Zajímavé...

Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací

Markéta Armstorferová vypráví o své zkušenosti s reiki a o tom, jak byla z okultních praktik osvobozena.

Markéta Armstorferová (ročník 1952) měla dětství, jaké by si mnoho dětí přálo: láskyplný domov v krásném selském dvoře jižně od Salcburku. Rodina zde stále ještě bydlí: Markéta a její muž Martin, její rodiče, bratr a syn s rodinami. Domy jsou od sebe vzdáleny jen několik kroků. Dlouhou cestou údolím, kterou je dnes možno vykonat autem, absolvovala Markéta a její bratr dříve na sáňkách nebo na lyžích.

Čeká nás před svým domem. V její útulné kuchyni nic nepřipomíná léta, kdy intenzivně praktikovala reiki, esoterickou praxi, která se rozšířila do světa z Japonska začátkem 20. století. Cítíme se zde velmi dobře. Sympatická Rakušanka nám zcela uvolněně vypráví o svých zkušenostech s esoterikou. Ví, jak je její svědectví dnes důležité pro ty, kteří jsou v nebezpečí, že se do esoteriky zapletou. Protože jak je to snadné, tak je obtížné najít cestu ven.
Jako dítě ji rodiče vychovávali stejně jako bratra v tradiční katolické víře. Zvláště si vzpomíná na první svaté přijímání a vánoční svátky. Také v klášterní škole po skončení základní docházky se cítila dobře. Ale náhlá smrt babičky uprostřed školního roku představovala přerušení nádherného dětství. Měla babičku nesmírně ráda a v klášterní kapli při jejím pohřbu nesmírně plakala a pocítila poprvé útěchu Matky Boží, které si postěžovala.
Toužila po vzdělání zdravotní sestry, ale rodiče ji poslali pracovat do továrny na obuv. Tam poznala brzy svého muže, v 17 letech s ním měla první dítě a v 19 letech se vdala. Pak přišli ještě další dva synové a rodina byla úplná. Její muž tehdy pracoval ve výrobně sýrů. Vypráví o něm jen to nejlepší. Je velmi laskavý a oblíbený i u tchána a tchyně. Ze tří synů, se kterými zůstala doma, mají jen radost. A málo starostí. Doma se provozuje hudba, ale také se společně modlí, chlapci každou neděli ministrují.

Dnes se Markéta domnívá, že kdyby její víra tehdy nebyla spíše jen povrchní, – Ježíš byl někde daleko v nebi – nebyla by začala studovat pečovatelství, aby naplnila svůj sen z mládí, ale raději by zůstala doma a pečovala o děti. Rodina tím přišla zkrátka. Manžel musel v zaměstnání těžce pracovat a nyní také vypomáhat v domácnosti. Peníze, které vydělávala jako pečovatelka, umožnily nyní splnit důležitá přání, jako nové auto, cesty o dovolených, krásné šaty, pěknější dům. Víra byla odstavena na vedlejší kolej...

Jelikož další léta poznamenal stres a více práce, měl to vynahradit „luxus“ a více „potěšení“. Ale manžel těžce onemocněl a lékaři si nevěděli rady s jeho stavem, velkými bolestmi v celém těle. Velice ho také trápilo, že ho někteří lidé pokládali za simulanta. Tak se manželé vydali za hledáním různých alternativních léčebných metod a praktik. Ačkoliv to nepomáhalo, cítil se manžel alespoň spokojen, že ho léčitelé berou vážně. Různé nabídky posloužily k tomu, že se manželé začali učit metodám samoléčení.
Tak narazila Markéta na reiki, „léčebnou metodu“, která se po světě rozšířila z Japonska počátkem dvacátého století.

Co je to reiki? Má to být přijímání a předávání „univerzální životní energie“. K tomu je třeba znát jedno tajemství: učitel reiki zasvěcuje zájemce postupně do užívání určitých symbolů a slovních textů podobných mantře. Tím se pro praktikujícího otevírají „čakry“, něco jako kanály. Skrze ně vniká do těla energie, kterou je možno předávat druhým. Markéta se během dvou let vypracovala až na mistryni reiki.
Bylo jí řečeno, že nyní může přijímat božské symboly světla a božskou energii. Jeden tehdejší zážitek: „Byl to přechod od potůčku k vodopádu. Jakmile jsem pomyslela na symboly, byla ve mně síla... Cítila jsem, jak silně tato energie teče,“ napsala ve své knížce Cesta mého obrácení. Pronikala stále hlouběji do okultního světa, který slibuje fantastické síly, rozšíření vědomí, vyšší rozvoj a seberealizaci. Aniž to věděla, otevírala se doširoka démonickému světu. V esoterice je všechno šikovně smíšeno. Ježíš a Maria přitom slouží jen jako tažné spřežení. A tak v její „ordinaci“, kde ošetřuje pacienty, je kromě masážního stolu také kříž a socha Panny Marie. Růženec, který tam visel, sloužil jako jiné esoterické pomůcky. Byly zde různé kameny naplněné reiki-silou, které se přikládaly pacientům. Nabízela i různé reflexní masáže a čištění aury.

U manžela zjistil jeden německý lékař těžké autoimunitní onemocnění: fibromyalgii. Proti nesnesitelným bolestem dostával opiáty, které mu spolu s reiki praktikami, ke kterým ho Markéta přemluvila, dovolovaly usnout. Když odešel do důchodu, staral se o vnuky, zatímco babička navštěvovala další esoterické kurzy a semináře: jógu, traumatické semináře, astrální cesty, channelling a meditace atd. Zdá se, že nevynechala vůbec nic. Přitom byla přesvědčena, že je stále hluboce věřící, a vyučovala v katolickém vzdělávacím středisku. Teprve později si uvědomila, že vlastně vůbec nechodí do kostela a že o církvi mluví špatně. Koná zvláštní posty: 50 dní žije jen o tekutinách a cítí se pak plná energie, o které se domnívá, že pochází od Boha. „Dnes vím: Satan je rafinovaný svůdce. Ale jeho taktiky jsem neznala...“ A pak: „Člověk je do té energie tak zapleten jako do pavoučí sítě. Vůbec nemůže ven, je na ní zcela závislý a není schopen to překonat,“ popisuje tehdejší situaci.

„Jak se energie získává?“ zeptala jsem se, protože jsem si to neuměla představit. „Jakmile člověk udělá určité znamení, symbol, a vysloví mantru, proudí energie do čaker a naplňuje celé tělo. Měla jsem v sobě neuvěřitelně silnou energii. Když jsem na někoho vložila ruce, pocítil teplo. »Nyní mám sílu, cítím se dobře, máš zlaté ruce,« říkali lidé.“
Ale Markéta hned dodává: „Nebyla to vůbec božská síla, ale démonická energie. S láskou to nemělo nic společného. Jak veliká byla přitom závislost!“ I když do kostela ani nenahlédla, pokládala se stále za věřící. To je známý fenomén dnešní doby.
K obratu došlo, když se přihlásila do hnutí hospiců, aby pomáhala umírajícím. Tam narazila na Anni, „anděla strážného“, kterého jí poslala Matka Boží. „Anni se totiž již dříve vymanila z esoteriky,“ vysvětluje.

Anni v dalších letech svou novou přítelkyní vyvede opatrně z esoteriky. Její první pokus – seminář u profesora Ivančiče a cesta do Medjugorje, svědectví někdejších drogově závislých ve Večeřadle sestry Elvíry – nepřinesly žádný pozoruhodný efekt, protože síly, kterým Markéta dovolila vstoupit do své duše, se jen tak lehce nevzdaly. I když byla přesvědčena, že nic zlého nedělá, její svědomí se začalo pomalu ozývat. Po jednom semináři u P. Klementa Pilara, kam ji Anni zavedla, viděla Markéta konečně jasně: „Moje srdce se zcela otevřelo. Uvědomila jsem si, že to, co dělám, je hříšné. Ale ve hříchu jsem žít nechtěla.“ Písmo svaté to popisuje černé na bílém: Zbloudila. Zpovídá se a kněz nad ní vyslovuje modlitby osvobození, dává jí pomazání nemocných.
V červnu 2003 po další přednášce je připravena odevzdat svůj život Bohu. Vrátila se domů a řekla svému manželovi, že by chtěla skončit s reiki a léčením. Nyní ví, že je to s katolickou vírou neslučitelné. Tím však začala těžká doba, protože Nepřítel nechtěl jen tak opustit své pole. Když chtěla esoterické symboly, mandalu a kouzelné květy odstranit, ozval se v ní hlas Zlého a řekl jí zcela zřetelně: „To je všechno lež. Pokračuj dále!“ „Slyšela jsem to ve dne, noci. Na druhé straně tu byl Duch Svatý, který mi připomínal slova kněze,“ vypráví o svých velkých konfliktech. Stále více cítí, jak ji přijímá „druhá strana“, cítí jinou energii, kterou vlastně nechce přijmout. Stále více přátel ji opouští. Neměla by přece jen pokračovat? Bohu díky, manžel stál na její straně. Spolu vykonali exercicie, kde nad nimi kněz pronesl modlitby uzdravení a osvobození.
Další cesta do Medjugorje sice přinesla uzdravení vztahů v rodině jejího bratra – díky Markétině nadšení pro esoteriku totiž silně utrpěly – ale ďábelské útoky na Markétu pokračovaly ještě jeden celý rok: „I když jsem je nechtěla, byly symboly, mantry, energie a pokušení stále přítomné. Při zasvěcení do reiki otevírá bohužel člověk ďáblu dveře dokořán.“
Je stále rozpolcená. Nebyla strašně oblíbená a obdivovaná, dokud praktikovala reiki? A na druhé straně: Neodevzdala svůj život Bohu? Démonické síly a jimi zasetý egoismus jí ztěžovaly rozejít se s tím. Okrádaly ji o spánek, o radost z modlitby. Rozhovory s knězem na ni působily dobře, s výjimkou těch kněží, kteří byli sami v zajetí esoteriky, aniž to tušili. „Dnes je zcela zřejmé, že ďábel napadá osoby Bohu zasvěcené: kněze i manžely. Zlý nepřítel nenávidí všechno, co je zasvěceno Bohu, a napadá to. Potřebujeme ustavičnou ochranu Ježíše a Matky Boží,“ dodává na základě svých zkušeností. Stále více trpí svou rozpolceností. Přemýšlím o tom, jak neuvěřitelně tvrdošíjné a panovačné mohou být tyto síly, když se jim člověk vědomě nebo nevědomě vydá a otevře. Zeptala jsem se, co bylo při obrácení nejtěžší. „Přiznat si, že žiji v hříchu, tedy zlomit pýchu a stát se pokornou. Člověk nechce slyšet: »Žiješ ve hříchu!« – ten »druhý« nechce dovolit toto přiznání. Člověk žije jako pod závojem, který zastírá svědomí. Duše je zcela zamlžená. Proto je tak těžké přistoupit k Bohu a říci mu: »Chci, aby ses mě ujal, rozhoduj ty, nikoliv já!«“
Říká to přesvědčivě a pokračuje: „Opustit vlastní představy je těžké. Protože jsme pyšní, že si můžeme sami stanovit přikázání, a nedůvěřujeme Bohu a jeho pomoci, nemůžeme být otevření pro Boží lásku a uznat pravdu. Kdo je polapen esoterikou, nemůže dosáhnout svobody Božích dětí.“
Ve chvílích adorace v loretánském kostele – zde se cítí obzvláště chráněna – cítí stále častěji sílu Ducha Svatého a upevňuje se její důvěra v Boží pomoc. Mnoho času stráví při pomoci v hospici. U umírajících vnímá zvláště Boží blízkost. Poznává, že pro člověka je těžké všechno opustit.

Roku 2004 odjíždějí manželé spolu na dánské ostrovy. Zde se ještě jednou přihlásí pochybnost a rozpolcenost. Markéta upadne do těžké deprese. Nevidí žádné východisko. Když jde jednou na pláž, vykřičí svou bezmocnost Bohu: „Kde jsi, Bože, kam ses ztratil? Hledám tě, chci tě najít. Vstup konečně do mého života, pomoz mi z této temnoty! Vidíš přece, že už nemůžu dál...“
A tu se to stalo. „Bůh vstoupil do mého života. Vyplnil ve mně moji prázdnotu, do mého těla vstoupilo teplo, pocítila jsem lásku, kterou nejsem schopna popsat, žádný člověk na zemi by ji nemohl dát: proudila přímo do mého srdce a naplnila je. Pak se dostavil hluboký mír, který bych nevyměnila za nic na světě.“
Proměněná zůstala sedět na kameni: „Dnes vím, že to byl velký dar milosti mého obrácení. To bylo moje setkání s živým Bohem: vstoupil citelně do mého života.“ Od toho okamžiku je všechna reiki energie pryč, nemůže si vzpomenout na žádné symboly ani mantru. Všechno je vymazáno. Místo toho pociťuje sílu, která ji oživuje nekonečnou láskou a pokojem, velkou odevzdaností a vděčností. Tak, jak ji poznávám nyní po osmi letech, zdá se mi, že z toho daru nic neztratila.

Co bylo dále? „Po svém obrácení jsem nemohla dosti rychle odhodit všechno neužitečné. Na co jsem dřív byla tak hrdá, vše jsem cítila jako břemeno. Bůh mi dal poznat moje bůžky a modly. Cítila jsem se jako nové stvoření, znovu narozené z Ducha Svatého,“ shrnuje Markéta.
A co bylo s lidmi, kterým dala reiki proti jejich utrpení? „To nebylo ve skutečnosti žádné utrpení, co jsem léčila. Jsem si jista: Kdo si dává posloužit s reiki, utrpí mnoho duchovních škod. Energie odplyne a zbude duchovní závoj. Bolesti zad jsou snad pryč, ale zato přijdou deprese, duševní stavy a egoismus podle hesla: »Hlavně, že se vede dobře mně, pak se vede dobře i ostatním. « A především, esoterika neuznává žádnou pravdu ani vinu. Esoterické síly pomáhají člověku jen potlačit, popřít bolesti a utrpení vlastní nebo druhých.“ „Já jsem v době reiki neměla žádné kříže. Nepotřebovala jsem je odstrkovat, zbavit se jich.“ Démon si volí lehké cesty. Všechno se jeví harmonické, krásné a lehké. Naopak Ježíš nám dává sílu kříže přijímat do svého života, aby ho proměnil. To je právě velké pokušení: nemít žádný kříž. A jak velký pocit moci má člověk, když si je v každé chvíli vědom, že může čerpat energii – i když z pochybných pramenů – a předávat ji druhým, které tak činí závislými. „Nikdy jsem se přitom za manžela ani za druhé nemodlila.“

Dnes se modlí za mnoho lidí, kterým předala reiki. Pomáhá také všem, kteří se po přečtení její knížečky hlásí, protože by se chtěli vymanit z pout esoteriky. Ale to není lehké, jak sama zakusila. „Dokud si s mocí zlých duchů posluhujeme, vede se nám zdánlivě dobře. Zjistí to teprve, když se pokusí o osvobození. K tomu nutně potřebuje kněze a modlitby za uzdravení a osvobození. Ti, kteří ji dnes prosí o pomoc, mívají často strašné sny, zažívají, jak je obklopují hadi a ošklivá zvířata, nebo je obklopují démoni, kteří jim vyhrožují,“ poznává Markéta z jejich vyznání. Když tento boj vyhraje ten, kdo opustil církev, pak se do ní zase vrací.

A dnes? Dnes začíná svůj den v pět hodin na synově statku, kde pracuje ve stáji. „Tím chci plná radosti každý den děkovat Bohu za své obrácení a osvobození. Slyším přitom zpěv ptáků,“ vyznává s velkou radostí. Nadále působí v hospici při doprovázení umírajících. Vypráví mi úžasné zážitky o radosti a pokoji s Bohem, jaký prožívají ti, kdo se loučí se životem.
Připisuje to dnes také přímluvě Matky Boží, které plně důvěřuje, a obrací se skrze ni na Ježíše se všemi kříži, duševním i tělesným utrpením. „Pomáhá mi všechno snášet a všechno mění v požehnání, jak mohu stále znovu konstatovat. Každý den si více uvědomuji, jakým darem je víra a důvěra v Pána, kterému můžeme odevzdat všechny starosti. Kdo najde víru, prožije umírání před smrtí a pak znovuzrození. Nemám vůbec strach z návratu do věčné vlasti. Žiji sice ráda, abych byla se svou rodinou, ale s budoucností si nedělám žádné starosti. Vím, že Ježíš je s námi každý den až do konce časů. I když přijdou kříže, které pomáháme nést Pánu Ježíši, mohu cítit Boží lásku a jeho pokoj, který jsem v reiki nikdy nezažila.“

VISION 2000 – 3/2012
Překlad -lš-
Alexa GaspariováSdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 17. 10. 2014 | 12503 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 27/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace