Zajímavé...

Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní úryvek Druhé velikonoční neděle (Jan 20,19-31) nám přibližuje nejen zjevení zmrtvýchvstalého Pána učedníkům a Tomášovo vyznání, ale uvádí i důvod sepsání čtvrtého evangelia.

Neexistuje neřešitelná situace

Zamčené dveře v první řadě vyjadřují rozpoložení učedníků. Zatčení jejich Mistra, odsouzení a krutá smrt vyvolaly v nich strach z toho, jaký dopad bude mít Ježíšův násilný konec na jejich vlastní životy. Čeká je totéž? Budou i je všechny spojovat s Nazaretským, jak se to již stalo v případě apoštola Petra při Ježíšově výslechu v domě velekněze Kaifáše? Do této bezvýchodné situace strachu, přichází vzkříšený Pán se svým pozdravem "Pokoj vám" .Upokojuje rozbouřené a zmatené srdce a mysl svých učedníků. Ukazuje jim probodnuté ruce a bok. Není ani přízrakem, ale ani někým jiným. Tato jasná identifikace způsobuje změnu chování: "Učedníci se zaradovali, když viděli Pána." Evangelista používá titul "Pán." Už ne "Ježíš","Kristus","Syn člověka","Rabbuni". Zamčené dveře totiž odrážejí i stav Ježíšovy nové existence, pro kterou žádná okolnost není překážkou. Je Pánem, který zvítězil nad smrtí a otevřel brány podsvětí, proto před ním neexistuje neřešitelná situace. "Byl jsem mrtvý, a hle, žiji navěky a mám klíče od smrti a podsvětí." (Zj 1,18) Vzkříšený Pán má klíče i od zamčených dveří mého života. I od mých zdánlivě, ale i lidsky skutečně neřešitelných situací.

Nové stvoření

Tou největší překážkou je hřích, který zotročuje a svazuje člověka. Proto darem Vzkříšeného pro učedníky je dar odpuštění hříchů a dar Ducha Svatého, protože, kde je Pánův Duch, tam je svoboda. Evangelista uvádí, že Ježíš "dechl" na učedníky. Při stvoření člověka Bůh vdechl do něho dech života (srov. Gn 2,7). Prorok Ezechiel hovoří o suchých kostech, které ožijí, když do nich Bůh vloží ducha (srov. Ez 37,5). Vzkříšený Pán přináší velikonoční dar, Ducha Svatého, který přetváří učedníky na nové stvoření. Je to téma, které apoštol Pavel často připomíná věřícím, když mluví o Kristově smrti a zmrtvýchvstání: "Křtem jsme tedy s ním pohřbeni ve smrt, abychom tak, jak byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my žili novým životem." (Ř 6,4)

Vyznání víry

Evangelista se nyní zmiňuje o jednom z apoštolů. Kdo upřímně touží znát pravdu, nebude opomenut. Pán Ježíš jde této touze vstříc a sám se jako první obrací na Tomáše. Tomášova odpověď "Pán můj a Bůh můj!" není zvoláním údivu. Je to jedno z nejhlubších vyznání víry, které nacházíme v evangeliích. V závěrečných verších se pozornost přesouvá z Tomáše na čtenáře Janova evangelia: "Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš pamatuje i na ty (na nás), kteří uvěřili na základě svědectví jeho učedníků. Poslední verš úryvku odhaluje celkový důvod sepsání čtvrtého evangelia: "abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste vírou měli život v jeho jménu." Všimněme si, že evangelista oslovuje s nabídkou konkrétní lidi, na které se obrací v 2. osobě množného čísla. Evangelium je vždy adresní. Dnes těmi oslovenými jsme my.

Nový způsob existence

Příběh o Tomášovi jakož i další zjevení vzkříšeného Krista zdůrazňují, že nešlo o nějaký vnitřní pocit, mystický zážitek, nebo dokonce autosugesce. Ježíš se zjevil jednotlivcům i skupinám osob, mužům i ženám. Nejde o nějaké jejich extatické stavy, ale o situace v běžném životě. Marie Magdaléna a další ženy, emauzští učedníci, apoštolové za zamčenými dveřmi, Tomáš, ti jednoznačně vydávají stejné svědectví, že šlo o skutečné setkání s živým Kristem. Jde však o nový způsob jeho existence, který dosud neexistoval a ve vzkříšeném Pánu začíná poprvé. Ježíš se nevrátil do biologického života a jeho zákonitostí, ale to neznamená, že stojí mimo naše dějiny. Ježíšova lidská přirozenost dosáhla vzkříšením účast na božské nesmrtelnosti, čímž vstoupila do nové dimenze vztahu s Bohem. To je perspektiva, která se nabízí každému člověku a jsem přesvědčen, že každý z nás po tomto společenství s Bohem na Ježíšův "způsob" touží. Pouze Boží Syn je jediný schopen tuto touhu přeměnit na skutečnost. Potřebné je pouze jedno: společenství s ním.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 6. 4. 2018 naleznete zde.

apoštol Tomáš, volné dílo, cs.wikipediaSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 04. 2018 | 3427 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace