Zajímavé...

Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část

Trnavská novéna 2020 V závěrečné části promluvy na téma Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin ze 4. dne novény se arcibiskup Vasil ohlíží nad "ovocem" sexuální revoluce a klade otázku, co nám přinesla. Ukazuje také, jak se proti této lavině postavil Jan Pavel II. a jak jeho teologii manželské lásky ovlivnila mariánská úcta...

Po desetiletích odstupu a s pohledem na výsledky dlouhodobých historických procesů si můžeme oprávněně klást otázku:

Jak se dá dnes podívat na sexuální revoluci?
Jak ji hodnotit?
Co přinesla lidstvu?


Jsme prý sexuálně svobodní - a jaké to má výsledky:

Co je výsledkem například v oblasti zdraví?
Jsme zdravější?


Podle statistik Světové zdravotnické organizace z minulého roku se denně nakazí pohlavními chorobami více než milion osob. Ano denně. Ročně přibývá 376 milionů pacientů postižených sexuálně přenosnou chorobou ve světě (kam se na to hrabe takový koronavirus!).

Pamatuji si, jak se na gymnáziu při zdravotnické přednášce o nebezpečí infekčních pohlavních nemocí jeden můj spolužák trochu naivně zeptal, zda nehrozí nebezpečí přenosu nákazy například i na veřejných záchodcích. Na to chytrá paní doktorka řekla, že nakazit se dá i tam, jen by to bylo dost nepohodlné, kvůli stísněnému prostoru.

Více než půl miliardy lidí trpí pohlavně přenosným infekčním herpesem pohlavních orgánů.

V roce 2016 bylo syfilisem infikováno téměř milion těhotných žen, což mělo za následek více než 350 000 nepříznivých výsledků při narození dítěte, včetně 200 000 mrtvě narozených a úmrtí novorozenců.

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)

To jsou zdravotnické data.

*******


A co psychologie a sociologie?

Jsme díky sexuální revoluci v našich vztazích ušlechtilejší, vyrovnanější, spokojenější?


Nevím, ale faktem je, že každé druhé manželství se rozvádí.

Milujeme více své děti? Možná, tady možná ty, které zbyly poté, co bylo provedeno 50 milionů potratů ročně.

Co tedy opravdu přinesla tzv. sexuální revoluce?

Rozmach pornografie, antikoncepce, interrupcí, partnerství na zkoušku, dětské prostituce, obchodu se ženami, nevěry, rozvodů, dětí vyrůstajících bez jednoho nebo obou rodičů ...
S tím je spojen i významný počet neuróz a závislostí na alkoholu a omamných látkách.

Hodí se zde citovat známý biblický výrok: - "Chraňte se falešných proroků: přicházejí k vám v ovčím rouchu, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po ovoci. Vždyť copak sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, zatímco špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tedy po jejich ovoci je poznáte." (Mt 7,15-20)

https://zdravysex.sk/index.php/2015/10/15/kapitola-17-sexualna-revolucia/

*******


Vůči této duchovní lavině strhávající životy lidí se postavil Jan Pavel II. definováním teologických a antropologických východisek pro obnovení manželství, manželské lásky, správného chápání lidské sexuality a významu rodiny jako základní buňky, na jejímž zdraví závisí život a zdraví celé společnosti.


Někdo by mohl říci, že uprostřed soumraku svědomí, uprostřed hluboké tmy zažehl sv. Jan Pavel II. svým učením světlo, světlo, které svítí ve tmě, i když ho tmy nepřijaly.

Jan Pavel II. věřil ve vítězství světla, Světla Kristova. Vyzýval všechny, zvláště mladé, aby bedlivě stáli na stráži v očekávání paprsků slunce. V památné promluvě k mladým během Světových dnů mládeže v Římě nás - tehdy mladé - nazval strážci ranní stráže "sentinelle del mattino", které Bůh postavil, aby ohlašovali rozbřesk nového rána.

Slovy proroka Izaiáše se i k nám dnes obrací Pán s otázkou: "Strážce, jak je s nocí? Strážce, co s nocí?" U Izaiáše "Strážce řekl: "Přijde ráno ..." (Iz 21, 11-12)

Co odpovíme uprostřed naší dnešní noci my Pánu? Kdo nám ukáže cestu?

Může to být ta, kterou k nám zvedá svou zvoucí a žehnající ruku i zde v této bazilice, z ikony která je zde od staletí vděčně uctívána.Mariánská úcta byla integrálním a charakteristickým rysem duchovnosti Jana Pavla II. Byla i zdrojem a průvodním znakem jeho teologie manželské lásky a ochrany institutu rodiny.

Mezi mnohými tituly, které se Panně Marii, Bohorodičce v dějinách Církve dávají, je i jeden převzatý z knihy Sirachovcovy, titul, který je nejlepším komentářem k dnešnímu tématu o architektuře manželské lásky. Nazýváme ji Matkou krásného milování, matkou krásné lásky.

Svatopisec říká:

Já jsem matka krásného milování, (matka) bázně, uznání a svaté naděje. U mě je veškerá milost spravedlivé cesty životní, u mě je veškerá naděje silného života. (Sir 24,24)

To nám dnes připomíná Panna Maria. Dává nám lekci o dokonalé lásce, o čistém životě, o citlivém a vášnivém srdci, abychom se naučili skutečné lásce.
Říká nám o lásce prožívané v rodině, lásce formující mladého člověka ke vzájemnému odevzdávání se v manželství i o lásce, která jediná může motivovat kněžské a řeholní zasvěcení.

Taková čistá, nádherná láska, je nejlepší odpovědí na její povrchní karikatury a parodie, které se dnes vydávají za znak svobody nevázané žádnými pravidly a které zamlžují skutečný rozměr lidské lásky, jako naplňování Božího pozvání k plodnému sebedarování se, které nás přibližuje k Bohu a dělá účastným na jeho životě.

Tato láska, o kterou dnes na přímluvu sv. Jana Pavla II., velkého architekta teologie manželské lásky a ochránce rodin prosíme, může naplnit radostí a štěstím náš, život, protože vychází z Trojjediného Boha a k němu se i vrací; k Bohu, který je absolutní Dokonalost, největší Dobrota, svrchovaná Velikost.

Jemu buď sláva navěky. Amen

Cyril Vasil' 2017, Mnikh, CC BY-SA 4.0, commons..


1. část promluvy - fatym.com, 1. 12. 2020
2. část promluvy - fatym.com, 2. 12. 2020


Text celé promluvy arcibiskupa Cyrila Vasiĺa si můžete v originálu - slovenštině přečíst na stránce
http://grkatke.sk, 18. 11. 2020

nebo poslechnout na záznamu celé mše svaté - 4. dne novény, 16. 11. 2020 - v archivu TV Lux - www.tvlux.sk/archiv/play/24379

V tomto archivu najdete i záznamy z dalších dní novény a to i z minulých let.

Trnavská novéna 2020

Sdílet

Související články:
Přednáška pro život v Jihlavě (27.01.2023)
Bývalá zaměstnankyně potratového průmyslu: „Pokud opět nepřijmeme ctnost sexuální čistoty, potraty zde vždy budou existovat“ (27.12.2022)
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 12. 2020 | 1538 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace