Zajímavé...

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Největší nebezpečí je ztráta naděje (video + text)

www.bazilika.sk/ narodnaput/plagat Přinášíme slavnostní homilii vladyky Cyrila Vasiľa (SJ) ze šaštínské poutě. 15. září 2015

... Před obraz tvých sedmi mateřských bolestí chceme předložit to, co cítíme jako naše bolesti, bolesti, které se dotýkají našich životů. Je to v podstatě seznam sedmi bolestí Slovenska, seznam ztrát, které nám hrozí nebo které jsme již více či méně závažným způsobem utrpěli na naší osobní i společné pouti životem. ...

Videozáznam:

O. biskup Cyril Vasiľ.
Homília. Šaštín 15.9.2015


@@@


Text homílie (v češtině):


Milí přátelé, duchovní i světští představitelé všech hodností a úřadů, drazí poutníci,

setkáváme se opět na šaštínské pouti. Za dob komunismu byly poutě jednou z mála možností projevení žité víry tváří v tvář režimu, který chtěl za každou cenu zatlačit náboženský život do tzv. privátní, tedy neviditelné sféry, bez jakéhokoliv přesahu do reálného či veřejného života. Na poutích jsme se však navzdory zapisujícím a fotícím estébákům cítili jaksi silnější, vědomi si toho, že zde nejsme sami, že nám všem nemohou zacpat ústa a že jsme částí společenství Církve. Tehdejší mocipáni, když už nemohli poutě zlikvidovat, tak si alespoň přáli, aby se na nich náboženská témata nespojovala s ničím, co by bylo příliš společensky aktuální.

I dnes by možná bylo jednodušší mluvit na čistě teologické, bezproblematické mariánské téma a možná by to někdo i vřele doporučoval. Vždyť máme hned sedm bodů či motivů, protože svátek Sedmibolestné nám připomíná Mariino utrpení při těch evangelijních scénách, které tradice Církve spojuje se symbolickým číslem jejich bolestí.

Ale i dnes, ba právě dnes se jaksi přirozeně očekává, že z poutí, možná právě i z této šaštínské, zazní kromě čistě teologické reflexe i ozvěna hlasu Církve, hlasu Božího lidu. Vždyť od staletí zaznívá na těchto místech šepot modliteb generací našich předků, od staletí zde poutník předkládá Bohu své prosby, starosti i touhy. Zde můžeme cítit duchovní tep slovenského národa, můžeme zde zaslechnout hlas Slovenska, hlas jeho lidu.

Možná se někomu bude zdát, že mluvit dnes o lidu či o hlase lidu je jaksi patetické, archaické nebo něco, co se používá pouze v rétorice estrádních MDŽ nebo při předvolební kampani, po které konečně "lid odevzdá svůj hlas", aby pak - ten stejný lid, protože "hlas už odevzdal" - další roky už byl ticho. V pořádku - řekněme si tedy jednoduše, že na tomto místě je možné slyšet šeptající hlas člověka - poutníka, který zde přednáší své modlitby a prosby jménem svým, ale i jménem té tiché, nejednou zakřiknuté nebo umlčené části obyvatel Slovenska, jménem
- obyčejných, skromných, pokorných lidí,
- té mlčící většiny, která poslouchá své zvolené i nezvolené představené,
- té masy slušných lidí, pro kterou platí zákony a která je i dodržuje,
- té většiny, která žije od výplaty k výplatě (pokud ji vůbec při dnešní nezaměstnanosti ještě má) a jejíž výše v jakékoliv evropské zemi na západ od našich hranic vyvolává soucitný úsměv,
- všechny ty, kteří z toho mála, co za svou práci dostanou, ještě i poctivě platí daně, mají na krku 30letou půjičku,
- těch tzv. jednoduchých lidí, kteří jsou sami sebou a nehrají si na smetánku, ale vytvářejí svou prací hodnoty pro dobro všech,
- všech bezejmenných, štědrých a šlechetných lidí, pro které by bylo urážkou chtít je zařadit mezi tu tzv. novou šlechtu, která si své postavení rychle-vyšlechtila tím, že se "uměla obracet" v nějakém pofidérním "byznysu" nebo uměla obracet kabáty ve správném pořadí podle správných barev.

Můžeme zde naslouchat. A právě proto, dnes v Šaštíně více než kázat bych chtěl nahlas naslouchat, tedy bych se chtěl pokusit být jen hlasem, jakýmsi zesilovačem, amplifikátorem toho duchovního dialogu, který zde probíhá mezi poutníkem, přinášejícím hlas Slovenska a mezi jeho Sedmibolestnou patronkou.

Drahá Panno Maria, přicházíme složit k tvým nohám, pod kříž tvého Syna, naše osobní i společné bolesti, naše obavy i touhy. Před obraz tvých sedmi mateřských bolestí chceme předložit to, co cítíme jako naše bolesti, bolesti, které se dotýkají našich životů. Je to v podstatě seznam sedmi bolestí Slovenska, seznam ztrát, které nám hrozí nebo které jsme již více či méně závažným způsobem utrpěli na naší osobní i společné pouti životem.

První je ztráta nadšení, radosti a životního optimismu.

Cítíme se unavení z každodenní jednotvárnosti života, z rutiny, z nudy, ze strachu o budoucnost, z pocitu bezmoci. Už vlastně ani nevíme, co by mohlo pozvednout tu naši "blbou náladu", která se šíří jako mor a otravuje vzduch, který dennodenně dýcháme. Starší brblají: "Snad to už nějak dožijeme." "Celý život se dřu - a co z toho mám?" - hudrá střední generace. Mladí - pokud nechtějí podlehnout apatii před obrazovkou počítače či televizoru nebo se nespokojí s povrchními a falešnými životabudiči kdysi slavné trojice sex-drogy-rokenrol - tak si nejednou říkají: "Pojďme kamsi pryč z této země, možná jinde to bude jinak a lépe."

Proč? I proto, že zaměstnání a bydlení, tyto dva velké životní otazníky, doléhají jako noční můra či jako balvany zejména na mladé lidi, kteří by si rádi založili rodinu a kteří se při svém startu do života cítí osamoceni, nedostatečně podporováni a nemíní se spokojit s nějakými drobečky líbivých benefitů reklamně rozdělovaných ze společné kasy, když vidí, že chybí účinná a komplexní společenská podpora mladé generace.

Ale více než ekonomika a její problémy, které stále byly a budou, doléhá na všechny ztráta důvěry, nadšení a optimismu. Navenek se bavíme, podle nabídky zábavných televizních pořadů bychom se mohli v podstatě "ubavit k smrti" - a přesto jsme stále smutnější, beznadějnější, apatičtější. Pesimisté říkají, že už nemůže být hůře a optimisté tvrdí, že věru hůře být ještě může a jistě i bude.

- Panno Maria, ty, která jsi v litaniích vzývána jako Příčina naší radosti a Útěcha zarmoucených, pomoz nám najít znovu radost do života.

- Děkujeme Ti za to, že nám ukazuješ na svého Syna jako na nejhlubší důvod naší radosti překonávající všechny každodenní obtíže - vždyť on nám i dnes říká (Lk 12, 23-32): Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co si oblečete. Vždyť život je víc než jídlo a tělo víc než oděv ... nebuďte ustaraní! Vždyť toto všechno shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Ale hledejte jeho království a toto dostanete navíc. Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Druhou naší bolestí je ztráta lidskosti a soucitu - rostoucí bezohlednost.

Moje známá s viditelným vážným postižením, pokroucená na invalidním vozíčku, který tlačili její přátelé, se při vstupu na termální koupaliště neuměla prokázat legitimací ZTP. Paní u okénka jí spokojeně řekla, že pokud nemá průkaz, tak na slevu nemá nárok a bude platit jako ostatní, protože je vlastně úplně zdravá. Raději ani neřeknu, kde to bylo, protože tam za podobným uzdravením začali hned cestovat lidé s neléčitelným postižením z celého světa - vždyť kdo by se nechtěl bleskurychle uzdravit již při vstupní bráně lázní.

Lidskost zdegradovaná kvůli pár euro - zdegradovaná ne u toho, kdo je utratil, ale u toho, kdo je takto vydělal. Je to jen jeden příklad za tisíce jiných, podobně absurdních, vždyť každý z nás by mohl doložit další příběh. Kolik bezohlednosti, bezcitnosti, nelidskosti zažíváme denně na svých cestách, na pracovištích, na úřadech, v nemocnicích, ba i v nejužších rodinných vztazích?!

Co je člověk ochoten udělat za jidášský groš? Existuje hranice ztráty lidskosti? Od chvíle, kdy jsem viděl skrytě nafilmovaný záznam policejního agenta, který, vydávajíce se za překupníka s "bílým masem" naoko přijal nabídku jedné matky, která byla ochotna za 10 000 USD prodat svou 9-letou dceru do zahraničí pro potřeby pornografického průmyslu, s jasnou dohodou, že po roce bude "rozebrána na orgány", tak se bohužel bojím, že za peníze je někdo schopen udělat opravdu všechno!

- Matko, kdo nás zachrání z víru egoismu, z nebezpečí ztráty lidské tváře i důstojnosti, pokud ne ty, Panno hodna chvály? Nedovol nám zapomenout, že jsme lidmi, stvořenými k Božímu obrazu a podobě, že sdílíme důstojnost Božího syna, který na sebe přijal naši lidskou přirozenost, aby ji tak povýšil. Pomoz nám zastavit výprodej lidskosti v nás.

- Děkujeme ti za zářivé příklady těch, kteří by si zasloužili "čestný doktorát" z "lidskosti", za dobrovolníky, za ty, kteří se věnují nechtěným a opuštěným dětem, lidem s postižením, za ty, kdo konají dobro v skrytu, za ty, jejichž dobré skutky zná jen Bůh a kteří před Boží tváří svolávají požehnání i pro naše Slovensko, požehnání, které převyšuje a obírá o míč jakékoliv zlořečení a prokletí, které svolávají na sebe i na celý svět lidé bezcitní a nelidští.

Naší třetí bolestnou ztrátou je ztráta důvěry v autoritu, v občanské i církevní instituce.

Za účinné asistence všech - i těch, kteří by měli být jejími nositeli - se čím dál více vytrácí přirozená autorita, a to v rodinném i občanském životě, ba i v životě Církve.

Ti, kterým byla autorita lidským, nebo i Božím právem svěřena, s ní nejednou lehkomyslně a hříšně hazardují, zapomínaje na to, že právě tehdy, když se s pocitem nadřazenosti, bez lásky a bez odpovědnosti staví před ty, kteří byli svěřeni jejich péči, ve skutečnosti v jejich srdcích bourají i zbytky důvěry a podkopávají základy rodinného, ​​občanského i církevního společenství. A je úplně jedno, jestli by se tak choval otec nebo matka dávající špatný příklad svým dětem, úředník, čekající na úplatek nebo jednající s člověkem jako s číslem, nejčastěji jako s nulou, policista, který nechrání a nepomáhá, ale zneužívá svou pravomoc, kněz, který je povýšenecký, lakomý nebo hrubý, biskup, který by se v první řadě vnímal prizmatem svého úřadu, nebo ministr či poslanec, když se školeně usmívá do kamery, šlapající si po jazyku, zpochybňující fakta odkazujíc nám tak nepřímo, že mu i tak nic nemůžeme udělat.

A co my na to všechno? Mávneme rukou, odplivneme si a v duchu si řekneme: "Všichni jsou stejní, všechno je to jedna banda, já už nevěřím nikomu a ničemu, všichni lžou, všichni kradou, nikomu na mně nezáleží - i já si tedy budu dělat, co chci a vykašlu se na všechny a na všechno." Taková je nejednou naše bezmocná reakce. Výsledek je ten, že pak už opravdu házíme všechny a všechno do jednoho pytle a se špinavou vodou vyléváme z vaničky i dítě.

- Osviť nás, Panno hodná úcty, ty Příbytku hodný cti, nauč nás skutečné úctě a obnov v nás zaslouženou úctu i důvěru vůči těm, kterým byla svěřena autorita, žehnej ty, kteří si ji zaslouží i svým jednáním.

- Děkujeme ti za všechny ty, kteří vykonávají své povolání a poslání spojené s autoritou v duchu pokory a odpovědnosti před Boží tváří i tváří lidí a ty, kteří se v této oblasti provinili povzbuzuj k tomu, aby žili tak, aby si opravdu zasloužili autoritu, která jim byla svěřena.

Už chronická je naše bolest ze ztráty důvěry ve spravedlnost.

Celá desetiletí mluvíme o obnovení právního systému, o potřebě obnovení důvěry v soudy a soudce - a přesto, podle nedávné mezinárodní studie, Slovensko v oblasti vynutitelnosti práva nejenže skončilo ze zemí Evropské unie, samozřejmě, jako úplně poslední, ale ze 144 zemí světa se umístilo na obdivuhodném 140. místě.

Naše spravedlnost je tedy jako blesk - ne že by byla tak rychlá, spíše se mu podobá tím, že udeří jen sem-tam, a kdo má správně namontovaný bleskosvod, tak se jí nemusí velmi bát. V něčem je zase naše spravedlnost pravým opakem blesku. Blesk totiž bije na vysoká místa, ale naše slovenská spravedlnost bije většinou jen na ty nejnižší místa, ale téměř nikdy neudeří svým trestem do těch pachatelů nepravostí, kteří vyčnívají a jsou vysoko, kteří se zde léta beztrestně předvádějí, protože čím je člověk "výše" , tím menší je pravděpodobnost, že by ho zasáhla. Více než 2/3 lidí považují soudy za zkorumpované, ale korupce není jen jejich výsadou.

Už roky hovoříme o boji proti korupci a drobné úplatky, zvláště ty každodenní zejména ve zdravotnictví, kde je ze strachu o zdraví dáváme nejochotněji, se občas převalí a někdy se je i podaří potrestat, přitom ale současně zůstává veřejným tajemstvím, dokonce statisticky podchyceným, že průměrná výše úplatku, kterou si žádají slovenští podnikatelé z ceny zakázky nebo dotace, je okolo 13%. Poměr odhalených a neodhalených úplatků je 1 k 1000 - na každé euro, na které se přišlo, je tu tisíc, které úspěšně prošly přes široká oka sítě slepé spravedlnosti.

- Panno Maria, před 2000 lety nám tvůj Syn v podobenství vyprávěl o soudci, který na lidi nedal a ani Boha se nebál. Ale my máme i čestné a vzorné soudce, vždyť na Slovensku jsme za poslední léta udělili osmi soudcům zvláštní cenu - jak se říká ve zdůvodnění "za nekompromisní, dlouhodobou obhajobu principů, občanskou i profesní odvahu v mimořádně konzervativním a zkostnatělém systému bránícím se proti zásadním reformám, za odvahu a úctu k profesním hodnotám", tedy za činnost, při které "riskovali své kariéry a vystavovali se hrozbě politické šikany".

- Název ceny je příznačný: Bílá vrána. Nuž co! Vrána k vráně sedá a vrána vráně oko nevyklovne - na bílou vránu se ale vrhne celé hejno. - Panno Maria - vzýváme tě jako Zrcadlo spravedlnosti, dej nám dožít se dob, kdy naše spravedlnost nebude jen pokřiveným zrcadlem naší vlastní ubohosti, ale kdy se u nás každý služebník spravedlnosti bude moci klidně podívat do zrcadla čistého svědomí, kdy se i u nás obraz a role soudce bude spojovat spíše s představou vznešeného orla, vysoce se vznášejícího, ovládajícího ostrým zrakem své území a ne s představou hejna havranů, krákajících kdesi na městském smetišti, nebo vran, vyďobávajících ze svého středu případnou bílou vránu.

Hluboko uvnitř nás zasahuje bolest ze ztráty důvěry v dané slovo, v lásku a rodinu.

Před více než čtvrtstoletím jsme na našich ulicích a náměstích snili krásný sen a zpívajíc Slíbili jsme si lásku, slíbili říkat pravdu jen, slíbili jsme si vydržet, slíbili jsme si nový den. Dnes se nám chce říci, že po našich ulicích od té doby prošly věky, a bohužel jsme se probudili z onoho krásného snu. Kolik z těchto našich slibů se ukázalo jen prázdným slovem ?!

Nedodržení daného slova ale není něco, co by se týkalo pouze veřejného života nebo našeho chování na veřejnosti. Věrolomnost, lež, podvod se staly tak samozřejmé v každé sféře, že ničí i ty nejdůvěrnější lidské vazby a vztahy. Polovina z těch, kteří si v upřímném nadšení slibovali manželskou lásku navěky, toto své dané slovo vzali zpět. Zpronevěřili se mu v té či oné formě, vnitřní zradou nebo i vnějším rozbitím svazku. Věrnost danému slovu, zodpovědnost, vytrvalost - tyto hodnoty jsou náročné a často byly ohrožovány. Dnes se ale dostávají do krize zvláštním, novým způsobem. Projevuje se to i v tom, koho dnes máme před očima jako své vzory. Celebritami a hvězdami společenské smetánky jsou dnes spíše finanční žraloci než následovníci Matky Terezy, spíše zlatokopka než věrná Hájnikova žena, spíše ulízaný playboy než věrný manžel nebo v tom "lepším případě" si necháme svou citovou sféru formovat kýčovitými telenovelami turecko-latinskoamerického typu.

- Panno Věrná, Tys dala při zvěstování andělu své fiat - staň se - a nikdy jsi své slovo neodvolala ani ses mu nezpronevěřila. Nauč nás věrnosti danému slovu. Nauč nás ctít dané slovo. Královno rodiny, pomáhej našim manželům žárlivě střežit dar věrnosti a vzájemné lásky.

- Děkujeme ti za zářivé příklady lidí, kteří s Boží pomocí zůstali věrni svému slovu, za řeholníky a řeholnice, kteří prožívají věrně své zasvěcení a slaví tento Rok zasvěceného života.

- Děkujeme ti za povzbudivý příklad mladých zamilovaných lidí, věrných snoubenců, například i za ty, kteří si sem v den sv. Valentýna přicházejí předat slib lásky v předmanželské čistotě.

- Děkujeme ti za manžele, kteří i sem přicházejí prosit i děkovat za dar života, kteří ho přijímají s vděčností a pokorou a pro něž je nová kolébka vzácnější a vítanější než dovolená v Chorvatsku či nové auto v garáži.

- Děkujeme ti za ty rodiny, ve kterých se slovo naplňuje svým významem, tedy v nichž stále - prý sice genderově stereotypně, ale v podstatě přirozeně - je otec otcem a matka matkou, synové syny a dcery dcerami a které jsou označovány jako tzv. tradiční, a tedy bez oné příslovečné fantazie, kterou v této oblasti hrdě reprezentuje duhově pestrou řadu antropologicko-matematických kombinací a variant.

- Děkujeme za zářivé příklady manželů, kteří vytrvali ve vzájemné věrnosti po celý život, za všechny ty známé i neznámé lidi na jakémkoliv postu veřejného i privátního sektoru, u nichž "ano" je "ano" a "ne" je "ne".

Další bolest je trochu nová, ale o to akutnější - je to bolest ze ztráty přejícnosti a štědrosti, ze ztráty solidarity.

Při pohledu na stav naší společnosti v posledních měsících s překvapením pozorujeme, jak snadno a rychle dokážeme potlačit ve svých srdcích soucit, štědrost, solidaritu. Stačí se podívat na to, jak příval bezcitného strachu za pár týdnů změnil obecný lidský cit v národě, který se vždy považoval za pohostinný. Samo Chalupka o našem národě říkal:

Zvyk náš není napadat cizí vlasti zbrojem: Slovan na svém seje, i sklízí jen na svém, cizí nežádá.
Ale když na naše dveře zaklepe ruku cizí v upřímné důvěře: kdo je, ten je; ať je on zblízka, ať zdaleka:
Ve dne, v noci na stole dar boží ho čeká.

Inu, Chalupka patřil opravdu k romantickým básníkům. Za pár měsíců jsme svá srdce zatvrdili obavou, která vidí v každém, kdo klepe na naše dveře, v každém uprchlíkovi, bez rozdílu, jen potenciálního teroristu nebo spekulanta, zapomínaje na to, že i od nás jsme periodicky migrovali kvůli chudobě i politickému útlaku a že i dnes desetitisíce našich rodáků si také hledají obživu a lepší život v zahraničí. Slováci žijící v zahraničí oprávněně považují za hrubou nespravedlnost, pokud by je někdo automaticky házel do jednoho koše s kriminálními živly, ačkoli, jak víme, i takovými naše vlast občas obohacuje evropský kulturní prostor.

Žiji už desetiletí v cizině, doma jsem byl odsouzen jako emigrant a venku jsem se také netěšil z toho, jak se mnou někdy jednala cizinecká policie, například když jsem byl po 17 letech bezproblémového pobytu předvolán na identifikační předávání otisků prstů. Také mě jako Slovanovi dost bolelo a bolí, když jsem se setkával s tím, že pro Itala je slovo Slovan někdy používané jako synonymum k označení pracovní skupiny přistěhovalců, bandy Slovanů, většinou z Balkánu, či z jiné části bývalého východního bloku, která se vyznačuje nepřizpůsobivými stylem života se zvýšenou mírou kriminality, drobnými krádežemi nebo otravným pouličním žebráním, které je spojeno s okrádáním turistů.

Samozřejmě, není vhodné zlehčovat ani romanticky zjednodušovat. Pořádek, dodržování zákona a přijatých pravidel, rozumné zvážení ekonomických i kulturních kritérií, skutečné potřeby, vlastních možností a také reálné pravděpodobnosti a nezbytnosti kulturní, společenské i duchovní integrace migrantů - to vše je třeba všestranně zohlednit při hledání odpovědi na komplikovaný problém exploze migrační vlny, která začíná podemýlat základy společného evropského domu i jeho identity.

To je těžkým a odpovědným úkolem politiků, odborníků na bezpečnost, ekonomů, sociálních pracovníků. Jejich prací, jejich povinností je hledat optimální řešení, v první řadě konkrétní snahou při odstraňování hlavních důvodů migrantských explozí jako nejlepšího způsobu předcházení chaotické migrace, dále účinnou a solidární mezinárodní pomocí již v domovských zemích a vytvořením a respektováním spravedlivého mechanismu posuzování žádostí bez toho, aby se celý proces ocitl v rukou převaděčských mafií nebo stal nástrojem politického vydírání. Ano, je oprávněné, ba nezbytné zohlednit toto všechno a ještě mnoho jiných aspektů, které zde není možné ani všechny vyjmenovat a už vůbec ne tak jednoduše vyřešit.

To, co nás ale duchovně trápí a znepokojuje, není ani tak technický mechanismus řešení problému migrantů, ale vnitřní dispozice ducha, kterým k němu přistupujeme. Bolestně si totiž uvědomujeme, že se někdy příliš snadno necháme zcela svádět a ohlupovat úrovní a argumentací nenávistných hospodských či internetových diskusí, či prací různých trollů rozdmýchávajících nenávist a nelidskost i tváří v tvář nejdrásavějším lidským tragédiím. Onen "šíleně vtipný" internetový inzerent z Kysuc, který nabízel 25 € za každého zastřeleného migranta, je jen špičkou ledovce a sám byl překvapen, kolik vážných uchazečů z řad tohoto holubičího národa na jeho nabídku reagovalo se zájmem.

Nedovolme, aby se bezcitnost skrývala za falešné vlastenectví, za falešné pseudokresťanské nálepky či za strach, že už zítra ráno bude vesnický i městský rozhlas hlásit "Jajže, Bože, strach veliký, padli Turci na Poniky; padli, padli o půlnoci: Jajže, Bože, není pomoci. Lidé boží, utíkejte, zajmout Turkům se nedejte ... "

Chraňme si svou identitu, národní, politickou, kulturní, duchovní, náboženskou ... dělejme tak jasně, odvážné, cílevědomě a hrdě - ale nikdy ne za cenu ztráty kritické identity. Identity lidskosti a solidarity.

- Panno Maria, vzýváme tě jako Pomocnice křesťanů i Útočiště hříšníků, nedovol, abychom na konci našich dnů slyšeli z úst Tvého Syna (Lk 25, 41-46): "Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi jíst; žíznil jsem, a nedali jste mi pít; byl jsem pocestný, a neujali jste mne; byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě. "...: "Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili." A půjdou tito do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života."

- Děkujeme ti za všechny ty, kteří jsou osobním příkladem, obětí, pomocí ochotni nezapřít člověka v sobě. Děkujeme ti za papeže Františka, který neúnavně buší do svědomí Evropy i svědomí Církve na všech jejích úrovních, děkujeme ti za jasný postoj našich biskupů, kněží, za tisíce dobrovolníků, ochotných pracovat v terénu, za charitu i všechny ostatní dobrovolnické i profesionální organizace, za ochotné věřící i nevěřící, za stovky, ba tisíce rodin připravených otevřít svůj domov potřebným, za všechny ty, kteří pochopili slova Tvého Syna: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

Nemusíme se přitom bát, že ztratíme něco ze svého bohatství. Francouzský spisovatel a básník Paul Claudel řekl, že je něco ještě smutnějšího než ztráta bohatství: ztráta naděje. To je pro nás největší nebezpečí a naše největší bolest.

Ztráta naděje.

Jak obdivuhodně přesně tím básník definoval situaci, která tíží mnoho obyvatel Slovenska. Ztráta naděje na změnu k lepšímu, na změnu osobních tíživých situací, na změnu v lidských vztazích, na změnu nás samých.

Nedostatek naděje vede k rezignaci, k životnímu smutku, k depresi. Jistě, máme celé školy psychologů, kteří nás mohou zkoumat i léčit - ale to nestačí. Jen psychologické poradny tuto krizi nevyřeší. Ví o tom něco například otec Marián, farář v Žakovcích, když, zachraňující ty, kterým již tento náš svět nedával žádnou naději, nad kterými už všichni symbolicky zlomili hůl, vytrvale opakuje: "Každému je třeba dát naději, neboť: kde končí naděje, začíná peklo."

- Panno Maria, dnes nás zde svým osobním příkladem učíš, že každý, kdo je sjednocený s Kristem, je ve své nejhlubší podstatě člověkem naděje. Vždyť naděje je vždy spjata s budoucností, je očekáváním "budoucích dober". Naděje jako "křesťanská" ctnost je spojena s očekáváním věčných dober, které Bůh přislíbil lidem v Ježíši Kristu. Tato naděje jako křesťanská a lidská ctnost je zároveň očekáváním dober, které člověk vytváří, když využívá talenty, kterými ho obdarovala Prozřetelnost. Panno Maria, ty jsi naše Brána do nebe a Hvězda jitřní.

Matko Sedmibolestná, představujíc sedm našich dnešních bolestí, prosíme tě: oživ v našich srdcích křesťanskou naději. Učiň, bychom byli opravdu vždy připraveni obhájit se před každým, kdo nás vybízí zdůvodnit naději, která je v nás (srov. 1 Petr 3,15).

Každý den nám nabízí příležitost a je výzvou k - obnovení radosti ze života, - projevení lidského soucitu, - budování správného vztahu k oprávněné autoritě, - boji za spravedlnost, - dodržování daného slova, - projevu lidské solidarity, - k tomu, abychom se stali znamením naděje v tomto světě.

Tuto příležitost máme každý den a každý osobně - některé chvíle a příležitosti se nám nabízejí i k tomu, abychom svědčili i společně. Nejbližší takovou příležitost budeme mít už v neděli v Bratislavě, při Pochodu za život. Věřím, že tam přijdeme vydat svědectví přesvědčeni, že každý život má v Božích očích nekonečnou cenu. Můj i jeho i její, život uprchlíka udušeného v mrazicím voze, život odsouzence, kterému před kamerou odřezávají hlavu pro jeho víru, nebo jen tak, na zastrašení jiných, život člověka žijícího s postižením, život člověka oslabeného nemocí či stářím. Vydat svědectví o ceně života ve všech těchto a podobných kategoriích je samozřejmé a obecně sdílené, není to kontroverzní.

Na vzpomínkový pochod připomínající vraždu pěti francouzských karikaturistů a dalších obětí atentátu ze dne 7. ledna přišly v Paříži dva miliony lidí, věřících i nevěřících, kteří svou přítomností hlásali: dost, nedovolte, zastavte barbarské zabíjení. Kolik se nás sejde, věřící i nevěřící, na pochodu v Bratislavě, abychom si připomněli těch 7500 nevinných životů, které v loňském roce byly přerušeny, či spíše ukončeny v našich zdravotnických zařízeních rukama lékařů, kteří vykonávají potrat na přání a na základě našich zákonů. Před časem jako znak civilizovanosti jsme v našich zákonech zrušili možnost udělení trestu smrti i pro nejtěžší zločince, ať by to byli třeba i teroristé z pařížského atentátu. V týchž zákonech jsme ale současně paradoxně potvrdili možnost legálního zabíjení těch, jejichž jedinou vinou je to, že žijí a že je ti, kteří jim dali život, na tomto světě už nechtějí. Pro změnu těchto zákonů není politická vůle a dosud se nenašlo ani 76 spravedlivých reprezentantů tohoto lidu, kteří by tak učinili. Kdy už řekneme: "Dost! Zrušte trest smrti nejen pro vinné, ale i pro nevinné!"?

Zajisté, v těchto dnech se ozývají a teprve budou z různých stran ozývat podrážděné hlasy - "Proč jdete pochodovat za život nenarozených a nestaráte se o narozené?! Neprovokujte furt s těmi potraty! Nechte nás na pokoji! Když jste takoví svatí, vezměte si každý domů jednoho cizince, a když jste tak útlocitní, vezměte si alespoň po třech děckách z děcáku a vyřešíte tím kopu problémů." Ano, i to od nás Kristus očekává - on se obětoval za všechny, on za nás zemřel, za všechny, on nás k tomu může vyzývat, on na to má právo. Ale jak může někdo, kdo obhajuje potrat, vyhlašujíce ho dokonce za právo, očekávat nebo žádat přijetí nuzných cizinců či cizích dětí, když na Slovensku považujeme i nadále za znak sekulárního pokroku to, že nepřijímáme, ale právě naopak, zákonem dovolujeme zabíjení našich vlastních nenarozených dětí? I na tuto otázku chceme slyšet odpověď v Bratislavě při pochodu za život! Věřím, že ji dají svou přítomností i Bratislavané, věřící i nevěřící, protože věřím, že Bratislavané nejsou o nic horší než Pařížané, ani než Košičané. Už teď se těším na setkání s nimi v neděli.

Dnes, tady v Šaštíně, jsme chtěli nahlas naslouchat hlasu Slovenska. Slovensko má ve znaku tři vrchy a kříž. Jeho vrchy nám připomínají, že máme vystupovat do výšky - morální i duchovní. Kříž je ukazatelem, rozcestníkem, anténou zachycující signál z výsosti.

Slovensko, Slováci a Slovenky, máme ve znaku tři vrchy a kříž - a ne tři opičky a hrabičky jako návod na spokojený život "nevidím, neslyším, nemluvím a hrabeme jen k sobě".

Dnes jsme zde chtěli naslouchat hlasu Slovenska, šeptajícího Sedmibolestné Matce a jejímu umučenému Synu své bolesti, radosti, obavy i naděje. Otevřeme zde i svá srdce, abychom v nich zachytili, pocítili odpověď, kterou Kristus skrze příklad své Matky chce nechat zaznít v našem nitru. A prosme o pomoc, abychom tyto rady a doporučení i příkazy chtěli a uměli plnit.

TKKBS

Převzato zhttp://postoy.sk/, článek z 15. 9. 2015 naleznete zde.www.bazilika.sk/ narodnaput/plagat

Sdílet

Související články:
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2023 (29.05.2023)
S panem Němcem do Medžugorje - 42. výročí zjevení Panny Marie (27.05.2023)
Dvě Srdce Lásky: Srdečně zveme k Jezulátku. Po mši nás přijde pozdravit O. nuncius. (20.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - pátek (19.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - čtvrtek (18.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - středa (17.05.2023)
13. 5. 2023 - Fatimská pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi (12.05.2023)
Jarní pouť na poutním místě Turzovka - Zivčáková (10.05.2023)
Pěší pouť mužů ze Senice do Šaštína (06.05.2023)
Pozvánka na MODLITBU ZA MÍR - Medžugorský duchovní večer s Mary´s Meals v Praze (17.04.2023)
Ornát s Pražským Jezulátkem od účastníků nočního procesí pro otce biskupa A. Baslera (15.04.2023)
Pouť do Medjugorje 2023 (13.04.2023)
VIII. Pěší pouť rodin (02.04.2023)
Pozvání na pouť - Velikonoční Medžugorje 6. - 10. 4. 2023 (30.03.2023)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn 31. března 2023 (28.03.2023)
Železný poutník 2023 (16.03.2023)
Svatoklementská pekařská pouť (11.03.2023)
Pouť do Medžugorje - svátek Božího milosrdenství, tj. v týdnu po Velikonocích ve dnech 14. - 20. 4. 2023 (23.02.2023)
Pozvánka na MODLITBU ZA MÍR - Medžugorský duchovní večer s Mary´s Meals v Brně (07.02.2023)
Připomínka sobotní (21. 1.) pouti a dnešní (18. 1.) památky (18.01.2023)
Královna pomoci, 4. září 2011: začátek řešení vašich problémů je ve svátosti smíření (17.12.2022)
SILVESTROVSKÁ POUŤ DO MEDŽUGORJE 27. 12. 2022 - 1. 1. 2023 (15.12.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2022 (06.12.2022)
Medjugorský duchovní večer v sobotu 3.12.2022 u minoritů v Brně (02.12.2022)
Dušičková pouť ve Mcelích (03.11.2022)
Národní Svatováclavská pouť Stará Boleslav 2022 (22.10.2022)
13. října 2022 - Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.10.2022)
Ještě jsou poslední volná místa, využijte to - Mezinárodní pouť přátel Mary´s Meals do MEDŽUGORJE (25.09.2022)
Zlatá sobota Žarošice - Září 2022 (22.09.2022)
Národní pouť Panny Marie sedmibolestné v Šaštíně 2022 (21.09.2022)
SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU 2022 (21.09.2022)
Porciunkule v Jablunkově (13.09.2022)
13. září 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (13.09.2022)
Mimořádná výzva otce Marka - rezervujte si, prosím, čas! (13.09.2022)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (12.09.2022)
Ohlédnutí za II. dětskou pěší poutí (03.09.2022)
Pozvání na pouť k Božímu Milosrdenství do Krakowa, (28.08.2022)
II. dětská pěší pouť ze Štítar do Vranova nad Dyjí (26.08.2022)
11. pouť přátel Likvidace Lepry (16.08.2022)
13. srpen 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (10.08.2022)
13. července 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.07.2022)
Aktualizováno 28. 6. - VLAKOVÁ POUŤ DO LURD byla ZRUŠENA (27.06.2022)
S panem Janem Němcem opět na pouť do Medžugorje. (10.06.2022)
13. června 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (07.06.2022)
13. květen 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (13.05.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2022 (02.04.2022)
Pouť do Medjugorje 2022 (30.03.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2022 (02.03.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2022 (25.01.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2022 (28.12.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2021 (11.12.2021)
Slavíme výročí: 30 let večeřadel v Křenovicích (05.11.2021)
Pozvání na pouť do Medžugorje společně s dobrovolníky a příznivci Mary's Meals. (23.09.2021)
Národní pouť Panny Marie sedmibolestné v Šaštíně (20.09.2021)
Pouť v Horní Lomné (16.09.2021)
Fatimská pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi v pondělí 13. září 2021 (12.09.2021)
Ohlédnutí za 1. dětskou pěší poutí (01.09.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2021 (31.08.2021)
I. dětská pěší pouť: Štítary-Vranov nad Dyjí (19.08.2021)
Žarošice (07.08.2021)
Nedělní pouť ke svatému Josefovi (04.08.2021)
Nabídka poutě - MARIAZELL - sobota 7.8.2021 (29.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - sobota (13.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pátek (10.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - čtvrtek (09.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - středa (08.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - úterý (07.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pondělí (06.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - neděle (05.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - sobota (04.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pátek (04.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - čtvrtek (03.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - středa (02.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - úterý (02.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pondělí (02.07.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2021 (29.06.2021)
Pouť k pramenům řeky Dyje (29.06.2021)
Pouť k Božímu milosrdenství do Krakova k hrobu sv. Faustyny - 2. - 3. 7. 2021 (22.06.2021)
Fatimská pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi ve čtvrtek 13. května 2021 (10.05.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2021 (09.05.2021)
Poutní místa severních Čech - úvodní video (20.01.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2021 (04.01.2021)
Manželé Veisovi: NEZAPOMENUTELNÁ NÁVŠTĚVA POUTNÍHO MÍSTA GUADALUPE V MEXIKU (15.12.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2020 (02.12.2020)
Dovolená Krakow, Czestochowa, Wroclaw (14.10.2020)
Fatimská pouť - 13. října v Jiřicích u Miroslavi - z důvodu státních omezení jen pro místní - 10 osob. (12.10.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2020 (08.10.2020)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn "Za obnovu rodiny, jejímž základem je svazek muže a ženy" (26.09.2020)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (18.09.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2020 (13.09.2020)
Modlitební zájezd s (a pro) MARY’S MEALS do LITMANOVÉ na Slovensku (02.09.2020)
Svědectví poutníka: KDYŽ DO NEBE, TAK PĚŠKY (31.08.2020)
Pouť do Liitmanové a Lutině + záznam řeckokatolických slavnostních liturgií, kterých jsme se zúčastnili. (26.08.2020)
Pozvání na pouť: Lutina + Litmanová + Prešov - už ve středu! (18.08.2020)
Pouť rodin k Panně Marii Milotické (13.08.2020)
16. červenec: Celosvětová virtuální pouť do Lurd (15.07.2020)
Žehnání obnoveného Mariánského sloupu + Orelská pouť (i ze Znojma) k této slavnosti (13.07.2020)
Pouť do Římova s klubem svatého Athanasia (30.06.2020)
Program poutí v Jeblonném v Podještědí 2020 (23.05.2020)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (12.05.2020)
Fatimská pouť v kostele svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi ve středu 13. května 2020 (11.05.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2020 (03.05.2020)
Smírná pouť ke svátku Zvěstování Panny Marie (06.03.2020)
Poutní cesta Klementa Maria Hofbauera Och Znojmo,Caritas Retz (01.03.2020)
Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů – pozvánka do Nitry - MŠI SVATOU v 16 h. bude přenášet TV LUX (14.02.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2020 (07.02.2020)
Návštěva Krakova - z pohledu Lojzy (28.01.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2020 (04.01.2020)
Silvestrovská pouť z Prahy do Staré Boleslavi - Via Sancta Mariana (08.12.2019)
Adventní putování Šaštín - Velehrad (13.11.2019)
Národní pouť vyvrcholila bohoslužbou ve Svatopetrské bazilice (13.11.2019)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2019 (07.11.2019)
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku u Znojma. (04.11.2019)
Jubilejní pouť ve Sloupu (24.10.2019)
Pouť mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému (19.09.2019)
Národní Svatováclavská pouť 2019 (13.09.2019)
Pouť do Medžugorje - Modlitební pouť za Mary´s Meals (září 2019) (23.08.2019)
Pobožnost prvních sobot v Brně u minoritů - leden - září 2019 (01.08.2019)
Pouť na sv. Hostýn k Panně Marii (31.07.2019)
Pouť k pramenům 2019 (25.06.2019)
170 let od mcelského zázraku (22.06.2019)
Jubilejní odpustky v Loretě u minoritů v Brně (06.06.2019)
Turzovka - pozvánka na jarní pouť 7. - 8. května 2019 (24.04.2019)
Pouť za Mary´s Meals do Medžugorje (26.03.2019)
Pouť Mary´s Meals na Hostýn (25.03.2019)
Pouť na Křemešník 1. května 2019 (11.03.2019)
Noční modlitební procesí očima poutníka (10.03.2019)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2019 (27.02.2019)
V roce sv. Aloise (do 9. 3. 2019) lze putovat do Otnic (24.02.2019)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2018 (08.12.2018)
Fatimskou pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi (10.10.2018)
Národní svatováclavská pouť 2018 (20.09.2018)
TV Lux: Přímé přenosy ze Šaštína, svatyně Sedmibolestné Panny Marie (14.09.2018)
Pouť s dětmi k Pražskému Jezulátku za mír v naší zemi (13.09.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2018 (07.09.2018)
Zlatá sobota 2018 v Žarošicích již 8. září (07.09.2018)
* 2x Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy
* www.petice-adopce.cz - materiály, videa, argumenty, fakta...
(31.08.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2018 (04.08.2018)
Pouť k Panně Marii Svatotomské v bazilice na Starém Brně (03.08.2018)
Ostatky sv. Markéty poputují po 750 letech z Olomouce do rakouského Marcheggu (09.07.2018)
Homilie arcibiskupa Jana Graubnera při Národní cyrilometodějské pouti Velehrad, 5. července 2018 (05.07.2018)
Pouť k pramenům 2018 (01.07.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2018 (03.06.2018)
Pozvánka na setkání brněnského regionu Fatimského apoštolátu - pondělí 21. května 2018 (20.05.2018)
13. květen: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.05.2018)
Modlitební den k úctě Matky všech národů - Nitra (07.05.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2018 (06.05.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2018 (28.03.2018)
XI. pěší pouť mužů (27.03.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2018 (10.03.2018)
Železný poutník 2018 (07.03.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2018 (08.02.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2017 (09.12.2017)
Pozvání do večeřadla: Křenovice u Kojetína (02.11.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2017 (01.11.2017)
13. října - Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.10.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2017 (10.10.2017)
VIII. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn (26.09.2017)
Zlatá sobota 2017 v Žarošicích již 9. září (07.09.2017)
Dnes: Fatimská sobota v Šaštíně - přímý přenos TV Lux (02.09.2017)
P. Marian Kuffa na pouti pedagogů na Svatém Hostýně (15.08.2017)
Poutní mše svatá u Panny Marie ve Vranově nad Dyjí (08.08.2017)
Pouť k Panně Marii Svatotomské 15. srpna 2017 na Starém Brně (27.07.2017)
Hrádek u Znojma: otec biskup Pavel, muzikál Gedeon a varhanní koncert (28.06.2017)
Mystička Myrna Nazzour ze Sýrie opět na Slovensku (20.06.2017)
Video z letošní pěší pouti z Prahy do Jeníkova (11.06.2017)
Ohlédnutí za pěší poutí z Prahy do Jeníkova (11.06.2017)
VI. národní pouť přátel Likvidace lepry (25.05.2017)
Farní úřad Korňa zve věřící na pouť na Horu Živčák u Turzovky (22.05.2017)
XV. dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (13.05.2017)
Putování po stopách brněnského biskupa Pavla hraběte Huyna (04.05.2017)
II. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (19.04.2017)
Poutní mše svatá ke sv. Jiří ve Štítarech (05.04.2017)
Jubilejní rok Fatimy - podmínky k získání plnomocných odpustků (27.03.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2017 (01.03.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2017 (30.01.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2017 (10.01.2017)
UDÁLOSTI v roce 1663 a krvavé slzy na mariánském obraze (14.11.2016)
Trnavská novéna v Roce milosrdenství: 13. - 21. 11. 2016 - přímé přenosy TV Lux (11.11.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2016 (10.11.2016)
Poutní cesta křesťanskou Evropou - Francouzi už mají 35 kapliček (03.10.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2016 (03.10.2016)
Prof. Petr Piťha: kázání na svátek sv. Václava 2016 (01.10.2016)
Joachim kardinál Meisner: kázání na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, (01.10.2016)
Svatováclavské putování Prahou - 27. 9. 2016 (21.09.2016)
Staroslověnská mše sv. podle tradičního římského ritu při Národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi 2016 (12.09.2016)
Zlatá sobota v Žarošicích (30.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (25.08.2016)
Poutní zájezd do Medžugorje - září 2016 (10.08.2016)
Mariánské poutě u Staré Matky Boží v Žarošicích 2016 (09.08.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2016 (02.07.2016)
Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách (30.06.2016)
S panem Němcem do MEDŽUGORJE (nejen) na MLADIFEST 2016 (26.06.2016)
Dívčí pěší pouť 2016 (23.06.2016)
První pouť (báseň) (20.06.2016)
Pouť Rytířstva Neposkvrněné (19.06.2016)
Brigáda před velehradskou poutí (15.06.2016)
Přímý přenos - Poutní mše svatá k Božímu milosrdenství - Slavkovice (10.06.2016)
* Mše svatá z Národní pouti
*Korunka k Božímu milosrdenství - Krakow - Lagiewniki 28. 5. 2016 - záznam
(05.06.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2016 (31.05.2016)
* Národní pouť v Krakově již v sobotu 28. května
* Přímé přenosy TV Noe a Radia Proglas
(27.05.2016)
Svatý Kopeček: Pouť Modliteb za nejmenší (19.05.2016)
Pán zázraků: Úžasný příběh nezničitelného posvátného obrazu z Peru (01.05.2016)
POZVÁNKA na františkánskou pouť do Montichiari - Fontanelle - poslední volná místa (28.04.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2016 (26.04.2016)
6. Medžugorské setkání na Slovensku - Turzovka 23.4. 2016 (19.04.2016)
POUŤ LÉKÁRNÍKŮ PRO ŽIVOT A JEJICH PŘÍZNIVCŮ (11.04.2016)
Arcibiskup Graubner bude v rodišti Aničky Zelíkové sloužit bohoslužbu za nenarozené (04.04.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2016 (02.04.2016)
I. pěší pouť za obnovu manželství a rodin z Lukova do Přibyslavic (28.03.2016)
Pouť ke svatému Klementovi v Tasovicích 2016 (17.03.2016)
Slavnosti sv. Klementa Hofbauera ve Vídni a Pouť krajanů k hrobu Boží služebnice císařovny Zity (01.03.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2016 (01.03.2016)
Pouť svatého Klementa v Tasovicích 2016 (27.02.2016)
Již jste přihlášeni na Národní pouť do Krakova? (06.02.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2016 (29.01.2016)
Cyrilometodějská pouť 2016 - XXXV. ročník (18.01.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2016 (29.12.2015)
Přehled významných akcí v roce 2016 (12.12.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2015 (07.12.2015)
Silvestr a Nový rok v Medžugorje (25.11.2015)
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku (10.11.2015)
Tady jsem doma (09.11.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2015 (01.11.2015)
TURZOVKA - posvěcení chrámu na hoře Živčáková (záznam) (08.10.2015)
Pozvánka na pouť Celurodu 2015 (07.10.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2015 (06.10.2015)
TURZOVKA - Přímý přenos TV NOE - Mše svatá s žehnáním kostela Panny Marie Matky Církve (03.10.2015)
Slavnost konsekrace kostela Panny Marie Matky Církve na Turzovce (28.09.2015)
SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ. (23.09.2015)
Zlatá sobota v Žarošicích (12.09.2015)
Moravská automobilová pouť do Jeníkova (07.09.2015)
Poutní slavnost v Rybnicích - Horních Dunajovicích (06.09.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2015 (04.09.2015)
12. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2015 (28.08.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2015 (07.08.2015)
LITMANOVÁ - 25. výročí zjevení na hoře Zvir (06.08.2015)
Den Brna 2015 (06.08.2015)
Pozvánka na Mladifest do Medžugorje - 2 volná místa (24.07.2015)
Velehrad 1985 - jak jsme vypískali komunistického ministra
+ dokument VELEHRAD 1985 (Pouť, která změnila dějiny)
(08.07.2015)
X. jubilejní cyklopouť z Přímětic do Jeníkova (02.07.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2015 (30.06.2015)
300. měsíční a Hlavní pouť v Hluhokých Mašůvkách (23.06.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2015 (11.06.2015)
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK (31.05.2015)
Svatý Kopeček u Olomouce: Pouť Modliteb za nejmenší (29.05.2015)
Jubilejní X. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (26.05.2015)
Diecézní pouť do Slavonic (12.05.2015)
Pouť médií Svatý Hostýn 2015 (12.05.2015)
Jarní pouť - TURZOVKA 2015 (12.05.2015)
Dívčí pěší pouť 2015 (09.05.2015)
Medžugorje: 4. mezinárodní modlitební setkání osob s invaliditou (28.04.2015)
POZVÁNKA na františkánskou pouť do Montichiari - Fontanelle - poslední volná místa (20.04.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2015 (08.04.2015)
Železný poutník 2015 (08.03.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2015 (28.02.2015)
Pouť sv. Klementa v Tasovicích (25.02.2015)
Pozvánka na Tradiční „Klemenswoche“ aneb týden se sv. Klementem M. Hofbauerem ve Vídni (25.02.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2015 (03.01.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2014 (11.12.2014)
Virtuální prohlídka římských bazilik (09.11.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2014 (06.11.2014)
Poděkování sv. Anežce za 25 roků svobody (16.10.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2014 (09.10.2014)
Český Těšín bude mít ostatky blahoslavené Matky Terezy (08.10.2014)
Svatováclavské kázání Dominika kardinála Duky 2014 (29.09.2014)
Autobus na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi (25.09.2014)
Moravská autobusová pouť do Jeníkova (16.09.2014)
Přímé přenosy ze ŠAŠTÍNA - Celonárodní pouť Slovenska k patronce Slovenska (15.09.2014)
Zlatá sobota v Žarošicích (12.09.2014)
Šaštín: národní svatyně Slovenska (12.09.2014)
Pozvánka na Pouť setkání (01.09.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2014 (01.09.2014)
Národní pouť rodin ve Žďáru - Slovo otce biskupa, myšlenka pouti (26.08.2014)
Učitelé i rodiny s dětmi budou na Hostýně děkovat za prázdniny (21.08.2014)
Pouť do Medjugorje (06.08.2014)
SLAVNOST PORCINKULOVÉHO ODPUSTKU (02.08.2014)
Pouť mužů v Kostelním Vydří + kázání o. Kodeta
Denní modlitba otců
(16.07.2014)
Na Cvilíně bude polský exorcista mazat věřící olejem sv. Chabela (03.07.2014)
Pozvánka na pěší pouť z Hostěradic do Hlubokých Mašůvek (27.06.2014)
Morašice: Požehnání výzdoby kaple Matky ustavičné pomoci (22.06.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2014 (11.06.2014)
Poslední možnost! - Pouť do Medžugorje: odjezd v neděli 18. května (16.05.2014)
Dívčí pěší pouť 2014 (10.05.2014)
Národní pouť rodin 2014 ve Žďáru nad Sázavou (10.05.2014)
Zveme na Fatimský den do Koclířova u Svitav (09.05.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - květen (30.04.2014)
Pozvánka na pouť na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti 17.5.2014 (29.04.2014)
II. ročník cyklopoutě z Olomouce na Svatý Hostýn (06.04.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2014 (05.04.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2014 (06.03.2014)
Železný poutník 2014 (04.03.2014)
Pekařská pouť ke cti sv. Klementa Maria Hofbauera 2014 (24.02.2014)
Pouť ke sv. Valentinovi (03.02.2014)
Džublik:10let poutního místa na Zakarpatské Ukrajině (video) (30.01.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2014 (25.01.2014)
Hromniční pouť matek ve Šternberku (18.01.2014)
Dekret o možnosti získat plnomocné odpustky v jubilejním Roku Sedmibolestné Panny Marie (15.01.2014)
Vlaková pouť Lurdy - beseda Tasovice 10.1.2014 (07.01.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2014 (03.01.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2013 (05.12.2013)
Petr Hirsch o poutích (26.11.2013)
Pouť smíření 2013 - foto (20.11.2013)
Pouť smíření 2013 v Praze (14.11.2013)
Pouť smíření posvátnými místy Prahy
za duchovní a mravní obnovu v České republice
(14.11.2013)
Národní pouť do Svaté země, přípravná modlitba (31.10.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2013 (30.10.2013)
Pozvánka na pouť - Praha 30.10.2013 (18.10.2013)
Bývalý satanista na cestě ke svatosti (06.10.2013)
Ohlédnutí za Moravskou autobusovou poutí do adotivní farnosti Jeníkov (06.10.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2013 (30.09.2013)
Podzimní pouť na horu Živčáková u Turzovky 19. a 20. října 2013 (26.09.2013)
AUDIO + čs přepis: Excelentní homílie arcibuskupa Cyrila Vasila v Šaštíně (21.09.2013)
Zlatá sobota 2013 v Žarošicích (09.09.2013)
Autobusem z Moravy do Čech (06.09.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2012 (04.09.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2013 (03.08.2013)
Cykloexpedice po stopách sv. Cyrila a Metoděje (03.08.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2013 (02.07.2013)
Francie: Lurdy trápí záplavy, sanktuárium je dočasně uzavřeno (21.06.2013)
I. pouť za oběti totalit a za šťastnou budoucnost našeho národa i našeho světadílu (15.06.2013)
VIII. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (13.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; neděle (11.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; sobota (08.06.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2013 (30.05.2013)
V novinách o pěší pouti z Prahy do Jeníkova (29.05.2013)
Oznámení: Turzovka - jarní pouť 25. -26. května 2013 (19.05.2013)
Misijní pouť v Lidečku (15.05.2013)
Zvláštní vyslanec Svatého Otce na cyrilometodějské pouti (13.05.2013)
12. a 13. května 2013 - mimořádné dny Fatimy v ČR - Koclířov + Opava (12.05.2013)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 5. května 2013 - Video, svědectví poutníků (08.05.2013)
POZVÁNKA NA SOBOTU - POUŤ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ NA HOSTÝNĚ (08.05.2013)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2013 (06.05.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2013 (04.05.2013)
Májová pouť do Maria Loretto (26.04.2013)
Pozvání do Medjugorje (20.04.2013)
Praha zve 4. května na manifestaci za Mariánský sloup (19.04.2013)
Svatojánská pouť v Železném Brodu (15.04.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2013 (08.04.2013)
Květný pátek (21.03.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2013 (07.03.2013)
Pouť pekařů a cukrářů v Tasovicích u Znojma (05.03.2013)
Královna pomoci, Dechtice 3. března 2013: Ježíš vás žehná (04.03.2013)
Cyklopouť do Slovinska (23.02.2013)
Železný poutník 2013 (21.02.2013)
Hluboké Mašůvky v Roce víry (02.02.2013)
Plnomocné odpustky v Roce víry v brněnské diecézi (02.02.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2013 (28.01.2013)
6. celoslovenský modlitební den (17.01.2013)
Pěší pouť Konstantinopol - Velehrad (13.01.2013)
Svatý Hostýn (01.01.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2013 (27.12.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2012 (28.11.2012)
Slavnost kněžského svěcení v Litoměřicích a pouť do Staré Boleslavi (27.11.2012)
Camino de Santiago - povídání o pouti z Oslnovic až na konec světa (13.11.2012)
Setkání velehradských poutníků 2012 (10.11.2012)
Národní pouť za obnovu křesťanství (10.11.2012)
Sledujte mši svatou Mons. J. Vokála v portugalské Fatimě – online! (10.11.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2012 (05.11.2012)
Turzovka, výročí Poutního místa Živčák 2012 (30.10.2012)
Růžencová pouť do Mariazell (14.10.2012)
Napsali jste: Maria, víš o mně vůbec? (14.10.2012)
Národní Svatováclavská pouť (11.10.2012)
Pouť na Turzovce: Jak dokázat odpustit (11.10.2012)
Pozvání na pouť do Svaté země (09.10.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2012 (29.09.2012)
Moravská autobusová pouť do Jeníkova 2012 (23.09.2012)
Kardinál Jozef Tomko v Šaštíně: Zápas nekončí! (16.09.2012)
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii (14.09.2012)
8. září: Zlatá sobota v Žarošicích (07.09.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2012 (02.09.2012)
Mariánská poutní slavnost v Rybnicích-Horních Dunajovicích (01.09.2012)
Pouť od oceánu k oceánu s ikonou Panny Marie Čenstochovské za ochranu lidského života a obnovu rodin také v Brně (28.08.2012)
„Pouť setkání“ aneb putování po stopách sv. Klementa Marie Hofbauera (28.08.2012)
Mariánská pouť na Svatý kopeček v Mikulově (28.08.2012)
XVI. Zahradní slavnost v Milonicích (20.08.2012)
Svatovavřinecká pouť na Sněžku (16.08.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2012 (05.08.2012)
Pouť v Bohuticích (03.08.2012)
Pouť ke svaté Anně (27.07.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2012 (04.07.2012)
Poutnický průkaz (03.07.2012)
VII. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (17.06.2012)
Jarní pouť na Turzovce, 26. – 28. května 2012 (10.06.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2012 (30.05.2012)
Jarní pouť na Turzovku - pozvánka (16.05.2012)
Rekordní počet poutníků na hlavní fatimské pouti (15.05.2012)
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina a výstava v Ořechově u Brna (11.05.2012)
X. dívčí pěší pouť (09.05.2012)
Vyhlašujeme konkurz na hymnu na pouť 2012 (28.04.2012)
Pouť ke svatému Floriánovi (27.04.2012)
Pozvánka na svatojanskou pouť a XXXIII. koncert Na Poušti (26.04.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2012 (25.04.2012)
Poutní slavnost sv. Vojtěcha v Počaplech u Terezína (06.04.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2012 (03.04.2012)
Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou (31.03.2012)
Lurdy na Kubě (31.03.2012)
Svatodušní poutní zájezd do Horní Lužice (21.03.2012)
Svědectví z Dechtic 1: uzdravení (nejen) z depresí (18.03.2012)
Svatého otce v Praze zastoupí kardinál Schönborn (12.03.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2012 (05.03.2012)
Pekařská pouť v Tasovicích 2012 (05.03.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2012 (26.01.2012)
Povelehradské setkání poutníků 2011 (15.01.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2012 (24.12.2011)
Královna pomoci 15. prosince 2011: Zanechte hřích (20.12.2011)
Poutní mše svatá v Hlubokých Mašůvkách (02.12.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2011 (01.12.2011)
Pouť ke svatému Martinovi ve Rtyni nad Bílinou,
aneb naše další setkání s otcem biskupem
(20.11.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2011 (02.11.2011)
Královna pomoci, 15. října 2011: Oheň lásky a jednoty (18.10.2011)
Video: Královna pomoci 9. října 2011: První místo patří Bohu (17.10.2011)
Stavět mosty ke Kristu (17.10.2011)
Ze zářijové pouti na Turzovce (05.10.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2011 (04.10.2011)
Arcibiskup J. Graubner: Přátelé, potřebujeme velký posun v myšlení! (01.10.2011)
Turzovka: podzimní pouť (28.09.2011)
Moravská pouť do Jeníkova – jaká ta letošní byla? (18.09.2011)
Svatováclavská pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn 2011 (10.09.2011)
8. pěší smírná pouť P.MUDr. Ladislava Kubíčka. (01.09.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2011 (01.09.2011)
Turzovka, 15. srpna 2011, svátek Nanebevzetí Panny Marie (19.08.2011)
Královna pomoci (15. srpna 2011): Nestyďte se za mého Syna (18.08.2011)
Slavnost Nanebevzetí na Turzovce s otcem Jaroslavem (09.08.2011)
Pouť k Panně Marii Klokotské (04.08.2011)
Pouť Matice Velehradské 2011 (02.08.2011)
Pouť k Matce Boží Vranovské (01.08.2011)
3. pouť pedagogických pracovníků (30.07.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2011 (29.07.2011)
Tip na výlet - Pouť k Panně Marii Nanebevzaté - Sázava - Úžice (29.07.2011)
Pouť ke svaté Anně v Onšově (26.07.2011)
Pochod pro rodinu 2011 (20.07.2011)
Dechtice 3. července 2011: Maria nás objímá (20.07.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2011 (01.07.2011)
Fotky z VI. cyklopoutě do Jeníkova (29.06.2011)
Hlavní pouť v Hubokých Mašůvkách - 2. -3. července (28.06.2011)
Odpoledne v Břežanech (12.06.2011)
Pouť k sv. Prokopu 2011 (05.06.2011)
TV Magnificat: Výročí Turzovky (01.06.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2011 (31.05.2011)
VII. Pěší pouť Praha - Jeníkov - jaká, že letos byla? II. část (24.05.2011)
Z Vranova do Kostelmí Vydří - dívčí pouť 2011 (17.05.2011)
Pouť na Křemešník v neděli 29.5.2011 (14.05.2011)
Z Kobylí do Žarošic (13.05.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2011 (07.05.2011)
Jarní pouť na Turzovce – hora Živčák – Živčákfest
28-29.5.2011
(07.05.2011)
Moravský Krumlov - pouť na Floriánku (30.04.2011)
Poutě v Hejnicích (30.04.2011)
Jablonné v Podještědí - program poutí 2011 (28.04.2011)
Pouť SFŘ do Říma (15.04.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2011 (30.03.2011)
Pouť pekařů, cukrářů a ctitelů sv. Klementa Marie Hofbauera (18.03.2011)
Vlakem na pouť do Lurd? Přidejte se (15.03.2011)
Pozvánka na pouť k Panně Marii do Šternberka (12.03.2011)
2. Den pro seniory na Svatém Kopečku u Olomouce (07.03.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2011 (03.03.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2011 (24.01.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2011 (01.01.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2010 (02.12.2010)
Noční křížová cesta na Maria Hilf ve Zlatých Horách (02.11.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2010 (01.11.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2010 (12.10.2010)
Program poutí 2011 v Kostelním Vydří (06.10.2010)
Národní pouť do Říma (29.09.2010)
Děkovná Národní pouť do Říma 2010 (21.09.2010)
O cestě do Říma (10.09.2010)
Moravská pouť do Jeníkova u Duchcova (08.09.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2010 (07.09.2010)
Tradiční mariánská pouť na Svatý kopeček v Mikulově (24.08.2010)
Národní svatováclavská pouť - autobus (23.08.2010)
Pouť nový Jeruzalém - srpen 2010 (12.08.2010)
Nabídka pomoci se zařízením pěší (cyklistické) pouti do Mariazell (26.07.2010)
Pouť v Onšově 2010 (19.07.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2010 (07.07.2010)
Cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách (02.07.2010)
Cyklopoutníci vyrazili do Jeníkova (27.06.2010)
V. cyklopouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova u Duchcova (26.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; pátek 14.5.2010 (02.06.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2010 (02.06.2010)
Pouť za záchranu životů nenarozených dětí (28.05.2010)
Pekařská pouť v Tasovicích (20.05.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2010 (11.05.2010)
VII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (05.05.2010)
Pouť ke Třem Dubům (04.05.2010)
Pekařská pouť ke cti svatého Klementa Hofbauera (03.05.2010)
Křtiny - Mariánské poutní místo (02.05.2010)
Pouť na Peregrinek 2010 (01.05.2010)
VIII. dívčí pěší pouť (30.04.2010)
II. pouť mládeže k Panně Marii Strážnické (27.04.2010)
Pouť ke sv. Jiří v Klentnici (20.04.2010)
Poutní slavnost svatého Vojtěcha (12.04.2010)
Cykloturistická výprava na svatojiřský Říp a seznam akcí pro rok 2010 (23.03.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2010 (23.03.2010)
Pouť do Mariánských Radčic (17.03.2010)
Antiochia a jarní pouť v Bratřejově (08.03.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2010 (01.03.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2010 (01.02.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - leden (01.01.2010)
Poutní písně - Láska zůstává (12.12.2009)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2009 (04.12.2009)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2009 (04.11.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - říjen (10.09.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - září (01.09.2009)
6. smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (30.08.2009)
Pouť Matice Velehradské 2009 (12.08.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - srpen (01.08.2009)
Pozvání na pouť na Turzovku (25.07.2009)
Pouť pedagogických pracovníků 2009 - Svatý Hostýn (19.07.2009)
Pouť Nový Jeruzalém- červenec 09 (15.07.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - červenec (07.07.2009)
Cyklopouť Vranov nad Dyjí - Jeníkov 2oo9 ( neděle, pondělí), první část (26.06.2009)
Svatoantonínské procesí (21.06.2009)
2.celostátní pouť kruciáty nenarozených na Svatý Kopeček u Olomouce (13.06.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - červen 09 (05.06.2009)
Pouť pro chlapy (03.06.2009)
100. výročí kanonizace sv. Klementa Maria Hofbauera (31.05.2009)
Cyklovyjíždka do Hlubokých Mašůvek (25.05.2009)
Ministrantská pouť (21.05.2009)
Svatodušní pouť v Podolí (09.05.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - květen 09 (04.05.2009)
Velikonoční pouť do Vídně (09.04.2009)
Pouť k Bolestné Matce Boží ve Sloupu (21.03.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 09. 2015 | 7700 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace