Bude a zveme!

Akce s FATYMem v roce 2019 aneb pojďte s námi do toho - aktualizováno k 2. 7.

Srdečně zveme na akce s FATYMem v roce 2019. Velké díky všem, kteří se do nich zapojí a vzpomenou ve svých modlitbách.
ROK 2019Ledenúterý 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie
středa 2. 1. Brno Petrov –
žehnání tříkrálovým koledníkům a zahájení tříkrálové sbírky, odjezd z Vranova od Formosy autobusem 11,30, hlaste se na 731 40 27 48 – s.k. Táňa, Další informace zde
pátek 4. 1. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 5. 1. Duchcov - Tříkrálová sbírka, odjezd z fara Štítary v 5,00. Další informace zde
sobota 5. 1. Hluboké Mašůvky v 17,00 - pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 6. 1. – slavnost Zjevení Páně
úterý 15. 1. Vranov v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém - růženec, mše svatá, adorace
17. – 20. 1. – Prosiměřice DOET - duchovní cvičení pro marianky malé, vede P. Marek Dunda, téma: Boží blízkost. Další informace zde
neděle 20. 1. Vranov fara - 15,00 setkání všech tříkrálových koledníků. Další informace zde
úterý 22. 1. Vranov Místní knihovna v 19,00 - žehnání knihy Dotyky nebe a země Více informací zde
24. – 27. 1. Prosiměřice DOET - duchovní cvičení pro marianky větší, vede P. Marek Dunda, téma: Radostné ano Další informace zde
sobota 26. 1. Adorační den ve Vratěníně Více informací zde


Únorpátek 1. 2. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
sobota 2. 2. Hluboké Mašůvky v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace Více informací zde
neděle 3. 2. Znojmo Kino v 16,00 film pro tříkrálové koledníky Grinch Více informací zde
pátek 8. 2. Šumná kulturní dům v 19,30 20. FATYMský ples. Další informace zde
7. – 10. 2. Prosiměřice DOET – duchovní cvičení pro muže, vede jáhen Ladislav Kinc, téma: Radujte se a jásejte Další informace zde
pátek 15. 2. Vranov v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
17. 2. Vranov fara v 17,00 porada s náčrty programů a Noc kostelů
21. – 24. 2. Prosiměřice DOET – duchovní cvičení pro maminky marianek a soluňáků, vede P. Marek Dunda, téma: Nový pohled Další informace zde


Březenpátek 1. 3. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 2. 3. Hluboké Mašůvky v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace Další informace zde
neděle 3. 3. Štítary – masopustní průvod Více informací zde
neděle 3. 3. Vranov Zámecký hotel v 14,00 – dětský karneval Více informací zde
6. 3. Popeleční středa – den přísného postu – začíná doba postní
7. – 10. 3. Prosiměřice DOET – duchovní cvičení pro soluňáky, vede P. Marek Dunda, téma: Nečekané možnosti Další informace zde
pátek 15. 3. Vranov v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
14. – 17. 3. Prosiměřice DOET – duchovní cvičení pro ženy, vede jáhen Ladislav Kinc, téma: Radujte se a jásejte Další informace zde
pondělí 18. 3. žehnání domů před misiemi v Dolním Benešově
úterý 19. 3. slavnost sv. Josefa
pátek 22. 3. celostátní kolo soutěže Bible a my v Brně
21. – 24. 3. Prosiměřice DOET – duchovní cvičení pro ženy, vede P. Milan Plíšek, téma: Hovory o víře Další informace zde
24. – 30. 3. Lidové misie v Dolním Benešově
sobota 30. 3. Šumná v 17,00 Divadlo Sedmero Krkavců Více informací zde
neděle 31. 3.společenství manželů u Pisků, začátek v 15,hod.


Dubenpátek 5. 4. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 6. 4. Hluboké Mašůvky v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
sobota 6. 4. - výroční den 20. let adopce Jeníkova - uvedeno pro vzpomínku v modlitbě za tuto farnosti. Děkujeme. Ohlédnutí za 20 let spolupráce
pondělí 15. 4. Vranov v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
Posvátné triduum:
18. 4. – Zelený čtvrtek
19. 4. – Velký Pátek
20. 4. – Bílá sobota
21. 4. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle 28. 4. Štítary 7,30 – pouť ke svatému Jiří
neděle 28. 4. - kulturně zábavné odpoledne v 14,00 v Korolupech Více informací zde


Květenstředa 1. 5. pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic Více informací zde
pátek 3. 5. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 4. 5. Hluboké Mašůvky v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
3. – 5. 5. celostátní setkání SČS ve Vranově nad Dyjí
středa 8. 5. Panna Maria Prostřednice všech milostí - Dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří Další informace zde
sobota 11. 5. – 20 let adopce Jeníkovav 11,00 děkovné mše svatá v Jeníkově Více informací zde
středa 15. 5. Vranov v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
sobota 18. 5. Vranov od 8,30 velký SUPERDEN pro děti Více informací zde
pátek 24. 5. Noc kostelů Více informací zde
sobota 25. 5. koncert marianek v Řečkovicích, čas a konkrétní místo bude upřesněno
22. – 26. 5. – pěší pouť z Prahy do JeníkovaVíce informací zde
čtvrtek 30. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně


Červensobota 1. 6 - Hluboké Mašůvky v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 2. 6. Vranov posvícení v 9,15 mše svatá Více informací zde
pátek 7. 6. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
čtvrtek 6. 6. Štítary – kněžská rekolekce v 9,00 mše svatá Více informací zde
neděle 9. 6. – slavnost Seslání Ducha Svatého – poutní mše svatá ke Svatému Duchu na Šumné v 11,30
sobota 15. 6. Vranov v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 16. - středa 19. 6. XIV. Cyklopouť z Přímětic do Jeníkova Více informací zde

neděle 16. 6. Boží Tělo v Plenkovicích Více informací zde
čtvrtek 20. 6. Boží Tělo ve Vranově v 18,00 mše svatá, po ní průvod s Božím Tělem k oltáři v obci Více informací zde
sobota 22. 6. Vranov - děkovná mše svatáza 25. let kněžství P. Marka Dundy, hlavního moderátora FATYMu Vranov n. Dyjí, spojeno s oslavou 50. let. Kontaktní osoba pro koordinaci oslavy Magdaléna Jírová 731 40 27 45
neděle 23. 6. Boží Tělo Štítary, Olbramkostel, Lančov Více informací zde
neděle 30. 6. Boží Tělo na Bítově 8,30 mše svatá Více informací zde
neděle 30. 6. Boží Tělo ve Starém Petříně 11,00 mše svatá Více informací zde


Prázdniny ve FATYMuČervenec + SrpenČervenec
pondělí 1. 7. v 19,30 mše svatá na pláži. Pěší poutníci odchází od fary ve Vranově v 18,30
úterý 2. 7. FKL houslový koncert sr. Marie Magdalény Fuxové v 19,00 kostel Vranov n. D.
pátek 5. 7. slavnost svatých Cyrila a Metoděje
29. 6. – 6. 7. tábor pro děti z Jeníkova a okolí turnus A
sobota 6. 7. HLAVNÍ POUŤ Hluboké Mašůvky v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 7. 7. pouť v Jeníkově ke sv. Petrovi a Pavlovi a farní den
neděle 7. 7. FKL varhanní koncert Anička a Lenkav 19,00 kostel Lančov - na nově opravených varhanách Více informací zde
pondělí 8. 7. v 19,30 mše svatá na plážiPěší poutníci odchází od vranovské fary v 18,30
úterý 9. 7. FKL koncert O. Mucha, A. Muchová, J. Tománek v 19,00 Olbramkostel varhany, cembalo, housle Více informací zde Ondřej Mucha zde
středa 10. 7. FKL koncert O. Mucha, A. Muchová, J. Tománek v 19,00 Vranov n. D. varhany, cembalo, housle Více informací zde 13. – 20. 7. tábor pro děti z Jeníkova a okolí turnus B
sobota 13. 7. pouť ke sv. Markétě v Podmyči v 16,00
Více informací zde
pondělí 15. 7. Vranov v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
pondělí 15. 7. v 19,30 mše svatá na plážiPěší poutníci odchází od vranovské fary v 18,30 úterý 16. 7. FKL koncert varhanní Ivo Prchal v 19,00 Vranov n. D.
sobota 20. 7. – pouť ke sv. Anně v Onšově v 19,00 Více informací zde
neděle 21. 7. – pouť v Lančově u sv. Máří Magdalény v 11,11
neděle 21. 7. pěší pouť z Vranova n.D. k Panně Marii Třídubské Více informací zde
pondělí 22. 7. v 19,30 mše svatá na plážiPěší poutníci odchází od vranovské fary v 18,30
23. - 28. 7. soluňáci v Jeníkově
Mše svaté během soluňáků:
středa 24.7.2018 v 17 h v kapli sv. Anny v Jeníkově - poutní mše svatá
čtvrtek 25.7. v 17 h v Hudcově, na místě zbořené kaple na náměstí
pátek 26.7. v 17 h mše svatá s průvodem Božího Těla v Zabrušanech
sobota 27.7. v 17 h mše svatá v kapli ve Štěrbině
neděle 28.7. v 10 h nedělní mše svatá v kostele v Jeníkově s udílením svátostí.
neděle 28. 7. Jeníkov v 10,00 mše svatá se křtem Járy Gotha
pondělí 29. 7. v 19,30 mše svatá na plážiPěší poutníci odchází od vranovské fary v 18,30
úterý 30. 7. FKL varhanní koncert Jesús Sampedro ze Španělska v 19,00 ve Vranově n. D
sobota 3. 8. Blížkovice v 14,00 mše svatá za poděkování 50. let života
pondělí 5. 8. v 19,30 mše svatá na plážiPěší poutníci odchází od vranovské fary v 18,30
středa 7. 8. FKL zpěv žalmů Slávek Klecandr ze skupiny Oboroh v 19,00 Vranov n. D.
sobota 10.8.poutní mše svatá ve Stálkáchv 13,00 mše svatá
neděle 11. 8. pouť ke sv. Vavřinci v Plenkovicích v 8,00
neděle 11. 8. pouť ve Vranově v 9,15 poutní mše svatá
neděle 11.8. pouť v Korolupech v 10,30 mše svatá
pondělí 12. 8. v 19,30 poslední prázdninová mše svatá na plážiPěší poutníci odchází od vranovské fary v 18,30
úterý 13. 8. FKL Musica da chiesa – Tomáš Najbrt, P. Jaroslav Konečný koncert irské hudby ke cti sv. Patrika v 19, 00 ve Vranově n. D. čtvrtek 15. 8. Vranov v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 18. 8. pouť na hradě Bítově v 11,00 poutní mše svatá
15. - 18. 8. - TYNAF - ve Vratěníně - týden na faře pro děti
19. – 24. 8. pěší pouť na Velehrad Více informací zde
21. - 25. 8. TYNAVE ve Vranově - týden na věži pro děti
25. 8. pouť v Šafově v 11,25 poutní mše svatá
25. 8. v 15,00 pouť v Mešovicích mše svatá u sv. Bartoloměje Více informací zde

Září
neděle 1. 9. Olbramkostel posvícenská mše svatáv 10,15 Více informací zde
neděle 1. 9. Starý Petřín pouť v 10,20 mše svatá
neděle 1.9. Uherčice zámek mše svatá v 15,00 Více informací zde
sobota 7. 9. Hluboké Mašůvky v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 8. 9. Nový Petřín pouť v 11,30 mše svatá
neděle 8. 9. Šumná posvícení v 11,30 mše svatá Více informací zde
15.9. Posvícení ve Štítarech v 7,30 mše svatá Více informací zde
neděle 15. 9. Vranov v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 15. 9. pouť v Jazovicích u sv. Michaela archanděla v 11,30 mše svatá
neděle 29. 9. poděkování za úrodu ve Vratěníně
neděle 29. 9. žehnaní nově opravených varhan v Jeníkově
pondělí 30. 9. Štítary - adorační den v 7,30 mše svatá, zakončen v 14,00


Říjenúterý 1. 10. Vranov - adorační den v 7,10 zahájení, ukončení v 13,00 mší svatou
sobota 5. 10. Olbramkostel - adorační den v 10,00 zahájení v 14,00 ukončení mší svatou
neděle 6. 10. poděkování za úrodu ve Vranově 9:15 mše svatá
neděle 6. 10. poděkování za úrodu v Lančově 11, 11 mše svatá
čtvrtek 10. 10. Lančov - adorační den v 10,00 zahájení mší svatou, zakončení v 15,00
pátek 4. 10. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 5. 10. Hluboké Mašůvky v 18,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
sobota 12. 10. Moravská automobilová pouť do Jeníkova
neděle 13. 10. poděkování za úrodu Štítary, Plenkovice, Olbramkostel
pondělí 14. 10. žehnání domů v Jalubí
úterý 15. 10. Vranov v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
sobota 19. 10. pěší pouť z Vranova n. D. k Panně Marii Sněžne Více informací zde
20. - 26. 10. - lidové misie v Jalubí

Listopad1. 11. – slavnost Všech svatých
pátek 1. 11. Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
2. 11. – památka zesnulých
sobota 2. 11. v 11,00 svatohubertská mše svatá u Maria Schutz
sobota 2. 11. Hluboké Mašůvky v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
pátek 15. 11. Vranov v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále


Prosinec1. 12. - první neděle adventní – začátek adventu
pátek 6. 12. - Šumná 19,00 - mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství
sobota 7. 12. Hluboké Mašůvky v 17,00 – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
neděle 15. 12. 17,00 Vranov – pouť Nový Jeruzalém – růženec, mše svatá, adorace
sobota 21. 12. v 17,00 Vranov - předvánoční koncert Více informací zde
úterý 24. 12. – Štědrý den
středa 25. 12. Narození Páně
čtvrtek 26. 12. Svátek sv. Štěpána
neděle 29. 12. Vranov v 9,15 svátek Svaté rodiny Vranov - obnova manželských slibů
úterý 31. 12. Štítary v 17,00 – svíčková mše svatá


stika2


sobota


Boží Tělo St. Petřín


Strom


scénka o pastýřích


Sv. Mikuláš v Lančově

Sdílet

Související články:
Akce s FATYMem v roce 2024 - pojďte s námi do toho! (08.03.2024)
Vánoční Zpravodaj FATMu 2023 (12.12.2023)
Z FATYMu: Drobná inspirace na léto, ale i dál, která může udělat mnoho dobra (05.07.2023)
FOTO: Betlémy z našich farností (03.01.2023)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti o. Pavla Sobotky (02.11.2022)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti obou farních týmů 2022 (02.11.2022)
Všimli jste si 3 vylepšených kapliček ve Vranově a okolí? (20.09.2022)
Nové heslo (18.11.2021)
Promluva při pohřbu Jana Dundy (01.05.2021)
Nabídka pracovní dobrovolnické výpomoci (09.03.2021)
Znojemsko: vzpomínka na pana Hernu (21.02.2020)
Zveme na slavnost 250. výročí posvěcení kostela sv. Jana a Pavla v Citonicích (16.06.2019)
Setkání nad Biblí v Uherčicích (30.05.2019)
Románová kniha o začátcích FATYMu (30.11.2018)
Novinka v Onšově (06.08.2018)
Akce s FATYMem v roce 2018 aneb pojďte s námi do toho (22.12.2017)
Kontakty (e-mail, telefon, adresy...) (07.01.2017)
Akce s FATYMem 2017 aneb pojďte s námi do toho... (26.12.2016)
Jak se stát členem FATYMu, případně spolupracovníkem FATYMu (01.11.2016)
Tříkrálové obrázky na Bítově (13.12.2015)
Akce s FATYMem 2016 - článek bude průběžně aktualizován (27.11.2015)
Akce s FATYMem 2015 (02.09.2015)
Duchovní obnova pro manžely v Břežanech (11.05.2015)
Zvonivá slavnost v Horním Břečkově (19.04.2015)
Pobyt v klášteře (10.04.2015)
Kněží FATYMu (14.12.2014)
Pouť ke svatému Klementovi v Horním Břečkově (22.11.2014)
Pouť ke svaté Anežce v Hrádku (11.11.2014)
Pouť ve Valtrovicích 2014 (19.06.2014)
Poděkování za 20 let kněžství O. Marka Dundy (13.06.2014)
Barokní kapli opravili a otevřeli, aby znovu sloužila (27.04.2014)
Poděkování za podporu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích (09.04.2014)
Farní ples v Kuchařovicích (27.01.2014)
Prosím, pomozte mi: Sháním práci (20.11.2013)
Můj Bůh, má Láska - svědectví o nalezení povolání (19.10.2013)
Svědectví (17.10.2013)
Svatební oznámení - Michaela Klímová a Jiří Hobza (07.01.2013)
Vánoce 2012 a PF 2013 (24.12.2012)
Akce s Fatymem v roce 2012 (15.09.2012)
Týden pro mladé SPOLU K DOBRÉMU (13.08.2012)
FATYM - farní tým (18.02.2012)
FATYMský ples 2013 (21.01.2012)
Události soboty (16.11.2011)
O FATYMu v Křesťanském magazínu na ČT2 (05.11.2011)
O FATYMu v Katolickém týdeníku (19.08.2011)
Mše svatá na Štice - 11. 7. 2011 (12.07.2011)
Písnička k 15. výročí FATYMu (11.07.2011)
15 LET FARNÍHO TÝMU VRANOV NAD DYJÍ (09.07.2011)
15 LET FATYMu - poděkujeme při mši svaté (27.06.2011)
Den otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a křížového sklepa (10.05.2011)
Rozloučení s maminkou našeho otce Františka (03.03.2011)
Fatymský karneval (01.03.2011)
Bohoslužby a další ve 4. týdnu v mezidobí (30.01.2011)
Bohoslužby a další ve třetím týdnu v mezidobí (25.01.2011)
Novoroční výlet (14.01.2011)
Z Vranova do Vranova (04.01.2011)
Silvestr 2010 (23.12.2010)
Slavnost Božího Těla 2010 (01.06.2010)
Výsledek Postní almužny 2010 ve farnostech FATYMu (22.04.2010)
FATYM nabízí zajímavé možnosti k využití (01.04.2010)
O farním týmu Vranov nad Dyjí (01.04.2010)
Bohoslužby ve farnostech FATYMu o Velikonocích 2010 (26.03.2010)
Výsledky sbírky na pomoc Haiti v oblasti FATYMu (01.02.2010)
FATYM má novou Frajárku (04.09.2009)
Akce s FATYMem pro rok 2009 - doporučujeme (25.07.2009)
Silvestr 2008 (17.01.2009)
Pouť do Říma (30.11.2008)
Stavba nového centra tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. v Lančově (14.08.2008)
Farnost Prosiměřice na autobusové pouti do zvonařství a semináře (19.05.2008)
Rozloučení s Hankou (05.02.2008)
Schola Paprsek (30.12.2007)
Spuštěn nový web FATYMu (14.04.2007)
Pořad bohoslužeb v oblasti FATYMu (13.04.2007)
FATYMské slavnosti 2007 (12.04.2007)
Farnosti spravované FATYMem (07.04.2007)
O nás - o FATYMu Vranov nad Dyjí a Přímětice (07.04.2007)
| Autor: Dáša Sojková | Vydáno dne 01. 01. 2019 | 12077 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace