Bude a zveme!

Akce s Fatymem v roce 2012

Přinášíme seznam některých zajímavých událostí, které se týkají oblastí FATYMu nebo které FATYM doporučuje. Tento článek bude průběžně aktualizován

Sobota 31. 12. 2011 - v 17. hodin Štítary svíčková mše svatá. (Tradiční mše svatá na poděkování za uplynulý rok s rytmickými zpěvy.

Sobota 7. 1. 2012 - Tříkrálová sbírka v Duchcově. Pomozte i Vy.
Více informací k letošní sbírce Zde
Zde si můžete prohlédnout kátký film o tříkrálové sbírce v Duchcově.
Zde je k nahlédnutí článek o loňské tříkrálové sbírce v Duchcově.
článek o letošní tříkrálové sbírce 2012 ZDE

Sobota 7. 1. 2012 – pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá

12. 1. - 15. 1. 2012 –exercicie pro Soluňáky
ZDE přehled exercicií

neděle 15. 1. 2012 – pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. Více informací ZDE

pátek 20. 1. 2012 – FATYMský ples na Šumné začíná v 19. 30 hod. mši svatou přímo v sále kulturního domu.Více informací ZDE

čtvrtek 26. 1. 2012 - Adorační den ve Vratěníně.

26. 1. – 29. 1. 2012 – exercicie v Prosiměřicích pro muže ZDE přehled exercicií

sobota 3. 2. 2012 – pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá

5. 2. – 8. 2. – pobyt dětí a mládeže v Jeníkově – pracovně akční vede s. k. Markéta tel. 737619805

13. 2. – 17. 2. 2012 – pobyt pro Marianky na horách. Hlásit se můžete u paní Vasilové tel.: 728583852. Hlásit se mohou pouze Marianky

středa 15. 2. 2012 -pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

ZDE přehled exercicií

19. 2. 2012 – Maškarní průvod Štítarami. Hlásit se můžete u pí. katechetky Magdalény Jírové 731402745 Více informací ZDE

23. 2. – 26. 2. 2012 – exercicie pro ženy na faře v Prosiměřicích vede jáhen Ladislav Kinc ZDE přehled exercicií

1. 3. – 4. 3. 2012 – exercicie pro ženy v na faře v Prosiměřicích vede P. Milan Plíšek ZDE přehled exercicií

sobota 3. 3. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá2. 3. – 4. 3. 2012 – pobyt Soluňáků na faře ve Štítarech - vedou bohoslovci

8. 3. – 11. 3. 2012 – exercicie pro maminky Marianek, Soluňáků, Dyjáků, vede P. Marek Dunda ZDE přehled exercicií

11. 3. – 17. 3. 2012 - Lidové misie ve farnosti Jezernice u Hranic

čtvrtek 15. 3. - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

22. 3. – 25. 3. 2012 – exercicie pro kluky nejen ze SČS ZDE přehled exercicií

sobota 24. 3. 2012 – Pochod pro život v Praze. FATYM vypravuje autobus. Hlaste se u Gábiny Štorkové tel. 773226934

sobota 31. 3. 2012- setkání mládeže před květnou nedělí s o. biskupem v Brně na Petrově.

sobota 7. 4. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence pozor změna letní čas v 18. hod. následuje mše svatá

12. 4. – 15. 4. 2012 – exercicie pro Marianky na faře v Prosiměřicích vede P. Marek Dunda
ZDE přehled exercicií

neděle 15. 4. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence pozor změna letní čas v 18. hod.

20. 4. – 22. 4. 2012 – 12. celostátní setkání SČS

pondělí 23. 4. 2012- Adorační den v Jeníkově

sobota 28. 4. 2012 - oslava 10. výročí existence Marianek

neděle 29. 4. 2012 - pouť ke sv. Jiří ve Štítarech, mše svatá začíná v 7. 30 hod.

úterý 1. 5. 2012 –pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic

sobota 5. 5. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

sobota 5. 5. 2012 – 10. hod. Biřmování a udělování svátostí v Jeníkově

úterý 8. 5. 2012 – dívčí pěší pouť z Vranova n. Dyjí do Kostelního Vydří, vychází se v 6. hod. z Vranova.

úterý 8. 5. 2012 – pěší pouť z Kobylí do Žarošic, vychází se v 8. hod. z Kobylí

čtvrtek 10. 5. 2012 – v 9. hod. mše svatá při kněžské rekolekci v Hlubokých Mašůvkách

úterý 15. 5. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod.

16. 5. – 20. 5. 2012 – pěší pouť z Prahy do Jeníkova

sobota 26. 5. 2012 - ministranský den brněnské diecéze

sobota 26. 5. 2012 – Superden pro děti ve Vranově n. Dyjí. Začátek v 9. hod. mši svatou bližší informace u P. Milana Plíška tel.: 723693455

neděle 27. 5. 2012 – 11.15 hod. pouť u sv. Ducha na Šumné

pátek 1. 6. 2012 – Noc kostelů

sobota 2. 6. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá.

neděle 3. 6. 2012 – 9.15 hod. mše svatá o posvícení ve Vranově n. Dyjí

čtvrtek 7. 6. 2012 – 18.hod mše svatá a průvod Božího Těla ve Vranově n. Dyjí

neděle 10. 6. 2012 – 7. 30 hod. – mše svatá a průvod Božího Těla ve Štítarech
10. hod. - mše svatá a průvod Božího Těla v Olbramkostele
11.11 hod. - mše svatá a průvod Božího Těla v Lančově

pátek 15. 6. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18.hod

17.- 20.6. tradiční cyklopouť z jižní moravy do Jeníkova

neděle 24. 6. 2012 – 14. hod. Vranovská porta

sobota 7. 7. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

7. 7. – 14. 7. 2012 – Tábor dětí z Jeníkova ve Vranově nad Dyjí

8. 7. – 14. 7. 2012 – Chaloupka pro Dyjáky na faře ve Štítarech

11. 7. - 15. 7. 2012 – Charismatická konference v Brně

15. 7. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod

7. 7. – 21. 7. 2012 - Tábory pro děti s o. Milanem Plíškem na faře v Bítově

15. 7. – 28. 7. 2012 – Tábory se slečnou katechetkou Markétou pro děti ze Štítar a okolí na faře v Hlubokých Mašůvkách

neděle 22. 7. 2012 11.11 hod. – poutní mše svatá u svaté Máří Magdalény v Lančově

úterý 24. 7. 2012 - v 19. hod. koncert duchovní hudby MUSICA DACHIESA v kostele ve Vranově

středa 25. 7. 2012 - v 19. hod. koncert duchovní hudby MUSICA DACHIESA v kostele v Olbramkostele

sobota 28. 7. 2012 -v 19. hod. poutní mše svatá u sv. Anny v Onšově

neděle 29. 7. 2012 -v 18. hod. mše svatá na Cornštejně

31. 7. – 6. 8. 2012 - misijní týden Soluňáků v Jeníkově
středa 1.8. – v 17. hod. poutní mše svatá u sv. Anny v kapli v Jeníkově
čtvrtek 2.8. – v 17. hod. mše svatá v Hudcově
pátek 3.8. - v 17. hod. mše svatá a Boží Tělo v Zábrušanech
sobota 4.8. - v 17. hod. mše svatá v Lahošti
neděle 5.8. - v 10. hod. mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově

sobota 4. 8. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

neděle 5. 8. 2012 – koncert p. Ivoše Prchala v Zábrušanech

neděle 5. 8. 2012 – v 18. hod. mše svatá na zřícenině Nový Hrádek

středa 8.8.2012 v 19,00 varhanní koncert duchovní hudby Veroniky Pacíkové v kostele ve Vranově nad Dyjí < br>
neděle 12. 8. 2012 – v 8. hod. posvícenská mše svatá v Plenkovicích

neděle 12. 8. 2012 – v 9. 15 hod. poutní mše svatá ve Vranově n. Dyjí

úterý 14.8.2012 v 19,00 varhanní koncert duchovní hudby Ivoše Prchala v kostele ve Vranově nad Dyjí

středa 15. 8. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod

20. 8. – 25. 8. 2012 – národní pěší pouť z Vranova nad Dyjí na Velehrad

neděle 26. 8. 2012 - v 8. hod. mše svatá při posvícení v Žerůtkách

sobota 1. 9. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

neděle 9. 9. 2012 – 11.15 hod. posvícení na Šumné

sobota 15. 9. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod.

neděle 16. 9. 2012 - v 7. 30 hod. posvícenská mše svatá ve Štítarech

sobota 22. 9. 2012 - Moravská autobusová pouť do Jeníkova. Hlásit se můžete u paní Brožové tel.: 731402737, tel: Vranov n.D. 515 296 384

24. 9. – 29. 9. 2012 – Lidové misie v Podmýči

neděle 30. 9. 2012 – v 11.11 posvícenská mše svatá v Lančově

neděle 30. 9. 2012 – Adorační den ve Štítarech

pondělí 1. 10. 2012 – Adorační den ve Vranově n. Dyjí pátek 5. 10. 2012 –
Adorační den v Olbramkostele

sobota 6. 10. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

středa 10. 10. 2012 – Adorační den v Lančově

12. 10. – 14. 10. 2012 -13. celostátní setkání SČS

pondělí 15. 10. - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence pozor změna času v 17. hod.

sobota 2. 11. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence pozor změna zimní čas v 17. hod. následuje mše svatá

čtvrtek 15. 11. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

sobota 1. 12. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá

sobota 15. 12. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

pondělí 31. 12. 2012 – v 17. hod. svíčková mše svatá ve Štítarech.


Sdílet

Související články:
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti o. Pavla Sobotky (02.11.2022)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti obou farních týmů 2022 (02.11.2022)
Všimli jste si 3 vylepšených kapliček ve Vranově a okolí? (20.09.2022)
Nové heslo (18.11.2021)
Promluva při pohřbu Jana Dundy (01.05.2021)
Nabídka pracovní dobrovolnické výpomoci (09.03.2021)
Znojemsko: vzpomínka na pana Hernu (21.02.2020)
Zveme na slavnost 250. výročí posvěcení kostela sv. Jana a Pavla v Citonicích (16.06.2019)
Setkání nad Biblí v Uherčicích (30.05.2019)
Akce s FATYMem v roce 2019 aneb pojďte s námi do toho - aktualizováno k 2. 7. (01.01.2019)
Románová kniha o začátcích FATYMu (30.11.2018)
Novinka v Onšově (06.08.2018)
Akce s FATYMem v roce 2018 aneb pojďte s námi do toho (22.12.2017)
Kontakty (e-mail, telefon, adresy...) (07.01.2017)
Akce s FATYMem 2017 aneb pojďte s námi do toho... (26.12.2016)
Jak se stát členem FATYMu, případně spolupracovníkem FATYMu (01.11.2016)
Tříkrálové obrázky na Bítově (13.12.2015)
Akce s FATYMem 2016 - článek bude průběžně aktualizován (27.11.2015)
Akce s FATYMem 2015 (02.09.2015)
Duchovní obnova pro manžely v Břežanech (11.05.2015)
Zvonivá slavnost v Horním Břečkově (19.04.2015)
Pobyt v klášteře (10.04.2015)
Kněží FATYMu (14.12.2014)
Pouť ke svatému Klementovi v Horním Břečkově (22.11.2014)
Pouť ke svaté Anežce v Hrádku (11.11.2014)
Pouť ve Valtrovicích 2014 (19.06.2014)
Poděkování za 20 let kněžství O. Marka Dundy (13.06.2014)
Barokní kapli opravili a otevřeli, aby znovu sloužila (27.04.2014)
Poděkování za podporu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích (09.04.2014)
Farní ples v Kuchařovicích (27.01.2014)
Prosím, pomozte mi: Sháním práci (20.11.2013)
Můj Bůh, má Láska - svědectví o nalezení povolání (19.10.2013)
Svědectví (17.10.2013)
Svatební oznámení - Michaela Klímová a Jiří Hobza (07.01.2013)
Vánoce 2012 a PF 2013 (24.12.2012)
Týden pro mladé SPOLU K DOBRÉMU (13.08.2012)
FATYM - farní tým (18.02.2012)
FATYMský ples 2013 (21.01.2012)
Události soboty (16.11.2011)
O FATYMu v Křesťanském magazínu na ČT2 (05.11.2011)
O FATYMu v Katolickém týdeníku (19.08.2011)
Mše svatá na Štice - 11. 7. 2011 (12.07.2011)
Písnička k 15. výročí FATYMu (11.07.2011)
15 LET FARNÍHO TÝMU VRANOV NAD DYJÍ (09.07.2011)
15 LET FATYMu - poděkujeme při mši svaté (27.06.2011)
Den otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a křížového sklepa (10.05.2011)
Rozloučení s maminkou našeho otce Františka (03.03.2011)
Fatymský karneval (01.03.2011)
Bohoslužby a další ve 4. týdnu v mezidobí (30.01.2011)
Bohoslužby a další ve třetím týdnu v mezidobí (25.01.2011)
Novoroční výlet (14.01.2011)
Z Vranova do Vranova (04.01.2011)
Silvestr 2010 (23.12.2010)
Slavnost Božího Těla 2010 (01.06.2010)
Výsledek Postní almužny 2010 ve farnostech FATYMu (22.04.2010)
FATYM nabízí zajímavé možnosti k využití (01.04.2010)
O farním týmu Vranov nad Dyjí (01.04.2010)
Bohoslužby ve farnostech FATYMu o Velikonocích 2010 (26.03.2010)
Výsledky sbírky na pomoc Haiti v oblasti FATYMu (01.02.2010)
FATYM má novou Frajárku (04.09.2009)
Akce s FATYMem pro rok 2009 - doporučujeme (25.07.2009)
Silvestr 2008 (17.01.2009)
Pouť do Říma (30.11.2008)
Stavba nového centra tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. v Lančově (14.08.2008)
Farnost Prosiměřice na autobusové pouti do zvonařství a semináře (19.05.2008)
Rozloučení s Hankou (05.02.2008)
Schola Paprsek (30.12.2007)
Spuštěn nový web FATYMu (14.04.2007)
Pořad bohoslužeb v oblasti FATYMu (13.04.2007)
FATYMské slavnosti 2007 (12.04.2007)
Farnosti spravované FATYMem (07.04.2007)
O nás - o FATYMu Vranov nad Dyjí a Přímětice (07.04.2007)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 15. 09. 2012 | 18446 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace