Bude a zveme!

Akce s FATYMem: květen - prosinec 2011

Nepřehlédněte aktuální přehled informací o dění ve FATYMu Vranov a kolem něj. Vyberte si to, co se vás může týkat a přijďte. Zveme...27.4. adorační den v Jeníkově - Bližší informace zde.

v sobotu 30.4. v 10.00 česko-německá mše svatá v Lančově - Bližší informace zde.

1.5. ve 13 hod. zahájení pěší poutě mužů z Vranova do Jevišovic Bližší informace zde.

6.-8.5. setkání bohoslovců se soluňáky ve Vranově nad Dyjí...

7.5. tradiční pěší pouť z Kobylí do Žarošic Bližší informace zde.

7.5. ve Višňovém svatba Pavla Lukeše a Květy Juřenové - dlouholetých spolupracovníků FATYMu

8.5. 7,30 Štítary+ 9,15 Vranov + 11,11 Lančov - udílení pomazání nemocných


8.5. v 15 Lančov - velikonoční koncert scholy Paprsek Bližší informace zde.

8.5.v 18 - fara Vranov - setkání biřmovanců


9.5. v 16 h mše svatá v Lahošti + setkání biřmovanců na faře v Jeníkově

13.5. VUV - obecné vysvětlení VUV zde

14.5. Dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří Bližší informace zde.

14.5. Ministrantský den v Olomouci

15.5. 8,30 Plenkovice + 10,00 Olbramkostel - udělování pomazání nemocných

15.5 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

18.-22.5. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - Bližší informace zde.

27.5. Noc kostelů na Šumné, v Jeníkově a ve Vranově nad Dyjí

29.5. v 15 svěcení oltáře ve Vranově nad Dyjí ve farním kostele

5.6. v 15 fara Štítary - setkání společenství mladých manželů

7.6. den narozenin otce Vladimíra Cyrila Hrona - prosíme pamatujte 777230060

9.6. v 9, 00 Štítary - mše svatá s kněžími vranovského a znojemského děkanátu u příležitosti rekolekce

10.6. VUV - obecné vysvětlení VUV zde

11.6. Superden pro děti ve Vranově


12.6. 11,15 Šumná – poutní mše svatá

15.6. v 9,30 Jeníkov - mše svatá s kněžími teplického vikariátu při vikariátní schůzi

15.6. 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

16.-19.6. Kácov 2011– Česká republika pro Krista aneb modlitební festival mladých - Bližší informace zde. a zde.

19.-22.6. Cyklopouť z Vranova do Jeníkova

23.6. v 18 hod. Boží Tělo ve Vranově

26.6. v 7,30 Boží Tělo ve Štítarech

26.6. v 10 Boží Tělo ve Olbramkostele

26.6. v 11,11 Boží Tělo v Lančově

26.6. v 14 hod. Vranovská porta

2.-3.7. Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách - Záznam promluv z roku 2009 zde.

3.7. Pouť u sv. Petra a Pavla v Jeníkově

4.7. v 19,30 mše svatá na vranovské pláži - v 18,30 odchod pěších od fary ve Vranově

6.7. K pramenům Dyje s Mons. Jindřichem Bartošem

9.7. v 16 ve Vranově nad Dyjí - mše svatá na poděkování u příležitosti 15. výročí FATYMu

9.-16. 7. tábor pro jeníkovské děti ve Vranově

10.- 16.7. chaloupka pro Dyjáky ve Štítarech - Bližší informace zde.

11.7. v 19,30 mše svatá na vranovské pláži - v 18,30 odchod pěších od fary ve Vranově

15.7. 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

17.-29. 7. tábory pro děti ze Štítar a okolí v Hlubokých Mašůvkách

18.7. v 19,30 mše svatá na vranovské pláži - v 18,30 odchod pěších od fary ve Vranově

24.7. 11,11 pouť u sv. Maří Magdalény v Lančově

25.7. v 19,30 mše svatá na vranovské pláži - v 18,30 odchod pěších od fary ve Vranově

30.7. v 19 hod. poutní mše svatá u sv. Anny v Onšově

1.8. v 19,30 mše svatá na vranovské pláži - v 18,30 odchod pěších od fary ve Vranově

2.-8. 8 soluňáci v Jeníkově

8.8. v 19,30 mše svatá na vranovské pláži - v 18,30 odchod pěších od fary ve Vranově

5.8. Boží Tělo v Zábrušanech

7.8. varhanní koncert v podání pana Ivoše Prchala v Zábrušanech

11.- 15.8. Taragona, Španělsko přípravný týden na setkání mládeže se Benediktem XVI. 16.-21.8. Madrid - dny mládeže se Svatým Otcem


14.8. 9,15 - poutní mše svatá ve Vranově;

18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

20.8. svatby "našich" (Jan Vrána + Mirka; Libor Stehlík + Lenka)

21.8. posvícení Žerůtky

22.-27.8. Pěší pouť na Velehrad - Bližší informace zde.

10.9. pěší pouť – k výročí zavraždění P. Ladislava Kubíčka

15.9. 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

17.9. Moravská autobusová pouť do Jeníkova

19.-24.9. Lidové misie v Zálesí (farnost Chvalatice) 23.-25.9. 11. celostátní setkání SČS ve Vranově nad Dyjí

25.9. v 14,00 Vranov nad Dyjí - biřmování - Mons. Jiří Mikulášek

30.9. adorační den ve Štítarech

1.10. adorační den ve Vranově


2.10. Lančov 11,11 - mše svatá při posvícení

2.10. v 17 Jeníkov - koncert Ireny Budweiserové

5.10. adorační den v Olbramkostele

9.10. adorační den v Lančově

15.10. svatba Lenka MPM MDR + Zdeněk

15.10. 17,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

16.-22.10. Lidové misie v Jaroměřicích nad Rokytnou a Myslibořicích

23.10. ve 14.00 Vranov - žehnání varhan - Mons. Jan Baxant

30.10. dušičkové pobožnosti na hřbitovech

15.11. 17,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

6.-12.11. Lidové misie v Moutnicích a Těšanech

15.12. 17,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

18. -20. 11 setkání velehradských poutníků ve Vranově


23.11. ve 14 škola Šumná - okresní kolo soutěže Bible a my

18.12. Vranov - den modliteb farnosti za seminář

31.12.v 17 Štítary - svíčková mše svatávch


Masopust 2011


děvčata

Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 18. 11. 2011 | 9471 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace