Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.VI. Prečo je potrebná predmanželská pohlavná zdržanlivosť?

Na túto otázku sú v kultúrnej spoločnosti v podstate dva názory, hoci príčin týchto tvrdení je viacero. Majitelia liberálnych a bulvárnych médií, povrchní vychovávatelia i lekári, často tvrdia, že predčasná  predmanželská pohlavná aktivita človeka nie je škodlivá. Tým však na pohlavnom zdraví a budúcich pekných manželských vzťahoch ich čitateľov nezáleží. Ide im len o peniaze. Alebo to tvrdia  rodičia a učitelia, ktorí sami majú manželskú morálku deformovanú.
Mnohé vedecké štúdie a manželská prax však jasne dokazujú, že predčasný sex škodí telesnému i duchovnému zdraviu dospievajúceho organizmu a tiež pokojnej príprave na harmonické manželstvo. V súčasnosti väčšina rozvedených manželstiev začínala predmanželským sexom.
Nedajte sa oklamať skutočnosťou, že pri anketách väčšina opýtaných respondentov tvrdí,  že predmanželský styk je neškodný a že v manželstve i tak pohlavná príťažlivosť postupne slabne. Títo ľudia majú jednostranné skúsenosti, hovoria sami o sebe a o svojej súčasnosti , nepoznajúc svoju budúcnosť. Áno, manželstvo je nuda pre tých, čo sú z mladosti navyknutí striedať. Lebo to práve oni budú patriť medzi tých 50% manželských stroskotancov a 40% nespokojných. Veď o tom stále hovoríme. Tých 10% harmonických šťastlivcov je samozrejme všade v menšine. Či ide o vašu triedu, alebo pracovné kolektívy, redakcie a pod. Podstatné však je, aby ste v tých 10 percentách harmonických raz boli aj vy.

63. A nie je pohlavná zdržanlivosť škodlivá? Neochorieme z toho?

Hoci vzájomnú pohlavnú príťažlivosť pociťujeme všetci už od puberty, predmanželská pohlavná zdržanlivosť nie je škodlivá. Dokonca pohlavná aktivita nie je pre život nevyhnutná. Telo sa o činnosť pohlavných orgánov a odchod pohlavných buniek stará samovoľne prirodzenou polúciou a menštruáciou. Našou úlohou pred manželstvom je len základná intímna hygiena, spočívajúca v krátkom dennom umytí vonkajších pohlavných orgánov.
Potrebné je tiež vedieť, že ak požiadavky pudu sebazáchovy /jesť, piť/ musíme telu v primeranej miere splniť, pohlavná zdržanlivosť telu neškodí. Najľahšie ju dosiahneme budovaním lásky v rámci dobrej rodičovskej a kresťanskej výchovy a sebavýchovou.

vypln


64. A nezameškáme niečo, nemusíme sa sexu učiť, nemusíme ho trénovať? Nemusíme si odskúšať, či sa zhodneme?

Dôležité je vedieť, že predmanželskou pohlavnou zdržanlivosťou nič človek nestráca ani nezamešká. Podobne sex netreba trénovať alebo sa mu učiť. Riadi ho druhý najsilnejší pud, a preto sa každý raz bude vedieť podľa neho správať. Nič sa netreba vopred učiť. Práve naopak, predčasné jednostranné návyky neskôr vzájomnej manželskej harmónii škodia.
Už sme povedali, že v prírode k pohlavnej harmónii často vôbec neprichádza a táto spočiatku nebýva ani medzi ľuďmi. Preto sa vopred, bez lásky, nedá odskúšať, či sa zhodneme. Ak sa ľudia správajú prírodne, teda podľa nich normálne, ich náhodné pohlavné aktivity obyčajne k spoločnej spokojnosti nevedú. Použitím partnera pre „môj zážitok“ bez duchovnej lásky, duchovnú, ani telesnú harmóniu nevytvoríme.
Preto sa i skúsení egoisti za nezhody hanbia, vinu hľadajú u partnera, rozchádzajú sa a hľadajú spokojnosť u iných, hlavne neskúsených. Striedanie sexuálnych partnerov najlepšie dokazuje, že vytúženú zhodu doteraz nenašli, hoci majú bohatú sexuálnu prax. Mnohí chlapci si naivne myslia, že pohlavne zdržanlivé dievča bude v manželstve sexuálne menej schopné, ako „skúsená“. Preto mnohí „Don Juani“ zdržanlivé dievčatá podceňujú a zosmiešňujú. Ale vždy len preto, že ich tieto múdre dievčatá odmietli. A tiež preto, aby ich predsa získali, a potom skôr alebo neskôr opustili. Lebo sex bez lásky len ťažko zabezpečí súlad partnerov a preto títo „chválenkári“ striedajú neskúsené dievčatá, aby ich neporovnávali s inými a aby neodhalili ich sebectvo.

Predmanželská zdržanlivosť je pre budúce  manželstvo potrebná. Pravdou je, že vernosť budúcemu manželovi je výhodná a mimoriadne prospešná. Lebo zdržanliví snúbenci sa bez predmanželských jednostranných návykov v manželskej láske ľahšie vzájomne prispôsobia a v dôvere si vytvoria návyky spoločné. A tieto potom počas života spoločne
prispôsobujú svojmu telesnému stavu až do staroby. Preto múdry chlapec a dievča budujú najskôr lásku a sex odkladajú pre vhodné podmienky v harmonickom manželstve.
To, že sú obaja normálne heterosexuálne založení, ľahko zistia i bežným držaním sa za ruky alebo lacnou poznámkou: „Nechápem, čo tí homosexuáli na sebe vidia“. Ak partner úmyselne zamlčí podstatný nedostatok pre úspešné manželstvo, je možný civilný i cirkevný rozvod. /Cirkevné právo uznáva asi 10 dôvodov/.

Dosiahnutie harmónie v pohlavnom živote nie je také samozrejmé, ako sa to zdá z pohľadu telesnej túžby, či liberálnej reklamy v médiách. Spokojnosť obidvoch partnerov závisí od viacerých psychických i telesných faktorov, ktoré sa dajú zladiť iba láskou najmä muža. Pochopením potrieb druhého a prispôsobením svojho konania intímnym požiadavkám partnera, často až obetou.
Napr. Zo samého telesného založenia a určenia pohlavný pud sa silnejšie prejavuje u muža ako u ženy. Preto ak manželia hodnotia svoju pohlavnú túžbu a požiadavky partnera podľa seba, často prichádza k nedorozumeniam a vzájomne sa nechápu. Dokonca sa vzájomne označujú za nenormálnych, pričom normu vidia len v sebe. Tieto rozdielnosti a ich nepochopenie vedú často až k rozvodom.
Preto sa treba o tom úprimne porozprávať. A to sa zase nedá bez úplnej dôvery a oddanosti, t.j. bez manželskej lásky. V láske jeden mierne zníži svoje prirodzené nároky a druhý sa trocha prispôsobí. U obidvoch je to teda určitá obeta z toho, čo pokladajú za „normálne.“ A táto momentálne a dočasne nenaplnená pohlavná túžba, alebo záslužná obeta mohutne harmonickú lásku podporuje, lebo láska nakoniec splatí všetky dlhy.
Opakujem, že takáto dôvera a oddanosť vzniká až po niekoľkých rokoch pekného manželstva. Ale na jej začiatku musí byť predmanželská láska bez sexu.

Lebo sex bez lásky, bez konečného rozhodnutia sa pre partnera, má diametrálne opačné účinky. Ničí všetko, ničí dôveru i oddanosť a tým i pohlavnú harmóniu a osobnú spokojnosť s partnerom. Keďže spôsob predmanželského sebeckého telesného uspokojenia sa mužovi stáva návykom ako droga, nebude sa môcť ináč správať ani v manželstve. Takýto muž nie je schopný v  manželstve zmeniť svoje návyky, starať sa o spokojnosť manželky a  byť verný a úprimný. Preto vytúženú duchovnú ani telesnú zhodu nenájdu, hoci majú i niekoľko detí. Chýba im duchovná láska.
Poznám viacero dvojíc, ktoré dlho spolu chodia, žijú spolu i telesne, ale rozhodnutie pre manželstvo odkladajú. Aspoň jeden z nich cíti, že ich vzťahu niečo chýba. Dievča často inštinktívne túži po láske, pohladení, ocenení, istote a ochrane. Ale on to nechápe, lebo oni sú len Jano a Vlasta, a chodia na rande. Ona v zamestnaní zarába, chcela by si založiť rodinu a mať deti. Jano však o spoločné problémy nemá záujem. On skoro o nič nemá záujem, len o občasné rande.

Chlapec je často závislý na pravidelnom sexe a to mu stačí. Stačí mu len občasné stretanie a sústavné chválenkárstvo. Obyčajne nikde stabilne nepracuje, žije u rodičov, voľný čas trávi s kamarátmi, pije, fajčí a často sa nechá vydržiavať dievčaťom. Mužné charakterové i praktické návyky potrebné pre rodinu nezískava. Úradné záležitosti musí vybavovať ona, lebo on na to „nemá nervy.“ Manželstvo stále odkladá a na pokusy dievčaťa o rozchod reaguje alebo plačom, lebo vraj on ju miluje, ale ona je ku nemu bezcitná. Alebo sa vyhráža, že z nešťastnej lásky skočí pod vlak. A to je vydieranie, ktorým egoista chce situáciu i dievča ovládať. Ona sa tiež bojí, že jej prípadný následný manžel sa o nej dozvie nepríjemné skutočnosti, a to ju robí neslobodnou. Obaja sú nerozhodní a žijú v strachu a neistote.
Ak po narodení dieťaťa žijú spolu, ona je len jeho družkou. Takýto vzťah je chudobný na lásku, zato bohatý na problémy a často končí rozchodom alebo rozvodom.

Pri nešťastných manželstvách býva na príčine obyčajne muž. Žena podvedome túži po láske, a preto sa ľahšie prispôsobí láskavému manželovi. A manžel spoločný život môže úspešne riadiť jedine láskou k nej, lebo láskavý muž ženu  láskou ľahko presvedčí. Ale sebecký muž sa láskavej manželke prispôsobí ťažšie, pretože sa láskavému správaniu vopred nenaučil,  považuje to za slabosť a odmieta ho.
Keďže vo vzťahoch vyberá obyčajne muž, býva za kvalitu manželstva zodpovedný hlavne on. Žartovne sa hovorí, že ak má muž dobrú ženu, bol múdry, že si ju zobral, /alebo vychoval/. Ak má muž zlú ženu, bol hlúpy, že si ju zobral. Ale s hlúpym mužom nemôže byť spokojná žiadna žena. Z toho vidieť, že za zbabrané manželstvo je skoro vždy zodpovedný on sám. Preto by sa muž nemal rozvádzať, ale začať naprávať to, čo sám v minulosti nezvládol.
A takýto postup nechápme ako prispôsobenie sa partnerovi, ale ako svoju jedinú múdru cestu za vlastným šťastím. Preto možno tiež povedať, že najväčším sebectvom je vlastne altruizmus. /“Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje“. Pavol z Tarzu./ Túto vetu opakujem preto, že k harmonickému manželstvu neexistuje žiadna iná cesta iba sebavýchova k dobru.

Pri predmanželskom pohlavnom styku pre egoizmus nemôže vznikať láska.

Už sme povedali, že pudy nás nútia získavať, brať, hrabať k sebe a len láska chce dávať. Ak však láska chýba, popri sexe nemôže vzniknúť, lebo sex sa koná pod heslom: Ja chcem pohlavné uvoľnenie, ja chcem zažiť niečo nové, ja chcem teba, chcem tvoje telo, chcem tvoju krásu, tvoj hlas. Stále len – ja chcem, ja chcem, ja chcem....Egoistovi na partnerke a na jej túžbach nezáleží.
Mnohí mladí ľudia však žijú v omyle, že telesná pohlavná príťažlivosť je vzájomná láska. O skutočnej duchovnej láske nevedia nič a často ju chcú získať sexom. Stále ju čakajú, ale ona neprichádza. Nevedia, že pud sa nestará, čo si myslí a prežíva ten druhý, ale egoisticky uprednostňuje len seba. Egoista za správne a normálne považuje len svoje pocity a svoje želania. Myslenie a city zdržanlivého dievčaťa považuje za choré a nenormálne. Požiadavku predmanželskej pohlavnej zdržanlivosti hoci i milujúceho dievčaťa považuje za úchylku, telesný či zdravotný nedostatok, impotenciu a nenormálnosť. Egoistov bez lásky ovládajú negatívne duchovné vlastnosti, ako neúprimnosť, klamstvo a pýcha, ktoré plodia duchovnú izoláciu. Preto popri predmanželskom sexe nemôže vznikať láska.

Pred manželstvom mnohým na láske nezáleží.

Niekedy i ľahostajný kresťanský tínedžer si povie: „Predmanželský sex je len hriech, vyspovedáš sa a je všetko v poriadku“. Hlboko sa však mýli. Spoveď je súčasťou cesty k dokonalosti, ale len ak nás zmení, ak nastúpime novú cestu. Cestu lásky a predmanželskej pohlavnej zdržanlivosti.
Ak si dievča chce chlapca získať sexom, jemu to vyhovuje. Lásku k tomu vôbec nepotrebujú. Až neskôr možno zistia, že im chýba láska a vzniká duchovná prázdnota a nespokojnosť s partnerom. Po sobáši už iba sexom neudrží on ju, lebo ona túži i v čase mimo sexu najmä po ústretovosti a láske. Teda po priateľskom správaní, pomoci a porozumení. On to však nevie. Teda naďalej chcú každý niečo iné a sú nespokojní. Preto je u nich častý i sexuálny nesúlad, lebo harmonické telesné i duchovné  súžitie je možné len v láske.
Otvorene sa o tom porozprávať nemôžu ani pred sobášom, ani po ňom, lebo im chýba dôvera a úprimnosť, teda láska. Chlapec by to cítil ako výčitky, útok na seba a nespokojnosť partnerky s ním. Iste by posmešne povedal, že u neho je všetko v poriadku a ona nech sa lieči. Vinu za telesný i duchovný nesúlad často prisúdi jej. Vraj ho prestala priťahovať. On to vo svojej zvrátenosti tak vníma. Ich vzťah sa rozpadá preto, že pravdu o sebe nepoznajú, vzájomne sa klamú a obviňujú sa z nepochopenia, čo obyčajne končí rozvodom pre „nezhodu pováh“.

vypln


65. Počul som, že pohlavný život v manželstve je nuda. Je to pravda?

Manželstvo je nudné pre všetkých ľudí bez lásky. Pre tých, čo sú naučení pred manželstvom dievčatá striedať, je to ešte horšie. Ak si chlapec vytvorí ideál ženského tela s mierami 90-60-90 a vyhľadáva len 18 ročné, stane sa mu to návykom ako droga. Potom v manželstve sú jeho túžby upriamené len na iné 18- ročné dievčatá, ktorých je vo svete dosť. Manželka samozrejme trpí, on ju podceňuje a zosmiešňuje.
Ale neskôr má problémy i on. Hoci osemnástok je stále dosť, i jemu roky pribúdajú, a po štyridsiatke nastáva nová nuda. Ešte horšia, ako tá prvá. Lebo striedanie mu končí, a s manželkou sa hnevá. A on za sex platí stále viac a viac. Tak jeho sebectvo a špatné návyky sú zdrojom ich nešťastného manželského života a príčinou rozvodu.
Ak by však tú istú ženu jej manžel miloval pre jej dobré duchovné vlastnosti, videl by, že tieto po sobáši neustále narastajú. Bez ohľadu na vrásky a kilogramy by ju mohol milovať stále viac a viac. I to by mu bolo návykom. A obaja by šťastne žili v duchovnej i telesnej láske, až kým by „nepomreli.“ Pre neverných je toto tvrdenie neuveriteľné, ale verte, že i vernosť je návyková podobne ako nevera. A nebojte sa vernosti. Sexuologické výskumy dokazujú, že neverní ľudia žijú kratším pohlavným životom, ako milujúci sa manželia.
V harmonickom manželstve však o nude nehovorí nikto. Tí vedia svoje, ale sa tým nechvália. Vyzeralo by to ako vystatovanie a pýcha. A  vlastnosťou lásky je i skromnosť.
Nuda nastáva vtedy, ak stratíme o niečo záujem, ak sa niečo zmenilo tak, že sa nám to nepáči. V manželstve to býva objavenie skrývaných povahových vlastností partnera, alebo zmena krásy tela vekom a pod. Ak má muž vypestovaný vkus pre krásu 18- ročného tela, je mu to ako droga. Časom mu na manželke všetko začne vadiť, lebo má po pôrode zmenenú postavu, od únavy vrásky a kruhy pod očami alebo iné telesné i duševné problémy. Vtedy nezáujem podporovaný prirodzenou polygamiou vytvoria v manželstve nudu a obrátia manželove záujmy na pornografiu a iné ženy. A to je začiatok konca manželstva.

Len sa nebojte, v harmonickej rodine za prítomnosti lásky, nebudete ukrátení.

Podmienky  manželstva v duchovnej láske umožňujú najplnšie prežívanie emočného a pohlavného života. Lebo dobrý manželský originál nepredstihne žiadna fotografia ani pornografia. To, čo manželovi môže v láske darovať milujúca manželka, to mu nedá žiadna frajerka, ani prostitútka. Lebo prostitútky majú vraj heslo: „Nevymýšľaj, urob za čo si zaplatil a choď.“ Teda všetky ostatné požiadavky muža k žene bez lásky sú len ďalším obchodovaním a lacným napodobením manželského harmonického života.

Významný je i poznatok, že pohlavný život a sex nie je to isté.

V rámci manželstva harmonický pohlavný život je presýtený už vopred vzniknutou láskou, úprimnosťou a stáva sa vzájomným darom. Je sýtejší, bohatší ako mimomanželský a prináša obojstrannú radosť z trvalej prítomnosti a spokojnosti partnera. A toto duchovné i telesné sebadarovanie /súčinnosť/ je zdrojom pokoja a šťastia, ktoré celoživotne narastajú až do staroby. Teda má dlhodobé kladné telesné, emocionálne i duchovné účinky, ktoré pomáhajú prekonávať bežné problémy manželstva a celoživotnú lásku upevňujú.

Pri predmanželskom sexe nevzniká láska i preto, že partneri mávajú iné záujmy.

Chlapca ženie pohlavné napätie a snaha o jeho uvoľnenie. Obyčajne po uspokojení stráca o partnerku záujem. Ona však je hnaná túžbou získať toho „pekného a mužného“ chlapca pre manželstvo, a preto sa mu odovzdá. Pritom prejavuje spokojnosť za každú cenu a obaja sa vlastne klamú. Ak sa tento scenár častejšie opakuje, stane sa návykom, s ktorým je povrchný muž spokojný, no dievča nie. Naivne si myslí, že čas všetko vyrieši  a že telesné uspokojenie i duchovná  láska prídu v manželstve samy. Často však na ne čaká celý život, alebo do rozvodu.

Predmanželský a mimomanželský sex je obyčajne hra na lásku.

Partneri sú vedení pohlavnou príťažlivosťou a výber partnera sa koná podľa telesných vlastností. Lásku k nemu netreba, partneri nemusia byť k sebe dobrí. Vlastne oni obyčajne nie sú k nikomu dobrí, iba vo chvíľach sexuálnej túžby vzájomnú lásku predstierajú, filmujú. Pohlavné napätie muža sa pri tom uvoľní, ale psychické a duchovné sklamanie ženy ostáva.
Zradnosť takejto hry na lásku je v tom, že dvorenie a nežnosti, ktoré tomuto sexu predchádzajú, podobajú sa konaniu z lásky. A egoisti ho nazývajú láskou a za odmenu žiadajú tzv. dôkaz lásky, čo je dobrovoľný súhlas partnerky s predmanželským sexom. Ich bežné reči sú plné klamstiev, chválenia seba a vystatovania. Vtedy každému dievčaťu hovoria, že konečne našli tú pravú, že ona je super nad všetky ostatné. Meradlom ich vzťahu však je jej telesná povoľnosť. A naivné dievča bez lásky im uverí. Sama je nespokojná, ale verí, že čas dá všetko do poriadku. Keďže egoistický partner o nespokojnosti dievčaťa nevie, sám je spokojný. Predmanželský sex však plodí žiarlivosť, nedôveru , utajovanie a partnerov rozdeľuje. Partneri prežívajú duchovné sklamanie, preto často partnerov striedajú, čo zdôvodňujú hľadaním lásky.

Hoci je predmanželský sex často považovaný za hrdinstvo, obaja partneri cítia, že je to nesúlad, prehra,  nízko nastavená latka pre manželstvo a sobáš odmietajú. Keďže sex pokladajú za lásku, nevedia definovať, čo im chýba, prečo ich láska pulzuje, raz ich priťahuje, inokedy nie. Hoci vnímajú citovú blízkosť a pohlavnú túžbu, bez lásky k vzájomnému sebadarovaniu neprichádza, ale zväčša len k sebeckému, jednostrannému telesnému uspokojovaniu. Telesne ani duchovne sa nezjednocujú, chybu za nezhody vidia v partnerovi a preto cítia nespokojnosť. Každý má otvorené „zadné dvierka“, stále si vyberajú a pre manželstvo nie sú rozhodnutí. Svoje negatívne duchovné hodnoty pred sebou vzájomne skrývajú a chcú, aby sa im partner prispôsobil.

Sex ich oberá o slobodu v rozhodovaní sa pri výbere partnera. Pri predmanželskom sexe je dievča vždy v nevýhode. Je ohrozená, že ju práve pre sex opustí súčasný a prípadne i dobrý budúci partner. Ten súčasný ju predsa len skúšal, lebo on hľadá pre seba dobrú, vernú a čistú. A ten budúci tiež nebude chcieť takú, ktorú iní nechceli.
Iba vzťahom bez sexu nie je dievča vydieratelné a môže sa slobodne rozhodnúť. Nikto si na ňu nemôže robiť žiadne nároky. Ani nemá strach, že sa o jej minulosti dozvie iný chlapec, možný budúci manžel. A preto sa súčasný partner musí sám trpezlivo snažiť získať ju svojou dobrou povahou. Musí bojovať o ňu duchovnou láskou, čo je základom, pre vznik harmonického manželského vzťahu.

vypln

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 13. 03. 2022 | 717 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace