Zajímavé...

8 zajímavých faktů o Božském Srdci Ježíšovu

Srdce Ježíšovo V článku také najdete modlitbu zasvěcení Božskému Srdci od Sv. Markéty Marie Alacoque a zaslíbení Nejsvětějšího srdce i to, s kým si Ježíš "vyměnil" srdce...

1. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci obsahuje dvanáct přislíbení

Ctitelé Božského Srdce dosáhnou:

1. Všechny milosti potřebné jejich stavu;
2. pokoj v rodinách;
3. potěchu ve všech protivenstvích;
4. ochranu v životě, ale zvláště v hodině smrti;
5. požehnání na všechny akce;
6. zřídlo a nekonečné moře milosrdenství v Božském srdci pro hříšníky;
7. horlivost vlažným duším;
8. horlivým duším pokrok v dokonalosti;
9. požehnání domům, v nichž uctívají obraz Božského Srdce;
10. kněžím velké milosti při práci na spáse duší;
11. těm, kdo rozšiřují pobožnost Božského Srdce, jistotu, že budou zapsáni v samém Srdci Ježíšovu.
12. Slibuji v přehojném milosrdenství svého Srdce, že těm, kdo vykonají pobožnost devéti po sobě následujících prvních pátků, dám milost kajícnosti, že nezemřou bez mé milosti, ani bez přijetí svatých svátostí a mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v hodinu smrti.

(pozn: Najdete také mimo jiné v článku
Úcta a zaslíbení Božského srdce )

2. Božské Srdce je "součástí hlavní linie naší víry".

Otec William G. Most řekl: "Bez této Božské lásky bychom vůbec neexistovali, ani bychom nebyli vykoupeni. Neboť milovat znamená mít vůli jednat z lásky k druhému. Bůh nás miluje svým Svatým Srdcem, a tak úcta k Srdci Ježíšovu proniká naší katolickou vírou."

3. Úcta k Božskému Srdci je úcta jako žádná jiná.

Úcta k Božskému Srdci je jiná na rozdíl od úcty k našemu patronovi, andělu strážci nebo oblíbenému mučedníkovi. Ve skutečnosti je uctívání Boží lásky samým srdcem naší víry.

4. Celý svět je zasvěcený Božskému Srdci.

V roce 1899 zasvětil papež Lev XIII. celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Řekl: "Protože my vlastním předáním nejen uznáváme a přijímáme jeho vládu jasně a svobodně, ale ve skutečnosti svědčíme o tom, že pokud bychom dali to, co by bylo naše, dali bychom to s největší ochotou, a tak ho prosíme, aby milostivě přijal od nás vše, ačkoli to už je Jeho."

5. Božské Srdce tlouklo v hrudi sv. Luitgardy

V roce 1200 navštívil samotný Kristus sv. Luitgardu ve vidění. Během vize jí Ježíš nabídl cokoli, oč si zažádá. Požádala o jednoduchý dar: lépe pochopit latinský jazyk, aby ho mohla uctívat úplně. A Kristus jí udělil milost učení se, ale světice se po čase vrátila ke Kristu, protože se cítila prázdná. Požádala o výměnu darů. Kristus se zeptal, co by chtěla a svatá Luitgarda požádala o Kristovo srdce. A tak jí Kristus vyndal její srdce a vložil své.

Sv. Luitgarda s Kristem, volné dílo,


6. Mše k Božskému Srdci se poprvé sloužila v roce 1353.

V roce 1353 vyhlásil papež Innocent VI. úctu k Božskému Srdci Ježíšovu. Nejnověji se výzva k úctě nachází v listě emeritního papeže Benedikta XVI. otci Petrovi Hansovi Kolvenbachovi, hlavnímu představenému Společnosti Ježíšovy. (pozn. zemřel 26. listopadu 2016)

7. Každý se může zasvětit Božskému Srdci.

Sv. Markéta Marie Alacoque dostala vize Božského Srdce. Také napsala modlitbu zasvěcení Božskému Srdci, a tak můžeme denně zasvěcovat svůj život Srdci Krista.

Já, M. zasvěcuji se Tobě, Božské Srdce Ježíšovo.
Předávám Ti sebe celého (ú)
- svůj život, své myšlenky, své skutky, bolesti, i trápení.
Zasvěcuji se Ti tak,
aby každá částka mé vůle a mé bytosti
oslavovala Tebe, mého Tvůrce a Vykupitele
a patřila pouze Tobě.
Chci z lásky k Tobě respektovat Tvou svatou vůli,
kterou mi zjevuješ ve slovech evangelia
a chci se vyhnout všemu,
co Ty odsuzuješ jako hříšné a nehodné Božího dítěte.
Ty, Božské Srdce, buď jediným objektem mé lásky,
ochráncem mého života,
zárukou spasení,
lékařem mé křehkosti a nestálosti v dobrém,
buď mým útočištěm v hodině mé smrti.
Dobrotivé Srdce,
buď mým ospravedlněním u svého Otce.
Odvrať ode mne
trest jeho spravedlivého hněvu.
Laskavé Srdce,
na Tobě stavíme všechnu svou důvěru.
Pro svou hříšnost se obávám všeho,
ale pro tvou dobrotu neztrácím naději.
Znič ve mně vše,
co by se Ti nelíbilo,
nebo bylo proti Tobě.
Vtiskni do mého srdce svou lásku tak hluboko,
abych na Tebe nikdy nezapomněl (a).
Amen.


8. Svatý papež Jan Pavel II. považuje úctu k Božskému Srdci za nezbytnou.

Svatý papež Jan Pavel II. během své služby ve velké míře hovořil o významu nové evangelizace v životě Katolické církve. Napsal: "Kristovo Srdce musí být uznáno jako srdce Církve: On nás volá k obrácení, ke smíření. On je ten, který vede čistá srdce a ty, kteří hledají spravedlnost na cestě blahoslavenství. Je to on, který rozohňuje společenství údů jednoho těla. Je to on, který nám umožňuje, abychom se drželi evangelia a přijali příslib věčného života. Je to on, který nás vysílá na misii. Dialog s Ježíšovým Srdcem rozšiřuje lidské srdce v globálním měřítku."

Zdroj: vcatholic.com

Převzato z www.verim.sk, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 3. 6. 2018)

Petr Brandl: "Vidění sv. Luitgardy", r	Hadonos, CC BY-SA 4.0, commons

Sdílet

Související články:
Rozália Celakówna: národy, které uznají Krista jako svého Pána a Krále, budou zachráněny (23.06.2022)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, archa nekonečných milostí (14.06.2022)
Sv. Markéta Marie Alacoque a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (24.06.2021)
"Vydal se za mě" - říká sv. apoštol Pavel. (12.06.2021)
Exorcista se setkává s mocí Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.06.2021)
Vladyka Milan: LÁSKA NENÍ JEN EMOCE - Svátek Božského Srdce (11.06.2021)
Božské Srdce (11.06.2021)
P. Peter Dufka SJ: Mystika Ježíšova Srdce - sv. Markéta Marie Alacoque (10.06.2021)
Měsíc Ježíšova Srdce - návod, jak prožít jeden den v Ježíšově Srdci (06.06.2021)
8 úžasných faktů o Božském srdci, (06.06.2021)
První sliby S.M. Heleny Haláskové (24.01.2021)
Úcta a zaslíbení Božského srdce (16.10.2019)
Obláčka Věrky Holasové (29.06.2019)
6 faktů o Svátku Božského Srdce, o kterých jste možná netušili (05.06.2019)
Růženec k Božskému Srdci Páně (16.06.2018)
Neustálá eucharistická adorace - online (09.12.2017)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (30.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (29.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (28.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (27.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (26.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (25.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (24.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (23.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (22.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (21.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (20.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (19.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (18.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (17.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (16.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (15.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (14.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (13.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (12.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (11.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (10.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (09.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (08.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (07.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (06.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.06.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 06. 2018 | 4059 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace