Zajímavé...

8 úžasných faktů o Božském srdci,

Srdce Ježíšovo,  Melaaagr11, CC BY-SA 4.0, commons... (výřez) mezi kterými najdete např. 12 zaslíbení těm, kteří Nejsvětější srdce uctívají a modlitbu zasvěcení Božskému Srdci sv. Markéty Marie Alacoque.

1. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci obsahuje dvanáct přislíbení

Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.

Nastolím pokoj v jejich rodinách.

Poskytnu jim útěchu ve všech protivenstvích.

Budu jejich útočištěm v životě, ale zvláště v hodině smrti.

Požehnám je ve všem, co podniknou.

Hříšníci najdou v Božském Srdci zřídlo a nekonečné moře milosrdenství.

Vzbudím horlivost vlažným duším.

Horlivé duše přivedu k dokonalosti.

Požehnám domy, ve kterých si uctívají obraz Božského Srdce.

Kněžím udělím velké milosti při práci na spáse duší.

Těm, co rozšiřují tuto pobožnost, udělím jistotu, že budou zapsáni v Božském Srdci.

Slibuji v přehojném milosrdenství svého Srdce, že těm, kteří si vykonají pobožnost devíti po sobě následujících prvních pátků, dám milost kajícnosti, že nezemřou bez mé milosti, ani bez přijetí svatých svátostí a moje Srdce jim bude bezpečným útočištěm v hodině smrti.

2. Božské Srdce je "součástí hlavní linie naší víry".

Otec William G. Most řekl: "Bez této Božské lásky bychom vůbec neexistovali, ani bychom nebyli vykoupeni. Neboť milovat znamená mít vůli konat z lásky k druhému. Bůh nás miluje svým Svatým Srdcem, a tak úcta k Srdci Ježíšovu proniká naší katolickou vírou."

3. Úcta k Božskému Srdci je úcta jako žádná jiná.

Úcta k Božskému Srdci je jiná na rozdíl od úcty k našemu patronovi, andělu strážci nebo oblíbenému mučedníkovi. Ve skutečnosti je uctívání Boží lásky samým srdcem naší víry.

4. Celý svět je zasvěcený Božskému Srdci.

V roce 1899 zasvětil papež Lev XIII. celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Řekl: "Protože my vlastním odevzdáním se nejen uznáváme a přijímáme jeho vládu jasně a svobodně, ale ve skutečnosti svědčíme o tom, že pokud bychom dali to, co by bylo naše, dali bychom to s největší ochotou, a tak ho prosíme, aby milostivě přijal od nás všechno, ačkoli to už je Jeho."

5. Božské Srdce tlouklo v hrudi sv. Lutgardy.

V roce 1200 navštívil samotný Kristus sv. Lutgardu ve vidění. Během vize jí Ježíš nabídl cokoli, co si zažádá. Požádala o jednoduchý dar: lépe pochopit latinský jazyk, aby ho mohla uctívat úplně. A Kristus jí udělil milost učení se, ale světice se po čase vrátila ke Kristu, protože se cítila prázdná. Požádala o výměnu darů. Kristus se zeptal, co by chtěla a svatá Lutgarda požádala o Kristovo srdce. A tak jí Kristus vyndal její srdce a vložil své.

(O tom také v článku Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově

Sen sv. Luitgardy, Michal Kmínek,  CC BY-SA 3.0, commons...


6. Mše k Božskému Srdci se poprvé sloužila v roce 1353.

V roce 1353 vyhlásil papež Innocent VI. úctu k Božskému Srdci Ježíšovu. Nejnověji se výzva k úctě nachází v listě emeritního papeže Benedikta XVI. otci Petrovi Hansovi Kolvenbachovi, vrchnímu představenému Společnosti Ježíšovy.

7. Každý se může zasvětit Božskému Srdci.

Sv. Markéta Marie Alacoque dostala vize Božského Srdce. Také napsala modlitbu zasvěcení Božskému Srdci, a tak můžeme denně zasvěcovat svůj život Srdci Krista.

Já, M. zasvěcuji se Tobě,
Božské Srdce Ježíšovo.
Odevzdávám Ti sebe celého (ou)
- svůj život, své myšlenky,
své skutky, bolesti, i trápení.

Zasvěcuji se Ti tak,
aby každá částečka mé vůle
a mé bytosti oslavovala Tebe,
mého Tvůrce a Vykupitele
a patřila pouze Tobě.
Chci z lásky k Tobě
respektovat Tvou svatou vůli,
kterou mi zjevuješ ve slovech evangelia
a chci se vyhnout všemu,
co Ty odsuzuješ jako hříšné
a nehodné Božího dítěte.

Ty, Božské Srdce,
buď jediným objektem mé lásky,
ochráncem mého života, zárukou spasení,
lékařem mé křehkosti a nestálosti v dobrém,
buď mým útočištěm v hodině mé smrti.

Dobrotivé Srdce,
buď mým ospravedlněním u svého Otce.
Odvrať ode mne trest jeho spravedlivého hněvu.
Laskavé Srdce, na Tobě stavíme všechnu svou důvěru.

Pro svou hříšnost se obávám všeho,
ale pro tvou dobrotu neztrácím naději.
Znič ve mně vše, co by se Ti nelíbilo,
nebo bylo proti Tobě.
Vtiskni do mého srdce svou lásku tak hluboko,
abych na Tebe nikdy nezapomněl (a). Amen


8. Svatý papež Jan Pavel II. považuje úctu k Božskému Srdci za nezbytnou.

Svatý papež Jan Pavel II. během své služby ve velké míře hovořil o významu nové evangelizace v životě Katolické církve. Napsal:
>
"Kristovo Srdce musí být uznáno jako srdce Církve: On nás volá k obrácení, ke smíření. On je ten, který vede čistá srdce a ty, kteří hledají spravedlnost na cestě blahoslavenství. Je to on, který rozohnil společenství údů jednoho těla. Je to on, který nám umožňuje, abychom se drželi evangelia a přijali příslib věčného života. Je to on, který nás vysílá na misii. Dialog s Ježíšovým Srdcem rozšiřuje lidská srdce v globálním měřítku."

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
smiluj se nad námi!


Zdroj: Verim.sk, https://modlitba.sk/?p=14867, 28. 6. 2019


Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 2. 6. 2021 naleznete zde.

http://ukrizovana<br>nekonecna<br>laska<r>milujemta.sk

Sdílet

Související články:
Rozália Celakówna: národy, které uznají Krista jako svého Pána a Krále, budou zachráněny (23.06.2022)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, archa nekonečných milostí (14.06.2022)
Sv. Markéta Marie Alacoque a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (24.06.2021)
"Vydal se za mě" - říká sv. apoštol Pavel. (12.06.2021)
Exorcista se setkává s mocí Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.06.2021)
Vladyka Milan: LÁSKA NENÍ JEN EMOCE - Svátek Božského Srdce (11.06.2021)
Božské Srdce (11.06.2021)
P. Peter Dufka SJ: Mystika Ježíšova Srdce - sv. Markéta Marie Alacoque (10.06.2021)
Měsíc Ježíšova Srdce - návod, jak prožít jeden den v Ježíšově Srdci (06.06.2021)
První sliby S.M. Heleny Haláskové (24.01.2021)
Úcta a zaslíbení Božského srdce (16.10.2019)
Obláčka Věrky Holasové (29.06.2019)
6 faktů o Svátku Božského Srdce, o kterých jste možná netušili (05.06.2019)
Růženec k Božskému Srdci Páně (16.06.2018)
8 zajímavých faktů o Božském Srdci Ježíšovu (03.06.2018)
Neustálá eucharistická adorace - online (09.12.2017)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (30.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (29.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (28.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (27.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (26.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (25.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (24.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (23.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (22.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (21.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (20.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (19.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (18.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (17.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (16.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (15.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (14.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (13.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (12.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (11.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (10.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (09.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (08.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (07.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (06.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.06.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 06. 2021 | 687 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace