Zajímavé...

8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě."

https://matkabozia.sk Antonio Terranova se narodil v roce 2004 v italském Palermu. Odešel do nebe 23. února 2013. Měl pouhých 8 let. Dalo by se říci, že při jeho narození Pán sestoupil z nebe. Bylo to zdravé a živé dítě s blond vlasy a modrýma očima.

Byl inteligentní a velmi milý. Už v útlém věku, jako velmi malé dítě, se zajímal o jiné děti, zejména o ty nejvíce nešťastné.

Každé ráno předtím, než šel do školy, zkontroloval, jestli má dodatečný sendvič, aby ho mohl darovat, kdyby to jedno z dětí potřebovalo. Během hodin informatiky a angličtiny ho vyhledávali přátelé Alice a Enrico, dvě děti, které měly problémy se školou, nedokázaly vždy pochopit učivo, neustále něco kazily a někdy nedokázaly držet krok s ostatními. Trpělivě a jemně jim vysvětlil všechno a opravil je tak, aby si učitel nic nevšiml.

Strašná zpráva a "Ježíši, důvěřuji Ti"

21. května 2011 se ukázalo, že Antonio potřebuje transplantaci jater. Byl diagnostikován s 10 cm nádorem. Proběhla dlouhá série testů a hospitalizací. Od počátku byli lékaři pesimisté. Do té míry, že nechtěli vstoupit na čekací listinu na transplantaci. Byli jsme zoufalí, ale okamžitě jsme se začali modlit. Modlili jsme se den a noc. Vznikl řetězec modliteb a mnozí lidé se k němu připojili. Bylo to neuvěřitelné. V centru transplantátů jsme se naučili Korunku Božího milosrdenství, kterou jsme se pak už nikdy nepřestali modlit. Každé odpoledne jsme šli do nemocniční kaple, abychom se ji pomodlili. Antonio chtěl být s námi každý den a modlit se s růžencem. Na konci modlitby zmlkl, podíval na nás a řekl: "Zapomněli jste říct velmi důležitou věc: "Ježíši, důvěřuji Ti."

Na začátku každého dne, kdy mu sestra přišla vzít krev, začal plakat. Když slyšel jiné děti plakat, řekl mi se slzami: "Mami, jdi a rozveseluj je, postarej se o ně, aby už neplakaly." Když byla řada na něm, stále se bál o ostatní děti.

Ježíši, kde jsi?

Odběry krve, počítačová tomografie, návštěvy lékaře ... Bylo to pro něj všechno mučení, i pro nás. Jednoho rána Antonio vzal Benediktinský kříž, pevně ho tiskl a začal hlasitě křičet: "Ježíši, kde jsi? Vždy jsem v tebe věřil, ale pokud mi teď nepomůžeš, přestanu v tebe věřit." Scéna se udála před sestrami a rodinou. Nikdo ho nemohl uklidnit. Zdá se však, že pomalu přijal situaci a nakonec mi řekl: "Mami, buď klidná."

Operace proběhla dobře, ale ...

Patnáct dní po první hospitalizaci, k údivu lékařských týmů, se vyskytla zpráva o dárci jater na transplantaci. Velmi jsem trpěla, nemohla jsem si to vychutnat, protože můj syn se měl zotavit, ale jiné dítě starší 11 let právě zemřelo před bezmocnými rodiči kvůli aneurysmatu mozku. Dítě, za které jsme ani neměli čas modlit se. Ve svých modlitbách jsem požádala o uzdravení svého syna, ale v mém srdci jsem cítila těžké břemeno smrti tohoto dítěte.

Transplantace trvala 11 hodin. Operace proběhla dobře. "Mohli byste říct, že to byla jeho játra," řekl chirurg důvěrně. Bylo to jednodušší, než jsme očekávali." Za patnáct dní jsme se vrátili domů plni naděje na nový život. Ale ... bohužel to nebyl konec. Za několik dní po kontrolním vyšetření jsme zjistili, že do plic se dostaly metastáze. Antonio byl převezen na oddělení dětské onkologie, aby absolvoval řadu chemoterapií.

Ježíš, tak blízko

V posledních dnech se Antonio začal ptát: "Jak je možné, že lidé nevěří v Ježíše a já cítím jeho blízkou přítomnost?" Jednoho dne, o třetí odpoledne, po tom, jak jsem řekla, že je to hodina Božího milosrdenství, se na mě pozorně podíval. Zeptala jsem se, co se stalo. On mi odpověděl: "Mami, neříkej nic, pokračuj v modlitbě, protože odejde." Modlili jsme se, pak řekl: "Maminko, Matka Boží byla tady. Viděl jsem ji v tvých očích, přišla mě požehnat." Řekl, že ... s kalichem, stejným kalichem, který později rozpoznal v rukou kněze, během naší návštěvy svatyně Matky slz v Syrakusách. "Víš, co udělala Maria? Mluvila se mnou, ale ne hlasem, jen mluvila v mém srdci, řekla mi: Teď ti věřím." Antonio nevěděl, že v modlitbách jsem vždy říkala Marii, aby mi věřila, že i já jí věřím.

Lurdy a cesta naděje

Věřili jsme, že Antonio se zotaví, ale situace se najednou dostala mimo kontrolu a choroba začala rychle postupovat. Málokdy si stěžoval, v jeden den, kdy sestra viděla jeho pláč, nám řekla: "Antonio se konečně chová jako dítě, byl už dost dospělý."

Dodával nám odvahu. Jednoho dne mi řekl: "Mami, proč se bojíš, buď klidná, Maria mi řekla, že to brzy skončí." Zeptala jsem se ho, jestli často mluví s Pannou Marií, odpověděl, že s ním mluví v jeho srdci. A už mi o tom nechtěl nic říkat. Koncem listopadu 2012 se zhoršilo zdraví Antonia a onkolog nás varoval, že náš syn má už asi jen měsíc života. Rozhodli jsme se jet do Lurd. Cesta naděje. Nebylo to snadné. Přišli jsme do Marseille, večer se syn choval zvláštně, jako kdyby se v něm třásla duše. Velmi trpěl, ale stále měl "krásný pocit".

"Tati, tati," řekl, "jaký krásný pocit, když jsem byl v nebi, cítím teplo v žaludku a je to hezké, chci tančit, zpívat, křičet. Tati, jsem v pořádku a modlím se, abyste cítili, co cítím já. "

Po tisících nepříjemnostech jsme dorazili do Lurd, kde se Antonio modlil za jiné, ale ne za sebe. Když jsme mu připomněli, že se přijel modlit za své uzdravení k Panně Marii, odpověděl, že to udělá později.

Andělé čistí náš dům

Začali jsme neustálou modlitbu, ale bohužel jsme se vrátili domů s prázdnou. Přišly Vánoce, Nový rok a situace se zhoršila. Nemohli jsme zmírnit jeho hrozné utrpení. V předvečer svátku Tří Králů jsme zůstali na noc u mé švagrové. Byla to strašná noc, nezahmouřila jsem ani oka, ale ráno mi syn řekl: "Mami, jaký krásný pocit! Ježíš a Maria jsou s námi. Ježíš je oblečen do hnědého roucha, má lano kolem pasu, připevněné ke svým šatům, jsou zde i andělé, mámo, očišťují náš dům, očišťují všechno. Někdo klepe na dveře, je to Andre (bratranec), chce vstoupit."

V té době Antonio nebral žádný lék, který by mohl způsobit halucinace nebo podobné příznaky.
Nepodstoupil chemoterapii.

Ježíš na kříži

Odpoledne jsme ho přesvědčili, aby šel do nemocnice, kde by se mu, po agónii bolestí, nakonec ulevilo. Když už netrpěl, vyšel ven na chodbu vyčerpaný, sedl si a začal plakat.

"Antonio," zeptala jsem se, "nikdy jsi tak moc neplakal a teď, když se cítíš dobře a nemáš konečně bolesti, začneš plakat?" On odpověděl: "Mami, když si pomyslím, jak moc Ježíš trpěl na kříži, moje utrpení není nic."

Cítila jsem, jako bych umírala. Ptala jsem se sebe samé, proč mi to řekl můj syn, mně, která až dosud kříž viděla jako objekt, který visel na stěně a před kterým jsem se modlila v kostele. Byla jsem zuřivá a řekla mu, že jeho utrpení není méně než Ježíšovo, ale on se na mě podíval, jakoby řekl: "Nerozumíš tomu." Nenaléhal však na mě.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Rozklad a návrat síly

Situace se horšila každý den. Antonio se zhoršoval a zhoršoval a já už jsem se nedokázala vyrovnat s jeho bolestí. Jednoho dne už nechtěl vidět nikoho, to tu ještě nebylo. Vždycky chtěl být obklopen přáteli a rodinou.

On, který nás dosud povzbuzoval, začal říkat, že Ježíš tady není, protože mu nepomůže, nemá smysl modlit se. Stalo se to z času na čas, ale trvalo to vždy velmi krátce a rychle požádal Ježíše o odpuštění, našel důvěru v něho. Ale tentokrát byl skutečně oslaben.

Jedno odpoledne přišel k nám otec Marco Lupo z kostela Acquasanta, ke kterému jsme chodili s modlitební skupinou. Posadil se vedle něj, usmíval se, pak se modlil a požádal o podporu Ducha Svatého. Antonio si už víc nikdy nestěžoval a začal nás znovu utěšovat.

Hodnota utrpení dítěte

Jednou poklekl ke mně, trpěl obrovskými bolestmi a řekl stiskajíc mi ruce: "Mami, to není nic, když mě teď Ježíš nevyléčí, alespoň vím, že pro mé utrpení léčí děti v nemocnici."

Nedůvěřovala jsem a ptala jsem se, co se stalo? Proč můj 8-letý syn mluví tímto způsobem, a já, jeho matka nechápu? Já, která jsem nebyla schopná snášet porodní bolesti a vybrala si císařský řez, nerozuměla jsem tomu, jak by to dokázal vydržet. Tato síla nemohla přijít jen od něj. Nepřicházela ani ode mě, ale i já jsem ji cítila a pomohla mi, abych to dnes všechno snášela. Jen Bůh to dokáže, jen On.

Jednoho dne jsem našla svého syna ležícího na posteli se zavřenýma očima. Mluvil s někým šeptem, řekl něco, zastavil se - jako kdyby čekal na odpověď a znovu začal: "Rád bych tu zůstal ... pak zůstalo ticho ... pokud On chce .." Zeptala jsem se, s kým mluvil. "S nikým, mami," odpověděl mi.

Kristus jako jediné jídlo

Za poslední dva měsíce Antonio nekonzumoval nic kromě Eucharistie. Když kněz přišel s Nejsvětější svátostí, zeptala jsem se, jak Antonio přijme Tělo Kristovo, když ležel v kómatu. Když kněz řekl: "Antonio, Tělo Kristovo," náš chlapec náhle otevřel oči a ústa a odpověděl "Amen".

Nevěřili jsme, ale tolikrát jsme to uviděli, uviděli, že máme nebe, měli jsme Ježíše. Jednoho rána, otec Antonio d'Anna, náš farář, se ho zeptal: "Antonio, chceš Ježíše?". Antonio vzhlédl k Nejsvětější svátosti, začal říkat:

"Ježíši, Ježíši, odpusť mi, odpusť mi, Ježíši. Chci Ježíše, dej mi Ježíše." Můj manžel a já jsme byli hluboce pohnuti. Co by mohl odpustit našemu synovi? Kněz byl také překvapen. Položil patenu s Eucharistií na jeho břicho. Antonio se uklidnil a začal říkat: "Děkuji ti Ježíši, cítím teplo znovu, děkuji ti. Tati, to jsem cítil v Lurdech."

Po přijetí Ježíše se utišil. Přicházeli k nám kněží, chtěli se s ním setkat, poslouchat to, co říkal. Někteří nás dokonce požádali, aby mohli zůstat sami s Antoniem v jeho pokoji, a pak vyšli plačíc ven. Antonio chtěl, abychom opakovali slova Boží milosrdenství. Chtěl, abychom zpívali a často nás probouzel v noci, a říkal, že se musíme modlit Korunku.

Panna Maria z Medžugorje

Dva dny předtím, než se připojil k Ježíši a Panně Marii v nebi, někdo nám přinesl v životní velikosti sochu Panny Marie z Medžugorje, která putovala po kostelích v Palermu a v provinciích. Žena, která provázela sochu Marie, mi řekla, že neví, jak k nám přišla. Nebylo to totiž v plánu.

Když v ten den všichni odešli, šla jsem k mému synovi a zeptala jsem se ho: "Antonio, proč přišla Boží Matka k nám?" Otevřel oči a při pohledu na mě řekl: "Mami, Ona přišla pro mě."

O dva dny později, v sobotu 23. února 2013 ve 13.55 Antonio odešel do nebe s Pannou Marií. "Pane Ježíši ... Neptám se tě, proč jsi nám ho vzal, ale děkuji ti, za to, že jsi nám ho dal."

Zdroj: Aleteia.pl

Převzato z https://matkabozia.sk/, článek z 26. 11. 2020 naleznete zde.

Medžugorje

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 12. 2020 | 1609 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://matkabozia.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace