Zajímavé...

7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou

manželství, prstýnky, Public Domain CCO, www. pixabay.com Už jste si někdy přáli, abyste měli odpovědi na test předtím, než vstoupíte do třídy? Možná jste někdy ty odpovědi měli, ale to si raději nechte pro sebe. Během mého vysokoškolského studia jsem absolvoval několik velmi těžkých testů. To je při technických oborech normální. Pokud jste i vy strávili nějaký čas na vysoké škole, určitě si pamatujete na dny, kdy se s vyučujícím rozebíralo, co by se v testu mohlo objevit.

Profesor vstoupil do třídy plné studentů (některé jsem nikdy předtím neviděl) a dal nám přehled o nadcházejícím testu v podobě Repetitória. Pokud jste vynechali tento den, bylo by bláznivé očekávat, že test uděláte.

Pak to přišlo. Dodržoval jsem doporučení. Studoval jsem podklady, které nám rozdal vyučující. Ale v den zkoušky profesor přede mne položil na stůl papíry ... a tam to bylo. Neznámý vzorec nebo rovnice, které jsem předtím nikdy neviděl. Nebo alespoň takové, které jsem neviděl v těch studijních materiálech. S odstupem času si uvědomuji, že učitel neměl v úmyslu, aby Repetitórium bylo úplné a vyčerpávalo každé téma. Jednoduše do Repetitória nebylo možné zahrnout všechno z doporučené literatury, poznámek a přednášek.

Přesně tak to je i s církví a manželstvím. Jsem vděčný za základy, které mi dala církev ohledně manželství. Jsou to dobré studijní materiály. Ale v testu jsou i věci, o kterých jsem nevěděl, dokud jsem do něj nevstoupil. Takže vám dávám několik odpovědí k testu, o kterém někteří ani nevíte, že vás čeká. Já jsem vyrůstal v církevním společenství. Strávil jsem většinu času s křesťany. O manželství mi řekli hodně. Ale těchto 7 pravd o manželství jsem v kostele nikdy neslyšel.

1. Sex je dar od Boha. Poznávejte ho


Nepochybujte ... Bůh opravdu stvořil sex. Ale jak čas plynul, Boží lid dovolil Zlému, aby mu tento dar ukradl. Bez boje.

Nikdo mě nikdy nepoučil o sexu ... vyrostl jsem v křesťanské rodině. Můj ideový základ o sexu byl tvořen přáteli ve škole a filmy, na které jsem koukal. Velké OCH ACH. Právě kvůli tomu oblaku lží vytvořeném v teenagerském věku je pro mě ještě i dnes namáhavé prožívat sex v jeho plnosti.

Je čas, aby si Boží lid vzal dar sexu nazpět. Lži, které ho obklopují, ničí životy a ničí manželství. Pokud jste v manželství, vyzývám vás, abyste objevovali sex. Objevujte jeho bohatost pro slávu Boží. Prostě společně s manželkou o sexuální intimnost.

Rodiče, nastal čas, abychom více nedovolili Zlému, aby vytvářel obraz sexu pro naše děti. Poučte je. A začněte brzy. Průměrné dítě je vystaveno pornografii ve věku 11 let. Jedenáct !!! Mnozí rodiče čekají, dokud dítě není na střední škole a až tehdy si "o tom" popovídají. V té době už netvoříte základy sexuální výchovy, jen se snažíte zbourat základy postavené Satanem.

Kněží a pastoři, o tomto jsem přesvědčen. Situace v naší kultuře je příliš špatná na to, abyste svůj úkol zcela přenechali rodičům. Vyprávějte o sexu. Pokud rodiče odmítají vzdělávat své děti, pak to musíte udělat vy. Nenechte se předběhnout Zlým. Nesprávné porozumění sexu ničí mladé lidí. Ničí náš národ. Ničí naši civilizaci. A my nic neděláme!

Sex je překrásný dar stvořený Bohem pro muže a ženu, kteří si slíbili, že stráví zbytek pozemského života společně. Pokud jste vdané / ženatí ... otevřete tento dárek a těšte se z jeho bohatosti.


2. Na světě je více než jen jedna osoba pro tebe


Spřízněné duše se nerodí ... musí se vytvořit. Nevím, kde vznikla představa o pojmu spřízněná duše, ale je nesprávná. Udržet si zdravý funkční vztah je více o odevzdání se než o dokonalosti. Každý člověk na Zemi je nedokonalý. Ve skutečnosti nemusíme strávit svůj život jen s jednou konkrétní, pro nás určenou osobou. Tiffani (moje manželka) není dokonalá. Má chybičky, které mě frustrují. Ale uvědomil jsem si, že tato frustrace je ve skutečnosti odraz mé nedokonalosti. Mám ji velmi rád. A miluji ji každým dnem více. Jsem jí oddaný.

Potkávám příliš mnoho mladých lidí, kteří mají nereálná očekávání. "Nemohl jsem se s ní oženit, protože při jídle mlaskala." "Prostě nebyl ten pravý ... měl takový divný tik, když se usmíval. Ale vím, že moje polovička je stále tam někde. Musím jen hledat dál."

Ale jsi ji/ho právě minul/a.

Co když Bůh nechce, abys našel dokonalou osobu, ale aby sis našel nedokonalou osobu, která tě přitáhne blíž k Němu? Co když si Bůh přeje, aby sis vzal osobu s chybami, aby tím odkryl i tvoje? Co když tě Bůh chce naučit, že pravá hodnota a život jsou v odevzdání se jedné osobě navždy a nikoli ve vyčerpávajícím celoživotním hledání toho pravého?

Spřízněné duše se nerodí ... musí se vytvořit.


3. První rok manželství je těžký ... skutečně těžký


Co jsme komu udělali? Zvládneme to vůbec? Proč je to tak těžké? Na všechny tyto otázky jsem se sám sebe ptal mnohokrát během prvního roku v manželství. Přeli jsme se. Hádali jsme se. Bylo to těžké. A každý den jsem si myslel, že se někde stala chyba. Myslel jsem, že máme špatné manželství. Nikdo mě nevaroval, jaký bude první rok. Ale vy to jako varování berte ... ten první rok je náročný. Pokud jste právě v této fázi a přemýšlíte, že to vzdáte ... blahopřeji. Konečně jste ... svoji!

Ale povzbuzuji vás ... nevzdávejte se. Všichni s tím bojujeme. Vy nejste ojedinělí. Vytrvejte. Lepší dny přijdou. Vaše manželství se zlepší. Neopouštějte ji/ho. Pokud nyní odejdete, připravíte sebe (a svého partnera) o mnohé radostné roky. Vydržte.


4. Bez partnera bychom nebyli kompletní


Nenávidím tě, Jerry Maguire. Vymyl jsi mozky celé generaci lidí, kteří uvěřili této lži. Manželé zde nejsou proto, aby někoho doplňovali. Sežral jsem to i s navijákem a dokud jsem nezanechal představu, že by moje žena měla zaplňovat nějaké mé prázdno, skutečně jsem ji nemiloval. Předtím jsem byl vždy frustrovaný a očekával jsem, že Tiffani bude dělat věci, kterých ani nebyla schopna.

Pokud jste prázdný, zlomený nebo nejistý a věříte, že manžel/ka bude zázračný lék vašich problémů ... tak se připoutejte. Bude to hrbolatá cesta. Pouze Bůh může vaše díry zacelit. Nikdy si skutečně nevychutnáte krásu manželství, pokud si budete myslet, že partner je tady na to, aby z vás udělal úplného člověka.

5. Vezměte si někoho, kdo má podobné cíle, sny a vášně


Vzít si křesťana, to jistě. Ale já bych zašel ještě dál. Vezměte si někoho s podobnými vášněmi a touhami. Rozumím, že to má své limity. Lidé přece nejsou stroje. Žádní dva lidé nebudou chtít přesně ty samé věci v životě. Ale pokud toužíte po misích v zahraničí a vaše potenciální polovička nesnáší cestování, určité napětí se dá očekávat.

Synergie je v manželství velmi důležitá. Pokud máte s manželem stejnou vizi, bude vám rozumět a podporovat vaše úsilí. Bude vás na vaší cestě povzbuzovat. Bude empatický. Je v tom velká síla, když dva lidé žijí se stejnými cíli, touhami a zanícením pro život.

6. Manželství není pro všechny


Sv. Pavel o tom mluví v prvním listě Korinťanům. Mluví členům církve v Korintu, aby zůstali v tom stavu, v jakém se nacházejí. Pokud jsou svobodní, ať zůstanou svobodní. Pokud jsou ženatí, ať zůstanou v manželství. Ale později říká takto:

"Zkrátka: kdo svou svobodnou dceru provdá, dělá dobře. Kdo ji však neprovdá, dělá lépe." (1 Kor 7, 38)

Dělá lépe? To jsem v kostele nikdy neslyšel. Možná nastal čas, aby Boží lid akceptoval skutečnost, že ne každý je povolán do manželství. Mluvil jsem s mladými muži a ženami, kteří se obávali, zda si najdou životního partnera. Úplně je to stravovalo. Ten tlak přichází většinou od ... NÁS. Z církve. Když člověku táhne na třicítku, předpokládáme, že něco není v pořádku, pokud ještě není v chomoutu. Musí mít nějakou chybu.

"Bůh Ti žehnej, chuďátko moje. Máš skoro třicet a seš stále svobodný? Musí to být těžké !? "

Měli bychom se stydět. Obávám se, že mnoho ztroskotaných sňatků je důsledkem vnějšího tlaku, který se je snaží dotlačit do povolání, které nebylo Božím záměrem. Manželství je svaté a dobré, ale je také možné následovat Krista bez partnera.


7. Svatební den je klam ... neuvěřte mu


Mám rád svatby. Velmi rád je celebruji. Ten vzácný moment, když mohu udělat božské prohlášení, který navždy mění stav dvou lidí. Velmi silné.

Ale stále víc individualistické "já" kultuře svatby vytvářejí potenciálně nebezpečnou situaci. "Každá dívka sní o svém svatebním dni." Tehdy je všechno o nevěstě a ženichovi. Všichni se na ně dívají. Povzbuzují je. Blahopřejí jim.

Mnoho párů podlehlo tomuto svatebnímu klamu ... vše se točí kolem mě. Ale manželství vyžaduje přesně opačný postoj. Úspěšný svatební den je takový, kde se všichni starají o tebe. Úspěšné manželství je takové, kde se ty staráš o svého manžela. Během svatebního dne si ty v záři reflektorů. V manželství žádné reflektory nejsou. Svatba je o velkých slovech, které většina párů nikdy nevezme vážně. Manželství je o tom, jak slova přetavit na činy. Svatba je radostná a slavnostní. Hodně období v manželství je o vytrvalosti a nevzdávaní se ani během bouří.

Radujte se ze svatebního dne. Připravujte se na něj. Oslavte to. Ale neudělejte tu chybu a neuvěřte, že to je skutečnost. Po patnácti minutách slávy jsou reflektory navždy pryč. Už to víc není o tobě ... (a to je velmi dobré ... vždyť uvidíte).

Zdroj:
http://frankpowell.me/truths-sex-marriage-never-learned-church/

Informace o autorovi:
Frank Powell
Frank Powell je věrný následovník Ježíše Krista, Pána a Spasitele. Je ženatý a má dvě děti, chlapce Noah a Micah. Pracuje jako pastor pro mladé dospělé na Campbell Street Church of Christ v Jacksonu (Tennessee, USA).

Převzato z http://zastolom.sk/, článek ze 17. 8. 2015 naleznete zde.

vztah, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 08. 2015 | 6900 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace