Zajímavé...

3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil

Zde tu mám Přednášku o Pánu Ježíši a bude Promluv ještě více máte se na co těšit... :-)


Oba tituly dnešní přednášky jsem sebral odjinud. Druhý je z knihy našeho kardinála Tomáše Špidlíka a ten první je trochu předělaný z jednoho dokumentárního pořadu BBC. Nevím, zda si dobře vzpominám název daného dokumentu, ale měl by být: Kdo jsme lidé. Je to nějakých osm let, co proběhl v televizi a alespon pro mně byl velice zajimavý. Ukazoval tehdejší nejmodernější teorie o vzniku a vývoji lidské rasy homo sapiens. Dle daného dokumentu se na zemi vyskytlo více druhů lidí.

Pamatuji si, že uváděl tři základní: člověk vzpřímený (homo erektus), člověk neandertalský a člověk moudrý (homo sapiens sapiens). Bylo velice zajimavé sledovat teorie o jednotlivych lidských druzích. Udávali, že člověk vzpřímený žil v tlupách asi o sto lidech, dokázal vzájemně komunikovat, ne sice lidskou řečí, ale spíše skřeky, protože k tomu neměl uzpůsobeny hrtan, jako tomu je u malého dítěte., Když jsem chodil do školy, kladli člověka neandrtalského jako našeho předka, což teď věda vylučuje, bylo to prý slepé rameno člověka. Něco jako náš bratranec. O člověku neandrtalském říkali, že byl výborný lovec, měl sociální cítění, protože se našli kostry s uzdravenými zlomeninami, v tehdejší době,by ten člověk neměl sám šanci na přežití. Najednouse však objevil náš druh homo sapiens sapiens a měl velikou přednost oproti předcházejícím. Nejenžeměl schopnosti předcházejicích dvou lidských druhů, ale mnoho je převyšoval. Nazvali to, přesně si vzpomínám, souborem duševních vlastností, které předcházející typy člověka neměly.

Homo sapiens sapiens dokázal ovládat abstraktní myšlení, rozuměl symbolice a potažmo umění. Když jsem slyšel ono označení: soubor duševních vlastností, tak jsem si ihned vzpomněl na výpověď Písma které říká, že člověk je stvořen k Božímu obrazu. Je do nás vloženo něco, co jinde ve stvořeném světě nenajdeme. Omlouvám se za přímočarost, ale naše lidské tělo, nakolik je a může být krásné, přesto je podrobeno stejným zákonitostem, jako jsou těla ostatních živočichů. Pouze v duchové oblastí má člověk něco, čím překračuje celý stvořený svět. Dejme teď stranou diskuze o tzv. Darwinově vývojové teorii. Tím ať se zabívá věda. Bůh přece mohl člověka stvořit přímo z prachu země (výraz prach je symbolický význam a znamená pomíjivost) anebo přispůsobit nějaký zvířecí druh, jehož tělo použil pro to, aby v jedné chvíli, tedy ne vývojem, mu vdechl nesmrtelnou duši s mohutností rozumu a svobodné vůle, a tak z něho učinil člověka. Zaměřme se na naši podobnost s Bohem. Daná podobnost tedy není v oblasti tělesné, kde naopak máme toho mnoho společného s živočišnou říši, ale v oblasti duchovní. Člověk je schopen určitých postojů a jednání, jako je toho schopen Bůh. Pravidelně učím děti v náboženství, ale někdy spíše učím sám sebe. Zvláště u malých dětí je nutné říci to důležité bez zbytečných podrobostí, které by mysl dítěte jen zbytečne zatěžovali a říci to přitom jednoduchým způsobem.

Druháčci to mají krásně vyjádřené v jedné kapitole o stvoření, že se podobáme Bohu tím, že máme rádi druhé, že umíme pomáhat, dělit se. My se totiž mnohdy zastavíme v poznání našich duševních schopnosti: rozumu a svobodné vůle. Jenže zapomínáme, že tím stojíme pouze na půli cesty naší podobnosti s Bohem. Toto do nás vložil Bůh. Můžeme říci, že nám dal nástroje, kterých můžeme využít, ale také nemusíme, abychom se skutečně stali podobnými Bohu, nebo tuto možnost zničili. Víme, že není člověk jako člověk. Z některých vyzařuje velikost lidství a hloubka charakteru, a naopak o některých řekneme: To není člověk, ale.... Právě schopnosti, které jsme od Boha dostali, mohou nás k Bohu povznést, nebo naopak zničit to, co do nás Bůh vložil. Jednou když Matka Tereza ošetřovala zbídačeného člověka, tak se ho mimochodem zeptala: Věříš v Boha? On se na ní dlouze zadíval a zamyslel se. Po chvíli odpověděl: Teď už věřím. Poznal Boží obraz tě starostlivé péči své ošetřovatelky. Není potřeba dlouho hledat v písmu, abychom nenašli jednoznačná místa, která mluví o Božím obrazu, který mají Kristovi učedníci vnášet do našeho světa. Za všechny můžeme citovat: aby lidé viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích (Mt 5,16) Naše podobnost s Bohem je velikým darem důstojnosti, který jsme od Boha dostali, ale je to také závazek, který máme vůči okolnímu světu. Od Boha jsme dostali panství v tomto světě. Ovšem zrcadlí lidstvo nerozumnému světu, ve kterém žijeme, láskyplnou péči o našeho společného tvůrce?

Uvědomuji si, že každý člověk, který je přítomen v lidské rodině má něco z Boží velikosti, kterou jen on může přinést ostatním? A vím, že se to týká také mě? I já jsem originální, nejen v tom, že se takový člověk, jako jsem já, nikdy přede mnou nenarodil, ale také po mě nikdy nenarodí, ale také v tom, že jen já jsem schopen obohatit lidskou rodinu něčím z veliké Boží dobroty, kterou do mě Bůh vložil? Vzpomenete si na slova, která zazněla při poslední přednášce? Řeknu je trochu jinak: Lidský život je tak veliký, jak veliké je jeho vědomí Boží existence. Opravdové poznání Boha vede k opravdovému a krásnému lidskému zivotu. Takový člověk je tažen k tomu, aby se Boží vznešenost, které se dotýká, projevovala krásou jeho života, službou, důstojnými a vznešenými pohledy na život svůj i život druhých. Ať chceme nebo ne, fungují v nás mechanismy živočišné říše a jsme povoláni k pozdvižení svého bytí nad pouze živočišné. Záleží jen na nás, zda budeme stát o naplnění své existence stávat se Božím obrazem. Není to jednoduché a vyžaduje to celoživotní námahu. A jak říká apoštol Pavel: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. (Gal 6,8). Katolický katechizmu výstižným způsobem píše, co vyplývá z víry v jediného Boha (KKC 222-227).

Jsou to nádherné body, které stojí za trochu přemýšlení, abychom je hlouběji ve svém životě objevili:
-Poznávat velikost velebnost Boha
-Žít v neustálém vydávání díků
- poznávat jednotu a pravou důstojnost všech lidí
- správně užívat stvořených věcí
- důvěřovat Bohu za všech okolností.

Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic nenahání strach. Všechno pomíjí, Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. Kdo má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí. (Modlitba sv. Terezie od Ježíše)


Sdílet

Související články:
Rozhovor s Maxem Kašparů na rádiu Universum (27.01.2023)
V Olomouci proběhne v listopadu V. Konference o evangelizaci (24.10.2022)
Zveme na přednášku prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. (01.09.2022)
Povídání nad knihou ve Znojmě (25.04.2022)
Rekatolizace (08.02.2022)
P. Vojtěch Kodet na TV-mis (12.12.2021)
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve (17.09.2021)
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
O silách temna (23.06.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (30.06.2013)
JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH) (30.06.2013)
5. Promluva - Dát Boha na prvni misto. (30.06.2013)
Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984 (30.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 28. 06. 2013 | 8395 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace