Zajímavé...

16. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona

slovenskydohovor zarodinu.sk, 33 zasvěcení 16. den zasvěcení připravené SDZR. Video s nahrávkou příslušných modliteb + texty. 1. týden II. části přípravy, který je zaměřený na téma poznání sebe

ČÁST II. (13.-19. den)


První týden – Téma: Poznání sebe

V tomto týdnu je třeba si vykonat modlitby, cvičení, rozjímání, zřeknutí se vlastní vůle, lítost nad svými hříchy, pohrdání sebou, abychom všechno přeformovali u nohou Panny Marie, protože od ní doufáme, že obsáhneme světlo pro poznání sebe sama. U ní budeme schopni změřit propast naší bídy bez zoufalství. Konejme všechny zbožné skutky se žádostí poznat sebe samé a oplakávat své hříchy a konejme je v duchu zbožnosti. Během tohoto období neuvažujme ani tak o tom, jak propastný rozdíl je mezi naším duchem a Ježíšovým, ale spíše o tom, do jak mizerného a ponižujícího stavu nás degradují naše hříchy. Nakonec, pravá úcta je snadná, krátká, bezpečná a dokonalá cesta jak dospět k jednotě s naším Pánem, který je Kristus – dokonalost sama. Vykročme tedy vážně na tuto cestu, silně přesvědčeni o své bídě a bezmocnosti. Ale jak k tomu dospět bez poznání sebe sama?

Během tohoto prvního týdne si všemi svými modlitbami a skutky zbožnosti vyprošuj poznání sebe sama a lítost nad svými hříchy, a všechno konej v duchu pokory. Na tento cíl můžeš, pokud chceš, meditovat o tom, co jsem řekl o našem špatném základě, a dívej se na sebe šest dní tohoto týdne jako na šneky, slimáky, ropuchy, prasata, hady a kozly. Nebo medituj tři slova svatého Bernarda:

Uvažuj, co jsi byl, zkažené semeno;
co jsi, nádoba výkalů;
co budeš, potrava červů.

Pros našeho Pána a jeho Ducha Svatého, aby tě osvítil, těmito slovy: Pane, abych viděl nebo „Bože, vždy tentýž, ať znám sebe, ať znám tebe!“ nebo „Přijď, Duchu Svatý!

Modlitby: Litanie k Duchu Svatému, Litanie Loretánské, Zdrávas, Hvězdo mořská

16. DEN

Následování Krista II. kniha 5. kapitola: Poznej sám sebe

1. Nemůžeme si příliš důvěřovat, neboť často nám chybí milost a zdravý úsudek. 2. Je v nás jen málo světla, a i to rychle ztrácíme pro svou nedbalost.

3. Často ani nepozorujeme, že jsme vnitřně tak slepí.

4. Často děláme špatně a ještě hůř si to vymlouváme.

5. Někdy nás vede vášeň a myslíme si, že je to horlivost.

6. Druhým vyčteme maličkosti, ale své větší chyby nevidíme.

7. Hned cítíme a zvažujeme, co máme snášet od jiných, ale nepozorujeme, kolik snášejí druzí od nás.

8. Když budeš posuzovat vlastní chyby dobře a spravedlivě, nebudeš tak přísně soudit jiné.

9. Vnitřní člověk se o nic tak nestará jako o sebe; a kdo pečlivě pečuje o sebe, tomu je lehké mlčet o druhých.

10. Nikdy nebudeš opravdu duchovním a zbožným člověkem, pokud nebudeš mlčet o druhých a všímat si zejména sebe.

O PRAVÉ ÚCTU K PANNĚ MARII
(Ludvík Marie Grignion z Montfortu)


L. M. Grignion, volné dílo, en.wikipedia.org


Můžeme se pak ještě divit, když náš Pán říká, že ti, kdo ho chtějí následovat, musí zapřít sami sebe a znenávidět svůj život; a že ti, co si zamilují svůj život, ho ztratí, a ti, co ho znenávidí, zachrání si ho? Tato nekonečná Moudrost, která nic nepřikazuje bez důvodu, nám přikazuje nenávidět sami sebe jen proto, že jsme velmi hodni nenávisti: nikdo není tak hodný lásky jako Bůh a nikdo není tak hodný nenávisti jako my sami.

Zamyšlení: Co můžu? Málo dobra.

Beze mě nemůžete dělat nic. – Jan 15,5

Varovat se zlého. Bez Boží milosti se nikdo nemůže delší dobu uchránit smrtelného hříchu; tím méně všedního hříchu. Konat dobro. Bez Boží milosti nemůžeme udělat nic nadpřirozeně dobrého. Vůbec nic; ani myslet něco dobrého, ještě méně se modlit, věřit, doufat, milovat. Konat záslužné skutky. K vykonání záslužného skutku je potřebná milost posvěcující a pomáhající. Chybí-li jedna, nemá skutek cenu pro věčnost. Působit požehnaně. Když bez Boží milosti nemůžu nic sám pro sebe, tím méně můžu pro jiné. Kněží, spisovatelé, rodiče, učitelé, vychovatelé, vůdci národa nemohou učinit bez Boží milosti nic nadpřirozeně dobrého na světě. Docela nic.

Modlitby: Litanie k Duchu Svatému, Litanie Loretánské, Zdrávas, Hvězdo mořská.https://www.youtube.com/watch?v=ZREkFBWqnY0&t=2s


Více na https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/16-den-pripravy-na-zasvatenie-sa-jezisovi-skrze-ruky-panny-marie-podla-sv-l-m-grigniona/

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/

Ke stažení v češtině:
https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=brozurka-ke-stazeni-33-denni-priprava-k-zasveceni-v-cestine&cisloclanku=2018060046

(Na Fatym.com vydáno 28. 7. 2023; 18. 9. 2023 - 153 přečtení)

Odovzdat’ sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok www.faustinum.pl/sk/

Sdílet

Související články:
33. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (05.10.2023)
32. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (05.10.2023)
31. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (05.10.2023)
30. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (02.10.2023)
29. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (01.10.2023)
28. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (30.09.2023)
27. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (29.09.2023)
26. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (28.09.2023)
25. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (27.09.2023)
24. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (26.09.2023)
23. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (25.09.2023)
22. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (24.09.2023)
21. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (23.09.2023)
20. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (22.09.2023)
19. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (21.09.2023)
18. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (20.09.2023)
17. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (19.09.2023)
15. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (17.09.2023)
14. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (16.09.2023)
13. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (15.09.2023)
12. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (14.09.2023)
11. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (13.09.2023)
10. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (12.09.2023)
9. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (11.09.2023)
8. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (10.09.2023)
7. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (09.09.2023)
6. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (08.09.2023)
5. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (07.09.2023)
4. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (06.09.2023)
1. - 3. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (04.09.2023)
Brožurka ke stažení - 33 denní příprava k zasvěcení v češtině (16.07.2023)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 09. 2023 | 556 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu, youtube
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace