Zajímavé...

15. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona

slovenskydohovor zarodinu.sk, 33 zasvěcení 15. den zasvěcení připravené SDZR. Video s nahrávkou příslušných modliteb + texty. 1. týden II. části přípravy, který je zaměřený na téma poznání sebe

ČÁST II. (13.-19. den)


První týden – Téma: Poznání sebe

V tomto týdnu je třeba si vykonat modlitby, cvičení, rozjímání, zřeknutí se vlastní vůle, lítost nad svými hříchy, pohrdání sebou, abychom všechno přeformovali u nohou Panny Marie, protože od ní doufáme, že obsáhneme světlo pro poznání sebe sama. U ní budeme schopni změřit propast naší bídy bez zoufalství. Konejme všechny zbožné skutky se žádostí poznat sebe samé a oplakávat své hříchy a konejme je v duchu zbožnosti. Během tohoto období neuvažujme ani tak o tom, jak propastný rozdíl je mezi naším duchem a Ježíšovým, ale spíše o tom, do jak mizerného a ponižujícího stavu nás degradují naše hříchy. Nakonec, pravá úcta je snadná, krátká, bezpečná a dokonalá cesta jak dospět k jednotě s naším Pánem, který je Kristus – dokonalost sama. Vykročme tedy vážně na tuto cestu, silně přesvědčeni o své bídě a bezmocnosti. Ale jak k tomu dospět bez poznání sebe sama?

Během tohoto prvního týdne si všemi svými modlitbami a skutky zbožnosti vyprošuj poznání sebe sama a lítost nad svými hříchy, a všechno konej v duchu pokory. Na tento cíl můžeš, pokud chceš, meditovat o tom, co jsem řekl o našem špatném základě, a dívej se na sebe šest dní tohoto týdne jako na šneky, slimáky, ropuchy, prasata, hady a kozly. Nebo medituj tři slova svatého Bernarda:

Uvažuj, co jsi byl, zkažené semeno;
co jsi, nádoba výkalů;
co budeš, potrava červů.

Pros našeho Pána a jeho Ducha Svatého, aby tě osvítil, těmito slovy: Pane, abych viděl nebo „Bože, vždy tentýž, ať znám sebe, ať znám tebe!“ nebo „Přijď, Duchu Svatý!

Modlitby: Litanie k Duchu Svatému, Litanie Loretánské, Zdrávas, Hvězdo mořská

15. DEN

Lk 13,1 – 5

V té době přišli k němu se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.

O PRAVÉ ÚCTU K PANNĚ MARII
(Ludvík Marie Grignion z Montfortu)


L. M. Grignion, volné dílo, en.wikipedia.org


Těla máme tak zničená, že je Duch Svatý nazývá hříšnými těly, počatými v hříchu, živenými v hříchu a schopnými všech nepravostí. Jsou to těla nakažená tisícerými chorobami, ze dne na den více se rozpadající, plodící pouze svrab, hromadí červi a hnilobu. Naše duše, spojená s tělem, se stala tak smyslnou, že je nazývána tělem: každé tělo porušilo svou cestu.

Naším dědictvím jsou: duchovní pýcha a slepota, zaťatost srdce, slabost i nestálost duše a tělesná žádostivost, bouřící se pudy a nemoci. Od přírody jsme pyšnější než pávi, přízemnější než ropuchy, podlejší než kozli, závistivější než hadi, hltavější než prasata, zlostnější než tygři, línější než želvy, křehčí než rákos a nestálejší než větrníky. V našem nitru máme jen nicotu a hřích a zasluhujeme si jen Boží hněv a věčné peklo.

Zamyšlení: Co můžu děkat? Mnohé zlo.

Vědom jsem si své nepravosti. – Ž 50

Tak promluvil pokorný David. Hřích je to jediné, s čím Bůh spolunepůsobí. Bohužel to vím příliš dobře. Chci rozjímat o svých hříších. Jejich velikosti. Možná jsem se dopustil i těžkého hříchu. Těžký hřích je dobrovolné odvrácení se od Boha. Bylo velmi špatné, že mi moje žádostivost – možná to bylo jen zvířecí ukojení vášně – byla milejší než nebeský Otec. Jejich počet. Možná bylo v mé duši více hříchů, než mám vlasů na hlavě. Jejich opakování. Přestože mi nebeský Otec odpustil, možná jsem ho opět a možná častěji vypudil ze své duše.

Modlitby: Litanie k Duchu Svatému, Litanie loretánské, Zdrávas, hvězdo mořská.https://www.youtube.com/watch?v=cA3xJ1wvneg&t=1s


Více na:
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/15-den-pripravy-na-zasvatenie-sa-jezisovi-skrze-ruky-panny-marie-podla-sv-l-m-grigniona/

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/

Ke stažení v češtině:
https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=brozurka-ke-stazeni-33-denni-priprava-k-zasveceni-v-cestine&cisloclanku=2018060046

(Na Fatym.com vydáno 27. 7. 2023; 17. 9. 2023 - 162 přečtení)

www.facebook.com/ BazilikaSedembolestnej/Sdílet

Související články:
30. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (02.10.2023)
29. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (01.10.2023)
28. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (30.09.2023)
27. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (29.09.2023)
26. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (28.09.2023)
25. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (27.09.2023)
24. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (26.09.2023)
23. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (25.09.2023)
22. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (24.09.2023)
21. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (23.09.2023)
20. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (22.09.2023)
19. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (21.09.2023)
18. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (20.09.2023)
17. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (19.09.2023)
16. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (18.09.2023)
14. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (16.09.2023)
13. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (15.09.2023)
12. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (14.09.2023)
11. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (13.09.2023)
10. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (12.09.2023)
9. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (11.09.2023)
8. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (10.09.2023)
7. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (09.09.2023)
6. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (08.09.2023)
5. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (07.09.2023)
4. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (06.09.2023)
1. - 3. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (04.09.2023)
33. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (14.08.2023)
32. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (13.08.2023)
31. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (12.08.2023)
Brožurka ke stažení - 33 denní příprava k zasvěcení v češtině (16.07.2023)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 09. 2023 | 223 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace