Zajímavé...

13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství

Krakov, foto Marek Červenobrada V pátek, 13. září 1935, měla Sestra Faustyna ve své cele vidění anděla, který přišel potrestat zemi za hříchy. Když uviděla toto znamení Božího hněvu, začala prosit anděla, aby chvilku počkal, a svět bude konat pokání. Když se však ocitla před velebností Svaté Trojice, neměla odvahu zopakovat tuto prosbu.

Teprve když v duši pocítila moc Ježíšovi milosti, začala se modlit slovy, které vnitřně uslyšela. „Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si ty hříchy zasluhovaly.

(Dn. 475)

Druhý den, když přišla do kaple, Pán Ježíš ji ještě jednou poučil, jak se má modlit tuto modlitbu, kterou nazýváme korunka k Božímu Milosrdenství.

Nejprve se pomodlíš jednou Otčenáš a Zdrávas Maria a Věřím v Boha, potom budeš na zrnkách Otčenáše říkat tato slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa; na zrnkách Zdrávasu budeš říkat tato slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Na závěr se pomodlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.
(Dn. 476)

Obsah korunky


Korunka k Božímu Milosrdenství má neobyčejně bohatý obsah, proto je dobře zamyslet se nad významem jednotlivých slov a výrazů. Celá modlitba je nasměrována k Bohu Otci, kterému obětujeme jeho nejmilejšího Syna na smír za hříchy, a pro zásluhy jeho bolestného umučení prosíme o Boží milosrdenství.

Když se modlíme tuto korunku, spojujeme se s Ježíšovou obětí na kříži na smíření našich hříchů i hříchů celého světa. V ní nabízíme Bohu Otci jeho milovaného Syna, a tím se odvoláváme na nejsilnější důvod, proč by nás měl Bůh vyslyšet. Obětujeme Otci celou Ježíšovu osobu, to znamená jeho božskou přirozenost i celé lidství složené z těla, krve a duše. Tato modlitba je také skutkem milosrdenství, protože v ní žádáme o milosrdenství pro nás i pro celý svět.

Zájmeno „my“ se vztahuje na osobu, která se modlí a na ty, za které se modlí. „Celý svět“ znamená všechny obyvatele země a duše, které si odpykávají trest v očistci. Proto v této korunce, určené k osobní i společné modlitbě, není třeba měnit zájmena ani přidávat další slova.

Přísliby spojené s touto modlitbou


Jestliže se budeme s důvěrou modlit tuto modlitbu, Pán Ježíš slíbil, že si můžeme vyprosit všechny milosti a dodal: „bude-li to, … shodné s mou vůlí.“ (Dn. 1731). Boží vůle je výrazem lásky k člověku, a proto všechno, co s ní není shodné, je buď špatné nebo škodlivé a proto nám to dobrý Otec nemůže udělit. On chce člověku prokazovat výlučně dobro v perspektivě věčnosti.

Krakov, foto FC - Zázrak modlitby


Zvláštní přislíbení se týkají hodiny smrti, přesněji milosti šťastné a pokojné smrti, to znamená v stavu milosti a v pokoji duše, bez obav a strachu. Tyto milosti si mohou vyprosit nejen ti, kteří se sami s důvěrou modlí korunku, ale i umírající, při nichž se jiní budou modlit tuto modlitbu.

Každou duši, která se tu korunku bude modlit, slíbil Pán Ježíš, bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí. Když se u umírajícího tuto korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá duši
(Dn. 811).

I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost
(Dn. 687).

Velikost milostí spojených s touto modlitbou vyjadřují slova Pána Ježíše, která řekl Sestře Faustyně: modlitbou té korunky přibližuješ ke mně lidstvo (srovnej Dn. 929). Kněží ji mají podávat hříšníkům jako poslední záchranu (srovnej Dn. 687).

Text modlitby

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ


(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:

Otče náš…
Zdrávas Maria…
Věřím v Boha…

Na zrnkách Otčenáše:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa!


Na zrnkách Zdrávasu:

Pro Jeho bolestné utrpení
buď milosrdný k nám i k celému světu!


Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem!


Převzato ze stránek Kongregace sester Matky Božího milosrdenství - https://www.kmbm.cz/,
článek naleznete na
https://www.kmbm.cz/bozi-milosrdenstvi/korunka/.

Krakov, foto Marek Červenobrada


Zajímavé odkazy:

Když jsem hledal více informací, narazil jsem na diplomovou práci: Bc. Ing. Rudolf PROCHÁZKA, Ph.D. Úskalí úcty k Božímu milosrdenství ve formách předaných Faustinou Kovalskou
Najdete na odkazech
ttps://theses.cz/id/43ih57/Uskali_ucty_k_Bozimu_milosrdenstvi....
a v pdf:
https://theses.cz/id/43ih57/Uskali_ucty_k_Bozimu_milosrdenstvi_ve_formach_predanych_F.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dsvatosti%26start%3D4

(O Korunnce k Božímu milosrdenství od str. 87)

A také na text Deníčku (ve slovenštině)
https://www.milosrdenstvo.sk/text-dennicka-sv-sestry-faustiny/

Krakov, foto FC - Zázrak modlitby


(Na Fatym.com vydáno 13. 9. 2022; 21. 9. 2022 - 264 přečtení)

Už dříve jsme vydali:

Korunka a novéna k Božímu milosrdenství (+ další odkazy)

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=korunka-a-novena-k-bozimu-milosrdenstvi&cisloclanku=2011040086


Krakov, foto FC - Zázrak modlitby

Sdílet

Související články:
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 09. 2022 | 510 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.kmbm.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace