Komentáře

ke článku: Šíří se falešné zprávy z Medžugorje
ze dne 07.09.2014, autor článku: Roman Tomek

Komentář ze dne: 07.09.2014 20:06:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek:
A jak se vlastně pozná,že je něco správné zjevení a něco už ne? Kdo o tom rozhoduje a jaká jsou kritéria k takovému posouzení? Docela by mě to zajímalo. Díky proto za odpověď. Marie

Komentář ze dne: 07.09.2014 20:57:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Roman Tomek (roman.tomek@seznam.cz)
Titulek: Re: kritéria posuzování soukromých zjevení
Kritéria, která na prvním místě církevní hierarchie uplatňuje, shrnuje ve svém článku Radomír Malý do čtyř bodů. Je to: „ a) shoda údajného poselství s naukou církve a s Evangeliem. (sv. Pavel píše: ,,Kdyby vám sám anděl hlásal jiné evangelium, než to, které jsme vám hlásali, bud' proklet.“Jediný blud tedy stačí, aby takové ,zjevení´ bylo odmítnuto jako nepravé. b) Viditelná znamení Boží přítomnosti a jejího působení, jako mimořádná uzdravení, obrácení a jiné zázraky.“[96] Další dva body se týkají osobností vizionářů. Jedná se o „ c) Pravdomluvnost vizionářů a jejich psychická vyrovnanost. V případě dětí je třeba prozkoumat, jestli nejsou předmětem manipulace ze strany dospělých. d) Poslušnost vůči kompetentní církevní autoritě.“[97] Ta zjevení, která církev na základě takového pečlivého zkoumání uzná za pravá, nikoho nezavazují a jako taková nejsou předmětem povinné víry. Ta je vyžadována pouze u dogmat. Podle učení církve jsou mariánská zjevení soukromými zjeveními. „Ohledně nich je vhodná lidská víra, která se řídí pravidly moudrosti. Je tu možné uctivé odmítnutí, kritická zdrženlivost (DS 3011).“[98] U zjevení, která jsou uznána za pravá, vypovídá toto uznání o souladu zjevení s učením církve a o existenci důvodů pro víru v tato zjevení protože přinášejí dobré plody.[99] .... Tohle je část článku (a současně mé diplomové práce) Soukromá mariánská zjevení, který vyšel na Fatym.com. Najdete ho na odkazu http://fatym.com/view.php?nazevclanku=souk roma-marianska-zjeveni&cisloclanku=2011010085 S pozdravem RT

Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace