Komentáře

ke článku: Na katolické charizmatické konferenci také o P. Marii
ze dne 30.06.2011, autor článku: Roman Tomek

Komentář ze dne: 08.06.2011 19:05:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - andulka (@)
Titulek:
...Je věnována bratřím protestantům, neboť byla psána se skrytou nadějí, že Maria nás už nebude rozdělovat, ale stane se znamením jednoty a usmíření všech křesťanů... Bůh nečiní nic co by nás mělo rozdělovat. Vycházíte jen z Písma nebo jste ovlivněni i zjevením na různých místech? Marie zázraky nečinila, sama se modlila, prosila Ježíše o pomoc, dělejme to jak ona i my! Ty veliké věci učinil Ježíš, který nám naznačil, že s námi bude i v běžném životě "s obyčejnými" problémy, starostmi, se kterými se na Něj můžeme s důvěrou obracet. Zamyslete se kdo co vyznává a proč, je špatně když vyznávám Ježíše Krista za mého jediného Spasitele, orodovníka, přímluvce a modlím se jen k Němu? K Marii nikoli? Koho tím víc pohoršuji vás nebo Ježíše, Boha? Marie je Boží služebnice ta sama o sobě nás nerozděluje, ale rozděluje nás pohled na Marii, modlitby k ní, Ježíšovo evangelium je jen jedno.

Komentář ze dne: 09.06.2011 14:31:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - andulka (@)
Titulek:
1.Korintským: Je Kristus rozdělen? 4Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: 5byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. 6Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, 7že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. 8Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. 9Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! 10Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. 11Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. 12Mám na mysli to, že jeden z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“ 13Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? 14Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia, 15aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. 16Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. 17Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. AMEN.

Komentář ze dne: 01.07.2011 08:17:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek:
Koukám, že někteří naši spolubratři mají velmi neslušné vychování... Pokud je mi známo, tak se modlíme pouze k Bohu! K Panně Marii a k ostatním svatým se nemodlíme, jen je prosíme o přímluvu u Boha! Obávám se, že někteří naši spolubratři odmítají ekumenismus a hlásají lefebvristické názory.... Na ekumenické bohoslužbě ve Znojmě letos kázala evangelická farářka a říkala: "Nemůžeme se vzájemně soudit za to, jakou máme víru, důležitý je Bůh, který nás spojuje a ten nás bude i soudit! Jiný soudce neexistuje!" Mimochodem, od evangelíků by si mohli vzít příklad i někteří naší spolubratři a sestry - jejich úcta k Písmu je obdivuhodná.... A teď mě kritizujte....

Komentář ze dne: 01.07.2011 18:57:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek:
Tolik urážek a napadání jsem na zdejších diskuzích ještě nezažila.:-( Solipso, zase jste předved svou omezenost a hulvátství :-(

Komentář ze dne: 02.07.2011 19:11:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pavel (@)
Titulek: Re
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale SLUŽTE v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovat budeš BLIŽNÍHO svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace