Novinky - nejaktuálnější pozvánky a články
Bude a zveme!

Tábory FATYMu 2023

Vranov - Don Bosco (Jeníkov) FATYM Vranov nad Dyjí ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Štítary zve všechny kluky a holky na tábory FATYMu 2023. Plakátek a přihláška ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 06. 04. 2023 | 776 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

Noc kostelů ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2023

NK23 Přinášíme přehled míst a programů, které jsou pro vás připraveny v rámci Noci kostelů, která se uskuteční na první červnový pátek. Organizátoři nabízí opravdu pestrý a bohatý program. Letos bude také poprvé otevřená kaple sv. Anny v Onšově. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 06. 05. 2023 | 272 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Farnosti

Tábory FATYMu 2023 v Olbramkostele

zdroj: vlastní FATYM Vranov nad Dyjí ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Štítary zve všechny kluky a holky na tábory FATYMu do Olbramkostela. V letošním roce připravujeme tyto turnusy... Celý text zde...

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 28. 01. 2023 | 1011 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Svatodušní novény (Vojtěch Kodet + Jan Pavel II.) & Modlitby, litanie a další k Duchu Svatému

Duch Svatý Novény + řada dalších odkazů může sloužit jako inspirace k osobní i spolčené modlitbě, zvláště před slavností Seslání Ducha svatého, dále před biřmováním, v rámci duchovní obnovy či před důležitými životními rozhodnutími. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 05. 2023 | 19725 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Liturgické čtení pro dnešní den - pátek 3.6. 2023

Liturgické čtení z knihy Sirachovcovy - Sir 44,1.9-13 Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 02. 06. 2023 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční A

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční A. Kázání ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 02. 06. 2023 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 3. 6. 2022: (5. PŘIKÁZÁNÍ)

Srdce Ježíšovo (Po roce) Jak jsme informovali, každý 1. pátek letošního roku se Slováci, celý národ, shromažďují na kajících odprošovacích bohoslužbách, adoracích, a tak odprošují za hříchy národa. Nyní, 1. červnový 1. pátek za hříchy 5. přikázání Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 1039 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

Slavnost Božího Těla ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2023

Přinášíme rozpis bohoslužeb se slavností Těla a Krve Páně. V těchto místech se také bude konat průvod s Nejsvětější Svátostí k oltářům v obci. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 79 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

Otec Deepak o prázdninách opět navštíví FATYM

P. Deepak Lakra Otec Deepak opět navštíví FATYM. Kněz z Indie, který již pobýval o loňských prázdninách ve Vranově nad Dyjí, opět oznámil, že dá-li Bůh, by nás rád poctil v srpnu opět svou návštěvou. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 35 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023

diecezko-Zarosice2023 Třináctého května se uskutečnilo v Žarošicích diecézní setkání s novým diecézním biskupem pro brněnskou diecézi Mons. Pavlem Konzbulem. Šest statečných mládežníků z naší oblasti vyrazilo na setkání s ním. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 38 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

XVII. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova 2023

cyklo2022 Srdečně zveme na XVII. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova k Panně Marii - Matce Důvěry. Přidejte se a pojeďte si vyprosit potřebné milosti. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 118 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

121. myšlenka z posynodního apoštolského listu Jana Pavla II.

Myšlenka z posynodního listu sv. Jana Pavla II - Christifideles laici -O POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ LAIKŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ. Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 30 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, volná licence, wikipedia.org Katolická církev vyčleňuje určité svátky na počest kříže, krve a ran našeho Pána, aby se naše oddanost Vykupiteli stala vřelejší kontemplací těchto předmětů, neboť Ježíš za nás vylil svou krev, přijal za nás rány, které si ponechal i po svém zmrtvýchvstání jako věčná znamení své nesmírné lásky k člověku, vzal je s sebou do nebe a ukáže nám je v soudný den. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 37 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Liturgické čtení pro dnešní den - čtvrtek 1.6. 2023

Liturgické čtení z listu Židům - Žid 10,4-10 Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 30 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční A.

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční A. Kázání ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 01. 06. 2023 | 24 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Adoptivní farnost

Boží Tělo v Lahošti

Zveme vás do naší adoptivní farnosti Jeníkov na mši svatou a na Boží Tělo v Lahošti Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 189 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Na dodržování Istanbulské úmluvy v zemích, které ji přijaly, dohlíží mezinárodní expertní skupina (GREVIO

Tradiční rodina.cz Členové GREVIO a jejich případný odborný doprovod dostal různé kontroverzní pravomoci a výjimky z omezení svobody pohybu, celních a devizových kontrol a má také doživotní imunitu v souvislosti s výkonem jejich funkce. Co například kritizuje? Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 62 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

POSLOUCHEJ SVOU MÁMU anebo NEJVĚTŠÍ MISIONÁŘKA SVĚTA

Slovenský dohovor za rodinu Krátké připomenutí několika důležitých zjevení Panny Marie a klíčové informace o nich.
Dokud byl Ježíš dítětem, poslouchal Pannu Marii. Dozvídáme se to z Lukášova evangelia. Vrátil se s nimi do Nazareta a byl jim poslušný. Učil se od nich a prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. (viz Lukáš 2, 51–52) Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 77 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

O tajemství Nejsvětější Trojice s prof. C. V. Pospíšilem

C. V. Pospíšil: Jako v nebi, tak i na zemi Tímto ústředním tématem křesťanské víry se ve své monografii s názvem JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI - Náčrt trinitární teologie zabývá profesor Ctirad Václav Pospíšil. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 19129 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Jak naše věčné naříkání přeměnit v duchovní pokoj?

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Ne nadarmo má slovo radost (χαρά, chara) v řeckém textu Janova evangelia stejný kořen jako slovo milost. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 58 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

CO MOHU UDĚLAT, ABY SE ,,RŮŽENCOVÁ" PANNA MARIE OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY?

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ První věc, kterou můžu udělat - zasvětit svou rodinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 64 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Květen s Přesvatou Bohorodičkou Marií (Májová pobožnost 2. část: (17. - 31. den)

Litmanová, hora Zvir, foto R. Tomek Květen je v Církvi již odedávna mariánským měsícem, během kterého si zvláštním způsobem uctíváme Pannu Marii. Při této příležitosti jsme si pro vás připravili měsíční pobožnost, která vám pomůže strávit květen skutečně naplno. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 1636 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence

Domenico Ghirlandaio, Navštívení, volné dílo, cs.wikipedia.org V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! ...(Lk 1,39n)
Nabízíme 10 rozjímání této události, kterou si liturgicky připomínáme 31. května. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 9479 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční A

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční A. Kázání ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 31. 05. 2023 | 36 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého A

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého A. Kázání ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 30. 05. 2023 | 38 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Mimo oblast FATYMu

Pouť Nový Jeruzalém - červen 2023

Příroda Všichni jste zváni na 282. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat v Jimramově 15. 6. v 18 h. Plakátek ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 29. 05. 2023 | 46 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete?

07-2015 Toto zamyšlení píši jako bývalý člen fc „Katolické“ skupiny, o níž jsem psal ZDE, ale adresuji ji také našim evangelickým bratřím, kteří odmítají znovupostavení Mariánského sloupu, neboť se domnívají, že se jedná o akt modloslužby. Inspirovala mě k němu myšlenka z kázání při mši sv. o 1.sobotě v Hlubokých Mašůvkách. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 05. 2023 | 4956 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Útoky OSN na život, svobodu a lidská práva

OSN, volné dílo, pixabay.com Drazí přátelé,
Minulý měsíc se na 56. zasedání Komise OSN pro populaci a rozvoj v New Yorku zástupci USA, Evropské unie a Kanady snažili přimět všechny účastníky zasedání k podpoře potratů a vulgární sexuální výchovy. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 05. 2023 | 89 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

Adorace za nová kněžská povolání

Na výzvu brněnského biskupa Pavla Konzbula se v letošním liturgickém roce koná každou druhou sobotu v měsíci adorace za nová kněžská a jáhenská povolání. Všechny srdečně zveme k připojení se. Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 29. 05. 2023 | 49 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Adoptivní farnost

Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany

Ráda bych vás touto cestou pozvala ke společné modlitbě za naše dvě farnosti na severu Čech. Je to farnost Jeníkov a farnost Zabrušany.
modlitby ke stažení jsou zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 28. 05. 2023 | 48 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-30 | následující | Celkem 1636 článků

Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Tóny baroka
Projekt "Tóny baroka - záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově nad Dyjí" je financovaný pomocí fondů EHP/Norska - info zde.
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace