Zajímavé...

Závěr zasvěcení se sv. Josefovi

Svetlo Máriino, 33.denní Pokoj a dobro z Medžugoria
Drahí účastníci duchovných cvičení, približujeme sa k slávnostnému ukončeniu prípravy k zasväteniu sa svätému Jozefovi.

31. 10. je dňom prípravy pred zasvätením sa sv. Jozefovi

- pripravme sa na sv. spoveď a vyspovedajme sa,

- pripravme si modlitbu zasvätenia sv. Jozefovi, môžeme si ju napísať ručne na nejaký ozdobný papier alebo cez PC ozdobným písmom...,

- napíšme list sv. Jozefovi ako nášmu duchovnému otcovi (môže to byť list vďaky alebo to, čo nám srdce hovorí),

- vyzdobme miesto vo svojej domácnosti, kde položíme sochu, obraz sv. Jozefa ako nášho duchovného otca, aby nám vyprosoval potrebné milosti,

- ak ešte nemáme, tak si urobme miesto modlitby, ako nám to hovorí aj naša nebeská Matka Mária v Medžugorí. Postavme na viditeľné miesto kríž a Sv. písmo, zapáľme sviečku, položme obraz, či sochu Pána Ježiša, Panny Márie,

- môžeme kúpiť kvet ako vďaku, že sme mohli sv. Jozefa lepšie spoznať a prijať ho za svojho duchovného otca.

1.11.2021 NA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH SI VYKONÁME SAMOTNÉ ZASVÄTENIE.

PRVÁ MOŽNOSŤ – PRI SVÄTEJ OMŠI,

ktorú slúži kňaz na tento úmysel za vás alebo i za viac osôb, ktoré chcú ukončiť duchovné cvičenia aktom zasvätenia sa:

· prečítajte si úvod k úkonu zasvätenia, alebo si vypočujte videonahrávku, ktorú vám pošleme,

· prepíšte vlastnoručne text zasvätenia,

· môžete pripraviť vázu pred sochu alebo obraz sv. Jozefa – zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu a vložte ho spolu s ostatnými účastníkmi do vázy pred sv. Jozefa ako darček, samozrejme, ak s tým kňaz súhlasí,

· ak je osôb, ktoré si budú vykonávať zasvätenie viac, môžu sa dohodnúť a pripraviť ďalšie časti liturgie: čítania, spievanie žalmu, modlitbu veriacich, spev (po dohode s kňazom),

· na svätú omšu je vhodné prísť sviatočne oblečení a skôr, aby ste sa vnútorne pripravili; prineste si text zasvätenia, prípadne kvet pre sv. Jozefa, ktorý mu darujete pred začiatkom svätej omše do predtým pripravenej vázy pred sochou alebo obrazom; ak je osôb viac, tak jeden za druhým prineste kvet sv. Jozefovi ako dar,

· po svätom prijímaní a vďakyvzdaní nahlas všetky osoby, ktoré si budú vykonávať zasvätenie, (po predchádzajúcej dohode s kňazom) prečítajú text zasvätenia a potom ho odovzdajú do rúk kňaza,

· potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová, ktoré vám Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

na ktorej si sami vzbudíte úmysel: · prečítajte si úvod k úkonu zasvätenia, alebo si vypočujte videonahrávku, ktorú vám pošleme,

· prepíšte vlastnoručne text zasvätenia,

· zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu, a odovzdajte potom pri soche alebo obraze sv. Jozefa ako dar,

· svätú omšu obetujte na úmysel zasvätiť sa sv. Jozefovi,

· pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca,

· po svätej omši v tichosti prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová, ktoré vám Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

DRUHÁ MOŽNOSŤ – DOMA: (V PRÍPADE, AK NEMÔŽETE ÍSŤ NA SVÄTÚ OMŠU)

· prečítajte si úvod k úkonu zasvätenia, alebo si vypočujte videonahrávku, ktorú vám pošleme,

· prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (text zasvätenia bude aj formou videa, kde sa môžete spolu s nami v čase vášho zasvätenia pomodliť),

· na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša, Panny Márie a sv. Jozefa,

· môžete si pripraviť kvet pre sv. Jozefa a vložte ho do vázy na tom mieste,

· vhodné je i slávnostne sa obliecť,

· pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca,

· zúčastnite sa na vysielaní sv. omše a prijmite duchovné sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa sv. Jozefovi;

· po svätej omši nahlas prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a položte na stôl vedľa obrazu alebo sochy sv. Jozefa,

· potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová, ktoré vám Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

Požehnaný čas.

V modlitbe s Vami,
Svetlo Máriino.


svatební výzdoba

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 10. 2021 | 750 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: email Svetlo Máriino
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace