Zajímavé...

Nevěra v manželství - svědectví a pět rad

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ V každém manželství občas přijde krize, která se může prohlubovat. Zaleží jen na nás, jak se s ní vypořádáme. Jestli dáme prostor jen vlastním silám, nebo se s partnerem semkneme a společně s Boží pomocí to vyřešíme.

Provdaná za dokonalého gentlemana

Potkala jsem ve městě spolužačku z vysoké školy. Bylo to pro mě velké překvapení, protože je vdaná v zahraničí a přesto, že kdysi jsme si byly velmi blízké, tisíce kilometrů, které nás dělily, okleštily náš kontakt na SMS-ky a maily.

Během pobytu v zahraničí, kde pracovala a přitom dále studovala, poznala muže. Z jejich popisů jsem mívala pocit, že je vystřižený z módního časopisu. A navíc, skutečný džentlmen. Po roce začali plánovat svatbu, ale hlásící se přírůstek je přinutil termín ještě posunout dopředu. Svatba byla velkolepá. Nedalo se nevšimnout si, že její muž patřil k lepší společnosti. Kamarádka byla neskutečně šťastná a zamilovaná. Ani ten nejkrásnější romantický film však netrvá věčně. Problémy přijdou dříve či později. První roky manželství byly šťastné. Postupně se jim narodily tři děti ... Zde někde se náš kontakt přerušil, až do momentu, kdy jsem ji náhodně setkala ve městě. .

Téměř jsem ji nepoznala. Přibyly vrásky, rapidně ubylo kil. Její smutný pohled naznačoval to, na co jsem se neodvážila zeptat. Působila odtažitě a zuboženě ... u kávy jsem se dozvěděla ten zbytek života, na který nenabrala odvahu do smsek a e-mailů. Slíbily jsme si další setkání tak, jako kdysi během studentských dob. K našemu náhodnému setkání došlo v době, kdy zůstala viset na rozcestí, sice s dětmi, ale bez manžela. Odešel od nich. Potřebovala si ujasnit, kým je a jak se bude jejich život ubírat dál. Po dvou zprávách, z nichž se téměř zhroutila ...

"Musíme si promluvit"

Setkali jsme se podruhé. Tehdy nabrala odvahu přiznat se, proč se vrátila domů a jaká je pravda o jejím manželství.

Před dvěma týdny přišel její manžel domů se slovy: "Musíme si promluvit." Místo sladké čokolády či přichystaných červených růží, na které si za ta léta zvykla, jí dal ochutnat hořkost nevěry, ke které se přiznal uprostřed večeře. "Naše manželství bylo šťastné a plné zajímavých plánů do budoucna, ale jeho nečekané přiznání mi rozbilo svět na milion malých kousků. Zůstala jsem zdrcená," konečně to ze sebe dostala. "Nejsem šťastný a v mém životě je někdo jiný," zněla poslední slova manžela, na které nikdy nezapomene. Navíc, když dojedl, odešel, aniž by řekl, kam jde a kdy přijde. "Přišlo mi špatně od žaludku. To musí být nějaký špatný vtip, dočasně mu přeskočilo. Jak by mohl přijít konec po našich osmi společných letech prožitých ve štěstí?" Řekla mi s pláčem. "Jakoby ze mě vytrhl pocit bezpečí," přiznala se. Přesto jeho rozhodnutí bylo pevné jako skála. Vše skončilo tak náhle, tak bolestivě. Navíc se v noci nevracel domů, nepřišel ani ráno, ani na další den. Jednoduše - odešel k jiné. Další dny samotě s dětmi byly pro ni noční můra. V jediný večer se jí zhroutil celý svět. Teprve pak jí začaly dávat jednotlivé detaily z minulosti smysl. Časté služební cesty, pozdní odjezdy z domu kvůli pohotovosti v práci ... Vše se jí snažil vynahrazuje luxusními dovolenými, dárky a květinami.

Odsouzena k fyzické tmě

Při třetím setkání nabrala odvahu podruhé. Tušila jsem, o co jde. Nedalo se nevidět, že za její smutným pohledem je i něco víc - pomalu odcházející zrak. Měla dědičné onemocnění sítnice, které se začínalo pomalu, ale pak se rychlým krokem přibližovalo k úplné slepotě. Nebylo možné jí nijak pomoci. Žádné léky na vyléčení neexistovaly. Postupně se připravovala na den, kdy bude doživotně odsouzena k fyzické tmě. I to byla možná dobrá záminka jejich krátkého pobytu na Slovensku. Vidět naposled svou rodinu a svůj rodný kraj, kde vyrůstala.

Najednou jí nic nedávalo smysl. "Jak to může být pravda? Co se to se mnou děje? Vždyť máme spolu tři krásné malé syny. Proč by mě Bůh trestal takovýmto způsobem?"

Naděje na zázrak

Při našem čtvrtém setkání se udála krásná věc. Byl svátek Nanebevzetí Panny Marie, a tak jsem ji přesvědčila, abychom den ukončily návštěvou kostela. Přijala mou nabídku a šla se mnou. Jenom víra jí mohla dát naději na zázrak, že se uzdraví a její manžel se vrátí k ní. Za ten čas duchovně pookřála. Na její tváři byl vidět pokoj a předání celé složité situace do rukou Pána a Panny Marie. Přijala fakt, že kromě rozpadajícího se manželství přichází o zrak. Tehdy ještě nechápala, jaký nejdůležitější pilíř může získat i navzdory jejímu bortícímu se manželství a podlomenému zdraví. V ten den jsme se rozloučily a slíbily si další setkání. Poslední, zase na dlouhou dobu, než se opět setkáme. Rozhodla se vrátit tam, kam se kdysi vydala na cestu za štěstím, aby mohla bojovat - o své zdraví a za svého manžela. Nebyla už sama. Zjistila, že její největší "zbraní" a posilou je Boží pomoc. Když jsme se loučily, slíbily jsme si, že tentokrát nenecháme vychladnout náš vztah na tak dlouhou dobu jako naposledy. Ujistila jsem ji i o modlitbách za její manželství a navrácení zraku.

Cesta k Bohu

Společné sms-ky a e-maily musely vystřídat telefonáty, protože zrak se jí zhoršoval velmi rychlým tempem. O to více se mi svěřovala se svým nitrem, cestou za vírou k Bohu a manželstvím, za které obětovala denní zdravotní problémy. Po týdnu od jejího návratu se doma nečekaně objevil její manžel. Zpočátku za zdálo, že se vše vrací do starých kolejí, i když jejich život byl poznamenán jeho přiznáním a odjezdem. On se choval tak, jakoby jí nic neřekl a nikdy neodešel a ona zase dusila v sobě ten žal, který pociťovala, když se po večeři jen tak vypařil, opět kvůli "pracovním povinnostem". Několik týdnů fungovala manželova přetvářka, ale péče o syny a samotné vypořádávání se s jejím ztrácejícím se zrakem je oloupili o těch pár příjemných pocitů v staronovém vztahu. "Přestal ke mně pociťovat náklonnost. Zato si ji vynahrazuje někde jinde. Nechtěl být ženatý se slepou manželkou," řekla mi po měsíci od chvíle, kdy jsme se naposledy viděly, do telefonu. Zůstala jsem jako opařená, myslela jsem si, že Pán jejich vztah pomalu začal znovu budovat a slepovat dohromady. "V noci se mi vysmál, když jsem mu řekla, jak jsem z celého dne vyčerpaná. Jak nemohu a tahám za sebou nohy, necítí konečky prstů, přitom se snažím připravit oběd pro rodinu, uklidit hračky ze země, umýt nádobí ... Vnitřně jsem začala pociťovat beznaděj. Jednak ze ztráty zraku a jednak z odmítání mého manžela," dodala na závěr.

Pán její slepoty a jejího manželství
Přešly týdny, když se znovu ozvala. Emocionální vzdálenost mezi ní a jejím manželem byla stále větší. I propast slepoty, do které se potopila, se prohlubovala. Přijala však do svého srdce Ježíše Krista. Pána své slepoty, jejího manželství a jejího života. Začala "číst" Bibli se sluchátky na uších, když cokoli dělala - myla podlahu, skládala prádlo ... "Každý den mě Bůh ujišťoval, že je se mnou a stojí při mně. I tehdy, když pláču. Víra mi nepřinavrátila zrak, ale mé srdce," sama přiznala. Začala stále více chápat to, kdo je Bůh a co jí dává. Nasytil její duši a ona se měnila. Už to nebylo to zubožené a uzavřené děvče jako předtím. Byla dcerou Krále, který ji miluje, posiluje a zahrnuje milostmi. V jeden večer, kdy popíjela šálek kávy v kuchyni, vešel do místnosti její manžel, na což zareagovala: "Musíme si promluvit," a pokračovala, "nenutila jsem tě, aby sis mě vzal a nebudu tě nutit, abys zůstal u mně. Jsi volný." Řekla mu to takovým klidným hlasem, který překvapil i ji samotnou. "Také mám někoho jiného," dodala, "jmenuje se Ježíš," vyprávěla mi příběh do telefonu téměř jedním dechem. Zůstala jsem udivená, odkud se v ní najednou vzalo tolik odvahy a přímočarosti. Ještě před několika měsíci to byla utažena a rozbolavělá žena. Její proměna se mi líbila. Věděla jsem dobře, odkud vítr fouká. Byl to její vztah s Bohem, který ji zvedl ze země. Snažila jsem svůj překvapený údiv nějak zamaskovat, a tak jsem jen zamumlala do telefonu: "A jaká byla manželova reakce?" "Mlčel," odpověděla klidným hlasem. O to víc jsem přidala na intenzitě modliteb za její zdraví, manželství a celou rodinu.

Vzkříšené manželství

Celou dobu jsem na ni nemohla přestat myslet. O pár dní později jsme spolu opět telefonovaly. Její manžel překvapivě změnil postoj. "Rozhodl jsem se hodit všechno za hlavu a být tu jen pro tebe a pro naše syny," překvapila mě první větou, když jsem jí zatelefonovala a zeptala se na situaci. Zajímala mě i její reakce. "Ještě ne," řekla kamarádka svému manželovi, "ty a já nikdy nebudeme spolu, pokud v našem manželství nebude přebývat Bůh. Musíme se společně modlit." Kamarádčina reakce odrážela její nové já v Kristu. Ještě více mě překvapila reakce jejího manžela. On souhlasil. Jejich společné modlení se bylo rozpačité, ale vytrvali. Byli si stále bližší. Sama prohlásila: "Můj manžel se stal mým nejlepším přítelem. Znovu jsme se do sebe zamilovali. Mé srdce se naplnilo odpuštěním a jeho naplnila láska a radost ze vzkříšeného manželství." Společná modlitba se stala rutinní záležitostí. Oblíbily si ji i děti. Potíže, které přišly o pár let později, překonávali společně a udělaly je silnějšími.


5 chyb při nevěře v manželství


1. Můj partner mi patří celý

Jeho úkolem je přinášet mi zabezpečení, jistotu a plnit má přání ... Omyl. Tento úkol přísluší Bohu. Bůh říká, že "vyplní přání bohabojných, vyslyší jejich modlitbu a zachrání je. Pán ochraňuje všechny, kdo ho milují, a ničí všechny hříšníky ... Hledej radost v Pánu a dá ti, po čem touží tvé srdce." (Ž 145, 19-20 a 37, 4)

2. Uchýlíme se k pomluvám, pomstě, manipulaci

Vytahujeme tyto zbraně, neboť chceme vyhrát emocionální bitvu ... Ale Bůh říká: "Pán bude za vás bojovat, vy se budete jen divit." (Ex 14,14) V tichu ti přinese pokoj a odhalí svou cestu.

3. Vzdávám to, změna v našem manželství nehrozí

I naději zemřela. Jsem příliš slabý na to, abych šel dál ... Odstraňme beznaděj z našich myšlenek a držme se raději Boží pravdy. "On vás bude posilovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista." (1 Kor 1,8) Když my jsme slabí, On nás posílí.

4. Klín se klínem vybíjí

Váš manžel, manželka vám ublížil / a, potupil / a vás. Máte právo zlobit se. Ano, vždyť i Ježíš prokazoval nejednou svůj hněv na lidi. Byl to však spravedlivý hněv, který padal na jejich omyly a hříchy v životě. Přesto je nikdy nepřestal milovat. Místo toho, abychom své srdce očistili od hněvu, snažíme se mu to vrátit. Nejlépe týmž činem, kterým nám také bylo ublíženo. V trápení a soužení se snažíme přijít na to, jak mu to spočítat a co máme udělat ... Tento omyl vede k hněvu, který nás táhne na dno a ničí nás. Proto "důvěřuj celým svým srdcem Pánu, nespoléhej na svůj um! Na všech svých cestách mysli na Něj a On ti bude rovnat chodníky." (Př 3,5-6)

5. Pochybuji, že mu nevěru dokážu odpustit

Jsme pochybovační a nemůžeme překonat partnerovu zradu. To je pravda, sami to nedokážeme. Ale Ježíš řekl: "U lidí je to nemožné, ale Bohu je všechno možné." (Mt 19,26) S Boží pomocí nás odpuštění osvobodí z vězení podezření, zranění, i samotného hněvu za partnerovu nevěru.

Júlia Baranišinová
vystudovala učitelství v kombinaci slovenským jazykem a výtvarným uměním. Umění, ať už literární nebo výtvarné, ji provází celým životem. Ráda vyhledává vzácné lidí, ze kterých vane Láska. Je vdaná a s manželem bydlí na východním Slovensku.

Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 24. 7. 2018 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 08. 2018 | 4822 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace