Zajímavé...

Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství

Milí přátelé, první neděle po Velké Noci je svátkem Božího milosrdenství. (Letos 7. dubna 2013)
Tento svátek je velmi důležitou výzvou dnešní době a pro každého věřícího, ale zejména nevěřícího člověka. Svátek zprostředkovala přímo od Pána Ježíše sestra Faustina Kowalská, které se zjevil a vzkázal světu velmi důležité skutečnosti o Boží lásce a slitování.

Mezi různými formami pobožnosti, které nám zanechala sv. Faustina, zaujímá zvláštní místo svátek Božího milosrdenství. Vyplývá to ne natolik z počtu zjevení, které mu byly věnovány, jako spíše z množství zaslíbení, které Ježíš spojil se slavením tohoto svátku.

V pondělí ve Velkém týdnu 17. dubna 1933 dal Ježíš sv. Faustyně poučení, jakým způsobem se má uctívat jeho milosrdenství, a popsal její roli, kterou má splnit na svátek Božího milosrdenství - projít celý svět a přivádět zemdlené duše k prameni jeho milosrdenství.

Když už byl obraz Božího milosrdenství téměř dokončený, uskutečnilo se výjimečně důležité zjevení, které sehrálo důležitou roli v ztvárňovaní pobožnosti.

Spasitel opět vyjádřil velkou touhu, aby se v první neděli po Velikonocích slavil svátek milosrdenství. V ten den se má z kazatelen hlásat chvála Milosrdenství, které nezastaví žádná lidská bída.

Během tohoto zjevení Ježíš poprvé vyslovil velký příslib spojený se slavením svátku Milosrdenství: "Kdo v tento den přistoupí k prameni života, dosáhne úplné odpuštění hříchů a trestů."

http://www.boziemilosrdenstvo.sk/ucta_k_Boziemu_milosrdenstvu/sviatok_Bozieho_milosrdenstva.html

@
@@@
@
@
@


Zjevení Božího Milosrdenství


Období (22. února 1931 - 5. října 1938)

Vizionárka: sestra Faustína Kowalská

Dne 22. února 1931 se Kristus zjevil řeholnice Faustyně Kowalski (řehole Matky Božího Milosrdenství - Krakov) ve vidění a přikázal jí, aby namalovala jeho obraz, kde mu ze srdce vychází červený a světlý paprsek. Na obraze mělo být napsáno: Ježíši, důvěřuji Ti.

Do deníčku si sestra Faustina napsala: "Ježíš mi řekl: Toužím, aby tento obraz byl uctíván nejprve ve vaší kapli a pak i na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji jí také vítězství nad nepřáteli už zde na zemi a zvláště v hodinu smrti. Já sám ji budu chránit jako svou chválu."

"Tyto dva paprsky znamenají krev a vodu - světlý paprsek představuje vodu, která omilostňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duší. Tyto dva paprsky vytryskly z hloubky mého milosrdenství tehdy, když mé umírající srdce bylo kopím proražené na kříži "

Ježíš se Faustyně zjevil v průběhu dalších let mnohokrát. Doporučil jí, aby si tato vidění zapisovala do deníčku. (Dnes známý Deník sestry Faustiny)

Jednou při modlitbě v kapli zaslechla sestra Faustina v duši slova: "Tato modlitba je pro zmírnění mého hněvu. Budeš se ji modlit devět dní na obvyklém růženci následujícím způsobem: nejprve se pomodlil jeden Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha. Pak na zrnkách Otčenáše budeš říkat následující slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa. Na zrnkách Zdrávasů se budeš modlit následujícími slovy: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Na zakončení se pomodli třikrát tato slova: Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný - smiluj se nad námi a nad celým světem "

Z deníčku sestry Faustiny - Ježíš říká: "Ať se žádný hříšník nebojí přiblížit se ke mně."

"Než přijdu jako spravedlivý soudce, otevřu široce dveře Milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi mého Milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti ... toto je znamení posledních časů. Pak přijde den spravedlnosti. Dokud je ještě čas, ať si lidé hledají útočiště u pramene Milosrdenství!"


Sestra Faustina Kowalská zemřela 5. října 1938 na tuberkulózu.

V první neděli po Velikonocích 18. dubna 1993 prohlásil papež Jan Pavel II. v Římě sestru Faustyně za blahoslavenou. Svatořečená byla roku 2000, 30. dubna, v neděli Božího milosrdenství. Přesně ve stejný den ustanovil papež Jan Pavel II. i Svátek Božího milosrdenství. Slaví se na druhou velikonoční neděli.

Kontakty:
www.boziemilosrdenstvo.sk

www.milosrdenstvo.sk


Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 6. 4. 2013, naleznete v souboru článků zde.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:200px -Faustina.jpg

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 04. 2013 | 10583 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace