DENAF-Noe

Katecheze:
Uvést do příběhu a co má společného s námi. Noe důvěřoval a poslechl, byl zachráněn. My nepotřebujeme záchranu před smrtí utonutím, ale před hříchem - zde také figuruje voda, voda křtu. Naší lodí, která nás zachraňuje je církev.
Děti se rozdělí do několika družstev. Je-li dětí hodně, je možné rozdatjim lístky s názvy zvířat. Na pokyn začnou vydávat zvuky příslušející daným zvířatům a hledat se. Družstvo co se nejdřív shledá, získává hned první body.

I. hra:

Skládání lod'ky:
Nechceme se utopit, je potřeba postavit si archu. Dětem se rozdají papíry, nacvičí se s nimijak se skládá lod'ka a dá sejim nějaká doba na natrénování. Soutěží se zajak dlouho celé družstvo postaví na vodu (do lavoru) všechny své lodě - musí plavat. Samozřejmě si mohou v družstvu pomáhat, Noemova rodina si taky určitě pomáhala.

Svačina

2. hra:

Z vody do vody:
Na lodi bylojen několik vyvolenýchjedinců, to víme. (Zopakujeme kdo že to tam byl). My ted' taky provedeme výběr. Výchozí pozice je na obrubníku. Na pokyn "do vody" se skáče doleva, na pokyn "z vody" se skáče doprava. Ten co předříkává stojí před zástupem dětí a různě střídá pokyny, může i zrychlovat. Kdo skočí špatně, vypadává. Poslední 4 (nebo jiný počet) získávají po bodu pro svá družstva.
Hra v případě nejsoucnosti obrubníku nebo v případě deště:
Obcházení židliček daných v kruhu, sedátkama ven. Hraje se na kytaru, při přerušení hry (nebo zařvání stop) si musí všichni sednout, jedna židlička se po každém kolem odstraňuje. Kdo si nestihne sednout, vypadává. Poslední získává bod pro své družstvo.

3. Hra:

Sbírání zvířat do archy:
V lesíku nebo na kousku louky se rozhodí lístečky. Jsou na nich ryby a různé druhy zvířat. Úkolem družstev je po jednom vybíhat ze startu a nosit lístečky - vždy jen po jednom lístečku. Další může vyběhnout až když ho dobíhající plácne do ruky. Jenže: ryby nemají žádnou hodnotu, ty zachraňovat nemusíme, zvířata potřebujeme po dvou, třetí zvíře stejného druhu bodováno není. Dvojice může mít větší bodovou hodnotu než jedno zvíře, je pak potřeba dobrá spolupráce a domluva v družstvu. Eventuálně j e možné si zvířata i vyměňovat se sousedy, hraje ale omezena časovým limitem. Složitost přizpůsobit velikosti dětí.

4. hra:

Obstarávání potravy:
Tolik zvířat, ty něco sežerou, že. Je potřeba naložit dostatečné množství potravy. My vyzkoušíme, jestli byjsme vůbec dokázali přijít na to, co naložit. Nejslabší družstvo vybere písmenko, a na ně řekne nějakou věc, co by si zvířata dali. Např: písmeno j -jablka. Pokračuje další družstvo - zase s věcí na j, a tak se pokračuje, dokud nějaké družstvo
v desetivteřinovém limitu už nestihne nic vymyslet. Dostává trestný bod a říká další písmeno a další věc. Na prvním místě bude to družstvo, které bude mít na konci nejméně trestných bodů.

Oběd nebo opékání buřtů

5. Hra:

Vypuštění holubice:
Noe vypustil nejdříve krkavce, potom holubici. My si vyrobíme vlaštovku. V době krátké rekreace po obědě mají děti za úkol vyrobit vlaštovku s co nejdelším doletem. Po stanovené době se seřadí družstva na startovní čáru. První z družstva vyhodí vlaštovku, z místa dopadu hodí druhý, z místa kam dopadne hází třetí... U posledního dopadu se nechá holubice ležet a nejvíce bodyje ohodnoceno družstvo s nejdelším doletem od startu.

Hra při špatném počasí nebo přemíře času:

Kolektivní úkolovka:
Noemova rodina musela být dobře sehraná, dobře spolu vycházet, umět si poradit v každé situaci. Postupně se zadávají úkoly, které musí být splněny co nejdřív, bodovány pakjsou podle rychlosti:
Např: v rámci družstva si povyměňovat boty, vypsat v časovém limitu co nejvíce druhů zvířat, vyrobit co nejdelší "provaz" z papíru - bez nůžek, trháním, hodnotí se nejdelší had, po odstartování na 5 vteřin zaujmout pozici, aby se co nejméně noh družstva dotýkalo země, sestavit příběh z několika zadaných slov. ..
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.