Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: FC - Andrea Galkova, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Obrázok: proroctwamaryjine / https://matkabozia.sk/ Nynější odpadnutí od Církve obralo o svátosti mnohé z mých dětí a kdo má slabou víru, snadno upadne v omyl. Nebojte se pevně stát ve víře. Důvěřujte mému Synu Ježíši, se kterým je všechno možné a který vás může naplnit svým pokojem.

Ukaz("text"); ?>