Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

CC0, pixabay.com Na začátku je nutné zdůraznit, že katolík nemusí a priori odmítat jakékoli použití vakcín. Právě naopak! Nakonec z dějin víme velmi dobře, že mezi průkopníky vakcinace, tedy očkování, patřil i horlivý francouzský katolík Louis Pasteur. Jenže tento velký francouzský vědec neporušil katolickou víru a nedopustil se ničeho, co by bylo v rozporu s jeho svědomím.

Ukaz("text"); ?>