Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

CC0, pixabay.com V závěrečném díle popisuje Karol Dučák dva zázraky - uzdravení Terezie Veroniky Krebsové a záchranu malé Rozárky Hodánkové před utonutím. A také zázračné uchování části měkké tkáně světce. S lítostí konstatuje, že i o sv. Janovi platí Ježíšova slova: Žádný prorok není vzácný v své otčině

Ukaz("text"); ?>