Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: https://alipro.cz/, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

www.alianciazarodinu.sk Milí modlitebníci, moc vás prosím o modlitbu: ve čtvrtek 29. 4. bude Parlament ČR na mimořádné schůzi hlasovat o homosexuálním manželství a dalších zvrácenostech (adopce dětí lidmi LBGT+, manželství více než dvou lidí atd.) Prosím, modlete se, ať poslanci hlasují v souladu s Božími zákony a zdravým rozumem pro dobro dětí. (- text sms)

Ukaz("text"); ?>