Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com/, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

www.werim.sk První středa Bolesti a radosti svatého Josefa při narození Ježíše. "Odešel Josef z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém" (Lk 2, 4.)

Ukaz("text"); ?>