Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

vyhořelá Katedrála Notre-Dame Rozdíl mezi evangeliem Květnové neděle a pašijemi je nápadný. Tam lid volá: „Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně!“ a zde: „Ukřižuj ho!“

Ukaz("text"); ?>