Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bůh Svátek 14. září nám připomíná hodiny radosti a triumfu v dějinách Církve: nalezení sv. Kříže svatou Helenou, zasvěcení chrámu Božího hrobu v$Jeruzalémě za císaře Konstantina (335), kde byl pak nalezený Kříž přechováván, návrat sv. Kříže do svatého města po jeho znovudobytí z rukou Peršanů (629- 630). Ale již staří věděli, že zde nakonec nejde a nemůže jít o vnější triumf.

Ukaz("text"); ?>