Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Tribüne mit Konzilsvätern und Empore der Sekretäre; Foto: L. Wolleh, CC BY-SA 3.0 V této části se autor zabývá definicemi příčin společenské krize a ukazuje, že její počátky začaly dávno před začátkem koncilu. Ten měl za úkol najít takové formy pastorace, která by zastavila a zvrátila pokračující úbytek věřících tak, aby se nezpronevěřil pravé katolické nauce. Karol Dučák ukazuje, že se to ne vždy úplně dařilo a nastiňuje možnou cestu řešení.

Ukaz("text"); ?>