Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Ježíš na kříži, volná licence, libreshot.com Božský Spasitel často Marii Martě opakoval, že moc Jeho svatých ran a neposkvrněné Panny Marie zjedná Jeho Církvi vítězství. „Dcero moje, musíš dobře vykonat své poslání, to je obětovat mé svaté rány věčnému Otci prostřednictvím neposkvrněné Matky, neboť to přispěje k vítězství Církve.“

Ukaz("text"); ?>