Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://modlitba.sk/, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Fatima, foto z: magnificat.sk "Hříchy, které přivádějí do pekla nejvíce duší, jsou hříchy těla. ("A skutky těla jsou zjevné; je to smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, roztržky, rozkoly, závist, opilství, hýření a jim podobné. (např. hříchy jazyka, hříchy očí vědomé koukání na nečisté věci, podporovat hřích jiných, atd.) O tomto vám předem říkám, jak jsem už řekl, že ti, co dělají takové věci, nedosáhnou Boží království" (Gal 5,19-21).

Ukaz("text"); ?>