Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kříž Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské službě a všem příbuzným a přátelům oznamujeme, že 31. 12. 2018 byl ve věku 81 let ke svému Pánu povolán jeho věrný služebník P. Jan PALACKÝ SJ.

Ukaz("text"); ?>