Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bazilika a poutní dům, AntonyB, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org Víte o církví uznaných zjeveních Panny Marie prosté dívce Benediktě v Laus ve Francii? Nedávno, o svátku sv. Mláďátek betlémských, uplynulo 300 let od smrti vizionářky Benedikty Rencurelové. Přinášíme stručnou historii událostí jejího života, zjevení a jejich hlavní poselství.

Ukaz("text"); ?>