Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Příslušníky ultrakonzervativního tábora v Katolické církvi rozezná člověk snadno. A priori odmítají Druhý vatikánský koncil a pokoncilní liturgii. Ultrakonzervativce rozeznáte snadno i podle toho, že na otázku, co je mše svatá, odpoví bez váhání, že je to zpřítomnění kalvárské oběti Ježíše Krista. A tady je třeba konstatovat, že je to sice správná, ale jen částečná, nekompletní definice katolické liturgie. Ano, mše svatá je především zpřítomnění oběti Ježíše Krista na Kalvárii nekrvavým způsobem, ale zároveň i něco víc.

Ukaz("text"); ?>