Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Dušičkový Zpravodaj pro farnosti Hrádek, Dyjákovice, Valtrovice, Strachotice, Slup, Jaroslavice

Ukaz("text"); ?>