Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Pat a Mat 2016 I. Žurnalistika a technologie sdělovacích prostředků dnes mají možnost vstupovat velmi hluboko do lidského srdce, kde se odehrávají důležitá rozhodnutí. Je to dáno tím, že obraz má obrovské možnosti pronikat do našeho jednání, podněcovat ho, motivovat a ovlivňovat.

Ukaz("text"); ?>