Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.postoj.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Matka královna měla od nepaměti na královském dvoře velké slovo. Dokonce to platilo do roku 2002 i v moderní Anglii v souvislosti s Královnou matkou Alžbětou. Závažnost královských matek se dokládá i v biblické tradici judských králů počínaje Šalamounem, kde matka Batšeba zajistí, aby byl její syn nástupcem krále Davida (srov. 1 kr 1,15-21) a později již jako král Šalomoun: ... šel jí vstříc, uklonil se jí a sedl si na trůn. Pro královu matku postavili trůn, posadila se mu po pravici (1 Kral 2,19).

Ukaz("text"); ?>