Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce-monika...; http://svetlomariino.com, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Medžugorje Moje přítomnost je dar od Boha pro vás všechny...
...Satan je silný a chce do vašich srdcí a myslí vložit zmatek a neklid. Proto vy, dítka, se modlete ...

Ukaz("text"); ?>