Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: RC Monitor 5/2016, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

PublicDomainPictures, CC0 Public Domain, pixabay.com Antikoncepce byla na základě tradičního výkladu příběhu Onana (Gn 38), který praktikoval přerušovanou soulož, katolickou církví vždy odsuzována jako hřích, který nelze nikdy za žádných okolností ospravedlnit. (1) Tento přístup podporují také některé pasáže Nového zákona a Didaché (II. 3). V době reformace nebylo toto téma předmětem sporu: odsuzovali je všichni reformátoři – Hus, Luther, Kalvín a Wesley. Používání antikoncepce nebylo masovým fenoménem až do konce 19. století.

Ukaz("text"); ?>