Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://svetlomariino.com, www.medzugorje-dve-srdce-monika.., Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

2 Žijete ve dnech milosti a nejste si vědomy darů, které vám Bůh dává skrze moji přítomnost. ... Dítka, rozhodněte se i dnes pro svatost, ... je skutečnost pro vás všechny...

Ukaz("text"); ?>