Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Medžugorje ... předávejte víru druhým ... musíte se hodně modlit za dar lásky, protože láska je znamením pravé víry ... ...Prosím vás, abyste se hodně modlily za své pastýře ... milovat znamená snášet a dávat, a nikdy, nikdy nesoudit.

Ukaz("text"); ?>