Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat.sk, www.medzugorje-dve-srdce...., Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Medžugorje, foto: MW ... Prosím za vás, abyste skutky mohly obracet druhé...
... nebojte se vydávat svědectví ...
... láska je pokání, odpuštění, modlitba, oběť a milosrdenství.
Když budete umět mít rády, skutky budete obracet, ...umožňovat světlu mého Syna pronikat duše. ...

Ukaz("text"); ?>