Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Řád 1/2014, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Hluboké Mašůvky 10-2010 19. 11. 1938 italský fašistický režim schválil rasové zákony a dal tak právní podklad deportacím židů do koncentračních táborů. O několik měsíců později nastoupil na Petrův stolec papež Pius XII. Reakci katolické církve na rasové zákony popisuje O. Peter Gumpel, německý historik a jezuita, postulátor beatifikační kauzy papeže Pacelliho.

Ukaz("text"); ?>