Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Cesta+, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Max Kašparů, foto: Marek BLAHUŠ, CC BY-SA 3.0, Tématem, která rezonuje je sexuální výchova dětí na školách. internetový portál Cesta + mluvila s psychiatrem o tom, jaký vliv může mít tato výchova na děti, jak může ovlivnit jejich budoucí rodiny a manželství a o pohledu křesťanů na sex. Dětský psychiatr a premonstrátský jáhen Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr.. h.c.

Ukaz("text"); ?>