Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

červenec 2011 17. září 2013 odevzdal svůj život Pánu jeho věrný služebník Mons. Josef Šindar, dlouholetý děkan tišnovský. Rozloučíme se s ním při mši svaté 20. 9. 2013 v 15:30 h v kostele sv. Václava v Tišnově a 21. 9. 2013 v 10 h v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích u Hodonína. Poté bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Ukaz("text"); ?>