Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Světlo, HPŽ ČR, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

V souvislosti se zaváděním povinné sexuální výchovy na českých základních školách podala skupina rodičů žalobu na Ministerstvo školství. Domáhali se zrušení povinnosti podstupovat sexuální výchovu zakotvenou v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP). Rodiče jsou přesvědčeni, že tato povinnost je cíleným ideologickým útokem na jejich hodnoty vyplývající z náboženského přesvědčení, a požadovali proto zrušení této povinnosti.

Ukaz("text"); ?>