Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

... On, který je Láska, dal sám sebe z lásky, aby spasil každého z vás.
... Modlete se, modlete se, modlete se, až láska a mír zavládnou ve vašich srdcích. ...

Ukaz("text"); ?>