Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Křížové cesty -vydala Matice Cyrilometodějská, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kříž k nebi tam ční, na něm On umírá ještě mlád, abys ty mohl žít, aby ses ty mohl smát a ještě mohl mít rád…

Ukaz("text"); ?>